EkoSpark.com

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» Biološka raznovrsnost

Biodiverzitet ili biološka raznovrsnost predstavlja raznovrsnost svih živih bića na planeti Zemlji, odnosno, sveukupnost:

      gena, genetički diverzitet

      vrsta, specijski diverzitet i

      ekosistema, ekosistemski diverzitet.

Genetički diverzitet predstavlja skup gena svih postojećih živih bića na našoj planeti pošto je svaki organizam neponovljiva kombinacija gena.

Sve vrste na našoj planeti od postanka života do danas predstavljaju specijski diverzitet. Procenjuje se da na Zemlji živi preko 80.000.000 vrsta a po nekim skromnijim procenama taj se broj kreće oko 30 - 35.000.000 vrsta; do sada je determinisano oko 1,5 miliona vrsta.

Ekosistemski diverzitet predstavlja raznovrsnost staništa, biocenoza kao i svih procesa koje vrše organizmi u sklopu ekosistema.

Zbog toga je sačinjena tzv. Crna knjiga kao spisak istrebljenih vrsta od strane čoveka. Podaci svetskih organizaciju za zaštitu životne sredine o ugroženosti biodiverziteta su poražavajući:

 

    Eko Info

    Tehnologija

    SoS Info

    Reciklaža i Otpad

    Energija

    Biodiverzitet

    Vazduh

    Voda

    Hemikalije

    Zdrav Život

    Info – Pojmovi

    Zanimljivosti

 

ekospark@gmail.com

 

 

    svakoj četvrtoj vrsti sisara preti istrebljenje;

    najugroženije vrste su: velike pande, majmuni, tigrovi, slonovi, tibetanske antilope,

     procenjuje se da svakog dana nestane oko 36.000 životinja;

     pred izumiranjem je i oko 50% biljaka

     za samo 30 godina unušteno je skoro 20% tropskih kišnih šuma

     isušeno je oko 50% močvarnih područja itd.

Raznovrsnost živog sveta najbolje je proučena kod evoluciono najsavršenijih biljaka i životinja pri čemu se misli na skrivenosemenice (cvetnice), među biljkama, odnosno, sisare, kičmenjake, kod faune.

Prema biološkoj raznovrsnosti naša zemlja predstavlja jedan od 6 evropskih i jedan od 153 svetskih centara biodiverziteta.

» Dodatni LINKOVI :

      Biodiverzitet

      Opšti Značaj Biodiverziteta

      Ekosistem

      Statistika Degradacije Šumskog Resursa

      Šume Srbije, Istorijske Činjenice

      Šume Srbije, Istorijske Činjenice (2. deo)

      Degradacija I Uništenje Šuma

 

 

think Green won’t feel Blue

 
     

 

 

| Copyright EkoSpark © 2008 All Rights Reserved |

| webmaster : DELFIN-DIZAJN |