EkoSpark.com

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» ISTORIJA TAMNE ZEMLJE (Terra Preta)

Terra Preta ("tamna zemlja") prvi put je otkrivena od strane holandskog naučnika Vima Sombroeka pedesetih godina prošlog veka. Usred tropskih kišnih šuma Amazonije (poznate po svom tankom sloju inače neplodnog zemljišta) Vim Sombroek otkrio je  džepove bogate, plodne zemlje što je i dokumentovao u svojoj knjizi “Amazonska zemljišta” objavljenoj 1966. godine. Slični takvi džepovi su otada pronalaženi i na drugim lokacijama u Peruu i Ekvadoru, kao i u zapadnoj Africi (Benin i Liberia) i savanama južne Afrike. Takozvanim karbonskim datiranjem utvrđeno je da je ova zemlja stara između 1780 i 2260 godina.

Terra preta se pronalazi samo na onim mestima koja su nekada naseljavali ljudi. To je veštačko zemljište nastalo delovanjem čoveka, mnogo pre dolaska Evropljana u Južnu Ameriku. Ova zemlja bogata je mineralima uključujući tu i fosfor, kalcijum, cink i mangan – ali je ipak njegov najbitniji sastojak drveni ugalj koji je i uzrok specifične boje “tamne zemlje”.

Nije potpuno jasno da li su stara plemena amazonskih Indijanaca oko čijih se ostataka naseobina i pronalazi terra preta svrshishodno proizvodila bogato zemljište ili je ono nusprodukt ratarske tehnike seče i sagorevanja stabala prilikom krčenja radi dobijanja nove obradive površine. Izgleda da su ipak Indijanci namerno sprovodili ovu proceduru, postoje svedočanstva ranih Evropljana na ovom području koja navode da je ta praksa bila ustaljena u to vreme.

Ključni sastojak “tamne zemlje” očito je aktivni ugljenik u drvenom uglju. Aktivni ugljenik ima kompleksnu molekularnu strukturu sličnu sunđeru – jedan jedini gram ima površinu od 500 do 1500 kvadratnih metara (ekvivalentno površini jednog do tri košarkaška terena). Ovaj materijal zemljištu u kome se nalazi ostvaruje i daje veliku prednost u smislu poljoprivrede, jer joj uvećava retenciju vode za 20% kao i retenciju minerala, uvećava dostupnost minerala korenju biljaka i mikrobiološku aktivnost.

Dokazano je takođe da terra preta blagotvorno utiče na razvoj arbuskularnih mikorizalnih gljiva koje stupaju u simbiozu sa vlaknima u korenju biljaka – ovo dovodi do veće konzumacije nutrijenata od strane biljaka. Postoje i stavovi da mikorizalne gljive igraju suštinsku ulogu u ustanovljenom samoobnavljanju “tamne zemlje”.

 

    Eko Info

    Tehnologija

    SoS Info

    Reciklaža i Otpad

    Energija

    Biodiverzitet

    Vazduh

    Voda

    Hemikalije

    Zdrav Život

    Info – Pojmovi

    Zanimljivosti

 

 

ekospark@gmail.com

 

» JEDNA KAP ŽIVE – HEKTOLITRI ZATROVANE VODE

Fluorescentne cevi i svetiljke visokog intenziteta svetlosti (HID - High Intensity discharge) sadrže živu. Njihovo neadekvatno odlaganje otpušta živu u vazduh, vodu i zemljište stvarajući opasnost po zdravlje ljudi i živog sveta.

Živa je otrovna za ljude i dovodi do teških posledica po centralni nervni sistem. Procenjuje se da je samo u Americi 85000 novorođenčadi svake godine izloženo dejstvu žive i ima kognitivne poremećaje. Kao posledica ovoga javio se trend otpora prema prijemu ovih svetiljki na deponijama usled destimulativnih mera koje se primenjuju u zavisnosti od sadržaja žive utvrđenog na licu mesta. Pored toga, svaka kompanija u Americi koja svoje neupotrebljive fluorescentne ili HID svetiljke ne odlaže na propisan način rizikuje plaćanje kazne od 25 000 dolara.

Počevši od 2003. godine sve fluorescentne i HID svetiljke u prodaji nose oznaku „LAMP CONTAINS MERCURY"  i hemijski simbol za živu "Hg". Strogo je zabranjeno njihovo drobljenje na otpadima jer zaposlene izlaže zdravstvenom riziku usled živinih isparenja. Takođe se velika pažnja posvećuje adekvatnom transportu od proizvođača do prodajnih centara, jer svaki lom izaziva opasnost, kao i osnovu za pravnu tužbu, nešto sa čime se u Americi nije šaliti.

» PASIVNE KUĆE

Georg Cilke, njegova supruga i njihova deca žive spokojan život u svojoj “pasivnoj kući” sa 5 spavaćih soba u Darmštatu u Nemačkoj, uživajući u blagodeti troškova grejanja za 90% manjih u odnosu na prve komšije. Termoizolacija koja se može uporediti sa hermetizacijom zajedno sa naprednim ventilacionim sistemom reciklira energiju pasivnih izvora kao što je telesna toplota, toplota Sunca kao i ona oslobođena tokom rada kuhinjskih aparata a ta energija se koristi za grejanje kuće. Dakle, kada baš prilično zahladni, Cilkeovi jednostavno uključe televizor!

Nemačka vlada je stala iza ove ideje garantujući kredite sa veoma malim kamatama koji bi se odobravali za izgradnju “pasivnih kuća”. Troškovi izgradnje ovakvih domova su od 5 do 8 procenata veći u odnosu na kuće konvencionalne gradnje. Sama ideja “pasivnih kuća” nastala je ranih devedesetih u formi Nemačko-Švedskog projekta po kome je već 10 000 ovakvih kuća podignuto i useljeno u zemljama Evropske Unije a najveći deo u Nemačkoj.

» SUPER-TANKI MODULARNI SOLARNI PANELI

Evolucija solarne tehnologije postiže takvo ubrzanje da se već može govoriti o revoluciji! Na svetskom tržištu je sve više proizvoda koji impresioniraju lakoćom integracije čistih tehnologija u svakodnevni život. Jedna od inovativnih kompanija koja probija barijere je Sulfurcell, proizvođač nove vrste modularnih solarnih panela koji svakom objektu u koji su ugrađeni daju opciju proizvodnje električne energije. Super-tanki paneli imaju samonoseću strukturu što ne zahteva dodatne konstrukcije a mogu se primeniti ne samo prilikom izgradnje novi objekata već i prilikom restauracije starih kako bi dobili savremeniji izgled i obilje energije.

Tehnologija koju primenjuje Sulfurcell bazira se na bakar-indijum-sulfidnim poluprovodnicima, što omogućava proizvodnju solarnih ćelija sto puta tanjih od konvencionalnih fotovoltnih i smanjuje proizvodnje troškove. Sam proces proizvodnje zahteva upola manje energije nego kod konvencionalnih solarnih modula. Sulfurcell je pionir fotovoltne industrije od 2003. godine i spada među najrespektivnija imena u svetu čistih tehnologija.

 

 

» Dodatni LINKOVI :

      Švedski Projekt Energetski Pozitivne Kuće

      Upotrebljiva Improvizacija Doktora Brauna?

      Posmatranje Prirodnih Pejzaža – Vizuelni Analgetik

      Jednostavnost Klimatizacije Belom Bojom

      Škotska I Energija Vode

      Masdar: Grad Budućnosti

      Solarni Paneli Na Autoputevima

      Korpa Za Recikliranje Otpada Sa Čitačem Bar-Koda

      Pirus U Plug-in Verziji

 

 

EkoSpark.com

 
     

 

 

| Copyright EkoSpark © 2008 All Rights Reserved |

| webmaster : DELFIN-DIZAJN |