EkoSpark.com

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» eNERGIJA

 

» Kako da štedimo energiju ?!

Malim promenama iz dana u dan, naših navika i kupovinom ekoloških proizvoda  možemo uštedeti energiju, i racionalnije koristiti vodu i druge prirodne resurse. Evo nekih saveta, tako jednostavnih a opet tako efikasnih. Potrudite se da nadjete programe i kataloge proizvoda koji štede energiju ( bićete iznenađeni sa koliko malo...

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

» SOLARNA ENERGIJA

Solarna energija je poslednjih nekoliko decenija zaokupila pažnju nauke i javnosti, pogotovo njenog ekološki svesnog dela. Solarna energija je odmah upotrebljiv, čist i obnovljiv ekološki resurs što je velika prednost nad fosilnim gorivima, tako da se sve više radi na sistemima koji konvertuju solarnu u električnu energiju...

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

» Koncentratori, Sistem pasivnog grejanja

Solarna energija koja prirodno dospeva do stambenog ili poslovnog objekta može se koristiti za grejanje prostora bez potrebe za instaliranjem posebnih kolektora. Pasivno solarno grejanje prati i ugradnja velikih panorama-prozora okrenutih Suncu i građevinskih materijala kao što su blokovi, cigle i pločice koje apsorbuju toplotu...

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

» Biougalj

Biougalj (eng. Biochar) je sintetička vrsta drvenog uglja (eng. charcoal) koja nastaje tzv. pirolizom biomase, gde se ona podvrgava velikoj temperature radi razbijanja kompleksnog hemijskog sastava na jednostavnije supstantne činioce. Tako dobijeni materijal sličan drvenom uglju predstavlja formu ekstrakcije i prerade ugljenika...

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

» PLUTAJUĆE VETRENJAČE

Proleća ove godine, gospodin Metju Simons je bio pod prilično velikim pritiskom zbog predloga Instituta za Energiju Okeana, na čijem je čelu, da se u zalivu Mejn izgradi farma vetra snage 5 GW vredna 25 milijardi američkih dolara, dakle fantastičnih 5 milijardi po gigavatu! Ovo zaista deluje zastrašujuće ali ima i objašnjenje...

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

» Ekološki aspekti energetski efikasnijih kuća

Pasivna kuća troši 80% manje toplotne energije od novih (dobro izolovanih) objekata izgrađenih na konvencionalan način. Ako je prosečan vek stambene zgrade 50 godina onda se može izračunati, da jedna pasivna porodična kuća u toku svoje eksplatacije zaštiti Zemlju od emisije 100 tona ugljen dioksida...

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

» UŠTEDA ENERGIJE – SVUDA U VAŠEM DOMU !

Ništa ne troši toliko energije kao kućni sistemi za grejanje i ventilaciju. Upravo ovi sistemi zahvataju oko 44% ukupnih komunalnih troškova vašeg doma preko godine. Bez obzira o kakvom se tipu instaliranog sistema radi, postoji puno načina na koje možete da uštedite novac uz nesmanjeni komfor koji vam ovi sistemi pružaju...

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

» 14. FEBRUAR - SVETSKI DAN OČUVANJA ENERGIJE

Savremeni način života ne zamisliv je beze energije fosilnih goriva. Fosilna goriva nastala su od fosilnih ostataka biljaka i životinja i trenutno su osnovni izvor energije na Zemlji. Energija iz fosilnih goriva oslobađa se sagorevanjem, ali prilikom tog sagorevanja takođe se oslobađaju štetni i otrovni gasovi. Najčešće se u atmosferu...

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

» Fosilna Goriva i Nuklearna Energija

Proizvodnja energije primenom fosilnih goriva je vid koji vrši konstantan uticaj na životnu sredinu, kroz ekstrakciju ili rudničke kopove, preko prečišćavanja, transporta,  sagorevanja, i odlaganja otpadnih materija. Sagorevanje fosilnih goriva ima za rezultat ne samo stvaranje upotrebljivih vidova energije već i emitovanje...

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

» ENERGIJA VETRA, elementi konstrukcije turbine na vetar

Kada se govori o obnovljivim energerskim resursima u sklopu iznalaženja rešenja za buduće energetske krize, energija vetra je nekako najkontroverznija i izaziva brojne polemike, naročito u pogledu efikasnosti i stepena iskorišćenja. Vetrovi ne duvaju konstantno i jednakom brzinom ali daleko su od zanemarljivog izvora energije...

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

» faktori koji utiču na efikasnost turbina

Lokacija je kritično bitna za maksimalnu proizvodnju električne energije koja je ostvarljiva jednom turbinom na vetar. Kinetička energija kojom vetar deluje na jedinicu površine jednaka je kubnoj vrednosti brzine vetra, što znači da udvostručavanje brzine vetra osam puta povećava nivo kinetičke energije...

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

» MAPA NUKLEARNIH ELEKTRANA

Nuklearni akcident u Japanu skrenuo je pažnju mnogih na potencijalni rizik od mogućih akcidenata u nuklearnim elektranama. Ljudi širom sveta postavili su mnoga pitanja. Gde se sve nalaze nuklearne elektrane, u kakvom su stanju, koliko su stare i koliki je rizik od zemljotresa u padručiju na kome se one nalaze...

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

» Primer daljinskog Grejanja u gradovima

Na kongresu o grejanju, hlađenju i klimatizaciji u Švedskoj održan je i seminar o tehnologijama daljinskog grejanja u Geteburgu. U Švedskoj se daljiniski greje 40% stanova, a u gradu Geteburgu 80%. Na grejanju Geteburga radi oko 900 ljudi a vlasnik preduzeća je grad. Pored toplotne energije vrši se i distribucija gasa...

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

» ENERGIJA - Magija koja pokreće svet !

Svet kakav znamo ne bi mogao da opstane bez energije. Ovaj sve prisutni pokretač sistema od kojih zavisi svaka ljudska aktivnost obezbeđuje nam toplotu u domovima, gorivo za automobile, obradu zemlje i rad mašina. „Kroćenje“ energije podiglo je standarde življenja na nezamislive nivoe. Tako naviknuti na sve blagodeti...

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

» ČERNOBIL - UTICAJ RADIJACIJE NA BIODIVERZITET

Eksplozija nuklearnog reaktora 26. aprila 1986. godine u Černobilu prilikom koje je došlo do emisije radiaktivnog materijala u atmosferu i danas ugrožava životinjske populacije u Ukrajini, pokazuju rezultati najnovijeg istraživanja. Studija objavljena u poslednjem izdanju engleskog Royal Society Biology Letters, predstavlja...

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

 

    Eko Info

    Tehnologija

    SoS Info

    Reciklaža i Otpad

    Energija

    Biodiverzitet

    Vazduh

    Voda

    Hemikalije

    Zdrav Život

    Info – Pojmovi

    Zanimljivosti

   

forum i blog na

 

 

ekospark.wordpress.com

 

» Solarni paneli napajaju velike aerodrome

Tačno je, tragovi kondenzacije iza putničkih mlaznjaka jesu deo doprinosa globalnom zagrevanju, ali u okviru svoje zemaljske infrastrukture mnogi aerodromi postaju uslovno rečeno sve “zeleniji”. U sklopu ovogodišnjeg obeležavanja Dana Planete Zemlje putnici su na Sijetl-Takoma Međunarodnom Aerodromu mogli...

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

» OPASNOSTI VEZANE ZA NUKLEARNU ENERGIJU

Postoje dva razloga strahovanja javnosti od primene nuklearne energije u elektrosistemima širom sveta, a to su upravo dve njene najbitnije karakteristike. Prva je visok nivo radioaktivnosti prisutan u pojedinim fazama nuklearnog ciklusa, uključujući i odlaganje nuklearnog otpada. Druga karakteristika nuklearne energije...

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

» UTICAJ ENERGETSKIH IZVORA NA ŽIVOTNU SREDINU

Nuklearna energija, Energija Vode, Obnovljivi Resursi...

Rad nuklearnih elektrana uzrokuje povećanje temperature vode u basenima u koje se ispušta voda iz rashladnih sistema; Nesreće u nuklearkama kontaminiraju vazduh...

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

» Projekt za unapređenje energetske efikasnosti do 2012.

Republici Srbiji postoji veliki tehnički potencijal za uštedu energije i primenu mera za povećanje EE u zgradarstvu. Sa druge strane, tzv. tržišni potencijal za povećanje EE je skromniji, pre svega iz sledećih razloga: ekonomska nesposobnost većeg dela populacije i drugih potrošača energije: nedovoljna motivisanost za ulaganje...

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

» Ulično osvetljenje putem SMS poruka ?

Stanovnike mnogih malih nemačkih gradova muka, odnosno ekonomska kriza, naterala je da na nesvakidašnji način štede električnu energiju i to SMS porukama. Dan planete Zemlje, 22. april, prilika je da se ukaže na njihov primer koji bi možda mogli da slede i mnogi drugi. Pritisnuti finansijskim nedaćama, sve više nemačkih gradova...

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

» Nuklearni otpad

Poslednja faza nuklearnog ciklusa, odlaganje nuklearnog otpada, bilo je i ostalo najkontroverznije pitanje. Suštinski problem ovde ne predstavlja trenutna opasnost već opasnost po buduće generacije. Nuklearni otpad uglavnom ostaje radioaktivan hiljadama godina, duže od bilo koje ljudske institucije...

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

» UTICAJ ENERGETSKIH IZVORA NA ŽIVOTNU SREDINU

Sagorevanje fosilnih goriva stvara emisije čađi i prašine, sumpordioksid, okside azota i vodonik sulfid, koji zagađuju vazduh, dovode do kiselih kiša i utiču na globalno zagrevanje; Ekstrakcija uglja ima za posledicu tečni otpad koji zagađuje vodu; Odlaganje pepela i otpada u čvrstom stanju zagađuje zemljište....

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

» Konverzija otpada u proizvodnji vodonika kao goriva

Nekoliko kompanija u SAD potpisalo je ugovore o partnerstvu u izgradnji energetskog postrojenja gde bi se energija proizvodila sagorevanjem vodonika konverzijom raznih vrsta otpada. Konkretnije, sistem konvertera plazme razlaže otpad na vodonik kao gorivo i druge ekološki neškodljive proizvode kao prateće...

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

 

 

|1 | 2 | 3 |

 

 

» eNERGIJA

EkoSpark.com

 
     

 

 

| Copyright EkoSpark © 2008 All Rights Reserved |

Licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License

| webmaster : DELFIN-DIZAJN |