EkoSpark.com

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» BIODIVERZITET

 

Biodiverzitet znači ravnopravnost i raznovrsnost biljnog i životinjskg sveta (količinu vrsta u ekosistemu). Prema definiciji datoj na konvenciji o diverzitetu u Riu 1992 :

Biodiverzitet je raznovrsnost i rasprostranjenost živih organizama iz svih izvora: suvozemnih, morskih, drugih vodenih ekosistema i ekoloških kompleksa čiji su deo.

Diverzitet podrazumeva interakciju

      između vrsta,

      u okviru vrsta,

      između ekosistema,

Izraz je internacionalno prihvaćen za bogatstvo vrstva, (biljke, životinje, mikroorganizmi) koji se nalaze u interakcionom sistemu na datom staništu.

Kao pojam obuhvata sledeće :

      raznovrsnost biljnih i životinjskih vrsta u sistematskom pogledu

      raznovrsnost  životnih formi  i ekoloških tipova

      raznovrsnost  životnih zajednica, sa cenološkim zajednicama

      raznolikost ekosistema, predela (vegetacijskih zona i bioma )

Biološka raznovrsnost u Zemljinoj istoriji nikada nije bila stalna.

 

    Eko Info

    Tehnologija

    SoS Info

    Reciklaža i Otpad

    Energija

    Biodiverzitet

    Vazduh

    Voda

    Hemikalije

    Zdrav Život

    Info – Pojmovi

    Zanimljivosti

 

ekospark@gmail.com

 

 

» ZNAČAJ BIODIVERZITETA ZA BIOSFERU

Značaj biosfere je njena živa materija ( biljke, životinje…) a brojnost i raznovrsnost - predstavlja biodiverzitet.

Uloga :

1      Stvaranje organske materije putem fotosinteze

        ( primer : zelene biljke => sunčeva energija se pretvara u svetlosnu )

2      U biosferi neprekidan proces evolucije živih bića;

        (prema Darvinu neke vrste se stvaraju a neke isčezavaju)

3      Biosfera i ekosistem u stanju stalnih promena u zavisnosti od biodiverziteta.

4      U biosferi je neprekidan proces smene generacija

5      U okviru biodiverziteta odvijaju se stalni procesi razmene materije

        između organizma i spoljašnje sredine

6      Izumrla materija preko biolize transformiše se u minerale i može ponovo da se upotrebi

Jedna od najvažnijih funkcija organizma jeste sinteza i razlaganje organskih materija. To ima veoma veliki značaj za funkcionisanje biosfere pojedinačnih ekosistema a i tako se odigrava neprekidno kruženje materije u prirodi.

» Dodatni LINKOVI :

      Biološka Raznovrsnost

      Opšti Značaj Biodiverziteta

      Ekosistem

      Statistika Degradacije Šumskog Resursa

      Šume Srbije, Istorijske Činjenice

      Šume Srbije, Istorijske Činjenice ( 2. deo)

      Degradacija I Uništenje Šuma

 

 

think Green won’t feel Blue

 
     

 

 

| Copyright EkoSpark © 2008 All Rights Reserved |

| webmaster : DELFIN-DIZAJN |