EkoSpark.com

 
  ekospark.com  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» Ugrožene i zaštićene vrste na teritoriji Evrope i Srbije

Evropski kontinent je vrlo bogat biljnim i životinjskim vrstama. Evropa je tek peti kontinent po površini. Prostire se na 10.390.000 km² ili zauzima samo 2% površine Zemlje.

Evropa je jedan od sedam kontinenata na Planeti. Na kontinentu živi više od 710.000.000 miliona stanovnika ili oko 11% svetskog stanovništva. Treći je kontinent po broju stanovnika, posle Azije i Afrike.

Mali prostor, veliki broj stanovnika, urbanizacija i industrijalizacija uticali su da se veliki broj biljaka i životinja nađe na listi ugroženih vrsta.

U Evropi su zato pokrenute brojne akcije i inicijative za sprečavanje i zaštitu ugroženih vrsta. Pored ugroženih vrsta i više od 200 staništa nalazi se na listi ugroženih.

Ugrožene vrste sisara na Evropskom kontinentu

Gotovo da se 15 % sisara na područuju Evrope smatra ugroženim, svaka šesta vrsta.

Na Evropskom kontinentu živi 231 vrsta sisara. Prema podacima 9 procenata nalazi se pred istrebljenjem. Poređenja radi 13% evropskih vrsta ptica nalazi se na listi ugroženih.

Prema podacima sisari koji žive u moru ugroženiji su od sisara na kopnu (22% od 27 vrsta, u poređenju sa 14% od 204 vrsta na kopnu).

Dve vrste sisara su na listi izumrlih vrsta, turova Bos primigenius (imala je izuzetno veliko stanište od delova Kine, Indije i na celoj teritoriji Evrope i Engleske), Pika Prolagus sardus i treća delimično izumrla sivi kit Eschrichtius obustus.

Sivi kit Eschrichtius obustus (ne može se više naći u Evropi),                   foto:wikipedia

Više od četvrtine (27%) evropskih sisara ima opadajuću populaciju, 32% ima stabilnu populaciju a za 33% je nepoznat populacioni trend.

Samo kod 8% vrsta zabeležen je porast populacije. Jedan od najčešćih razloga za porast populacije je zaštita staništa i lova i veći broj sprovedenih akcija.

Prema istraživanjima sprovedenim u EU za najznačajnija staništa u Evropi smatraju se:  jugoistočna Evropa (Balkansko poluostrovo, Mađarska, Rumunija), planinska regija Mediterana i centralna Evropa.

Istraživanja su pokazala da najveći problem nestanka i ugroženosti vrsta predstavlja zauzimanje i degradacija (zagađenje) staništa, trovanja, prekomerna eksploatacija i klimatske promene.

Kod morskih vrsta dva faktora su dominantna: zagađenje i prekomerna eksploatacija.

» Sve vrste i status ugroženosti vrste na području Evrope (*pop up link - wikipedia)

Plan i konkretne mere zaštite

Istraživanja u cilju očuvanja i zaštite

Sprovođenje planskih akcija

Stalno praćenje i zaštita staništa

Edukacija stanovništva

Koordinacija sa ostalim evropskim zemljama

 

    Eko Info

    Tehnologija

    SoS Info

    Reciklaža i Otpad

    Energija

    Biodiverzitet

    Vazduh

    Voda

    Hemikalije

    Zdrav Život

    Info – Pojmovi

    Zanimljivosti

 

 

ekospark@gmail.com

 

Kod nas među najugroženijima na listi vrsta ptica, sisara i vodozemaca nalaze se:

Beloglavi sup

Mrki Medved

Divokoza

Srna

Stepski soko

Šareni tvor

Crni daždevnjak

Veliki tetreb

Jelen

Ris

Belonokta vetruška

Orao Krstaš

foto:neke od navedenih ugroženih vrsta na našoj teritoriji

Prema istraživanjima Srbija spada u izuzetno bogatu zemlju životinjskim vrstama.

Po broju sisara nalazi se među prvih 10 u Evropi, skoro dve trećine svih vrsta koje žive u Evropi mogu se naći u Srbiji, poređenja radi: teritorija Srbije je stanište 101 vrste sisara, od toga se više od 50 procenata nalazi na listi zaštićenih, samo 12 na Listi ugroženih.

Poređenje, podaci: » Ukupan broj vrsta u EU (*pop up link)

Dodatak, fotografije i primeri (*link ispod):

» Kritično ugrožene i zaštićene vrste na teritoriji Evrope i Balkana «

 

 

» POVEZANI TEKSTOVI :

      Broj ugroženih vrsta na planeti

      Biodiverzitet

      Biološka Raznovrsnost

      Opšti Značaj Biodiverziteta

      Ekosistem

      Statistika Degradacije Šumskog Resursa

      Šume Srbije, Istorijske Činjenice (2. deo)

      Degradacija I Uništenje Šuma

.

EkoSpark.com

 
 

Idi na vrh Up

 

 

 

| Copyright EkoSpark © 2008 All Rights Reserved |

| webmaster : DELFIN-DIZAJN |