EkoSpark.com

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» HemiKALIJE

 

» Smanjenje izvora hemijskog zagađenja

Širom sveta, oko 400 miliona metričkih tona opasnog hemijskog otpada nastane u periodu od jedne godine. 1989. godine u Bazelu je usvojena Konvencija o Kontroli Prekograničnog Kretanja i Odlaganja Opasnog Otpada na sastanku pod pokroviteljstvom Ujedinjenih Nacija u prisustvu zvaničnika 116 zemalja...

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

» HEMIJSKI OTPAD

Hemijski otpad, u čvrstom, tečnom ili gasovitom stanju može da izazove narušavanje zdravlja stanovništva, povrede pa čak i smrtne slučajeve, a  takođe i da dovede do teških oblika destrukcije životne sredine ukoliko se nepropisno prerađuje, skladišti i transportuje. Hemijske supstance se smatraju opasnim ukoliko su...

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

» HEMIJA I HEMIJSKI PROIZVODI – POTREBA i problem

Utvrđivanje putanje kretanja određenih opasnih hemikalija u životnoj sredini često je komplikovano, i to zbog same činjenice da se iste te hemikalije nalaze u prirodi. Jednom ispuštene u okolinu, hemikalije se uključuju u kompleksne prirodne atmosferske, geohemijske i biološke cikluse. Disperzija hemijskih proizvoda...

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

» olovo u benzinu

U trci da se napravi što brži automobil sa što efikasnijim motorom od sredine 1920. godine uveden je u upotrebu takozvani “olovni benzin”. Od prvog benzina, ciji se oktanski broj nalazio izmedu 40 i 60, do danas razvio se visokooktanski benzin sa oktanskim brojem od 89 do 98. Prilikom nekontrolisanog eksplozivnog...

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

» Polutanti U MLEKU

Sve ukazuje na to da su polarni krajevi jedan od najvećih svetskih kolektora trajnih organskih polutanata. Obzirom na svega šest meseci perioda sa dnevnom svetlošću pa samim tim i usporenim, dugotrajnim periodom raspadanja, trajni organski zagađivači imaju izuzetno dug vek trajanja na područjima velikih severnih geografskih širina...

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

» FOSFOR: KRIZA KOJA SE NAZIRE ?!

Kompleksni kako to hemija života ume da bude, uslovi snašnog rasta biljaka često mogu da se sumiraju sa svega tri broja, npr. 19-12-5. Ovo su procentualni sadržaji azota, fosfora i kalijuma vidno istaknuti na svakom pakovanju veštačkog đubriva.  U 20-om veku ova tri nutrijenta omogućila su uvećanje produktivnosti poljoprivrede...

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

» DDT – POČETAK I KRAJ HEMIJSKOG TRIJUMFA NAD PRIRODOM ?!

Švajcarski profesor Pol Muler 1948. godine dobio je Nobelovu Nagradu za otkriće dihlorodifenil-trihloroetana (DDT), kod nas poznatog kao di-di-ti. Tokom Drugog Svetskog Rata, vojnici i civili su dobijali potrebne doze di-di-tija radi sprečavanja oboljenja koje prenose insekti, žute groznice, tifusa, elefantijaze i...

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

» PA – PA, BPA !?

Ispitivanja štetnosti Bisfenola A koja su vršena na glodarima pokazala su da ova hemikalija koja se koristi u proizvodnji polikarbonskih flašica, konzervirane hrane i drugih proizvoda ima veoma škodljive posledice po zdravlje ljudi. Sintetički estrogen menja ćelijsku aktivnost na veoma niskom nivou, ali stanovništvo je konstantno...

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

 

    Eko Info

    Tehnologija

    SoS Info

    Reciklaža i Otpad

    Energija

    Biodiverzitet

    Vazduh

    Voda

    Hemikalije

    Zdrav Život

    Info – Pojmovi

    Zanimljivosti

   

forum i blog na

 

 

ekospark.wordpress.com

 

Periodni Sistem - Link

 

 

 

» Olovo, svuda oko nas…

U istraživanjima vršenim u Evropi došlo se do alarmantnih podataka da je zemljište pored puta sto metara levo i desno maksimalno kontaminirano teškim olovom i njegovim solima. Na osnovu ovog podatka, jednostavnim računanjem dolazimo do alarmantnog rezultata da je 20 hektara zemlje zagađeno na samo jednom kilometru puta...

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

» ŽIVA – NEŠTO DETALjNIJE

Emisije žive iz prirodnih ili antropogenih izvora ulaze u globalni ciklus žive i distribuiraju se u životnoj sredini na globalnom i lokalnom nivou kroz različite procese. Atmosferske emisije žive mogu dospeti u životnu sredinu putem depozita u zemljištu i vodi. Kada živa dospe u slatkovodne basene ili okeane odnosno nataloži...

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

» HEMIJA I HEMIJSKI PROIZVODI

Globalni ekonomski razvoj su u značajnoj  meri pokrenuli progres i inovacije u hemijskoj industriji. Do sada je nauka utvrdila postojanje preko deset miliona hemijskih jedinjenja, prirodnih i veštačkih. 100 000 od njih se komercijalno proizvodi, a 200 do 300 novih hemikalija svake godine dospeva na tržište...

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

» Periodni sistem elemenata

» Interaktivna prezentacija periodnog sistema

 

 

 

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

» Simboli za označavanje plastike

Plastične boce, posude i druga ambalaža imaju jedan od najstarijih i najrazrađenijih sistema za označavanje; Iako se u svetu koriste više sistema označavanja, može se reći da se svi oni uglavnom baziraju na standardu; ISO 1043-1 i sa malim modifikacijama izgledaju kako je to dato u tabeli dole...

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

 

 

|1 | 2 | 3 |

 

 

» HemiKALIJE

EkoSpark.com

 
     

 

 

| Copyright EkoSpark © 2008 All Rights Reserved |

Licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License

| webmaster : DELFIN-DIZAJN |