EkoSpark.com

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» ŠUME SRBIJE, ISTORIJSE ČINJENICE

Na osnovu brojnih izvora može se utvrditi da je Srbija bila prava šumska oblast u periodu vladavine Turaka, kada je zabeležena i njena najslabija naseljenost.

U XIV veku i kasnije kroz Srbiju su prošli Gijom Adam, Matija Vilani, Stepan Gerlak, Levin Rim, De He Džon Burburi, ledi Montegijeva, Sen Prist i mnogi putnici koji su ostavili puno zapisa o šumama Srbije.

Sumadija Woods (Central Serbia)

Matija Vilani

"Raške planine kod Rudnika su prirodna šumska utvrđenja, kamo za Srbima niko nije mogao ići"

Sen Prist 1767. godine

"........ Sve vas podseća na zemlju kakva je izgledala posle stvaranja "

La Martin

" Svako od ovih drveta je po jedan Srbin. Seći hrastove to znači ubijati Ijude.

U Srbijii drveta i ljudi su prijatelji."

Vajngarten 1820. godine

" Zemlja čija mnogo brojna uzvišenja sa svojom šumovitošću i sa svojim vrhovima pod šumom šire oko sebe stalno vlažnu atmosferu punu magle i kiše. Ima mnogo potoka i izvora koji se brzo skupljaju u značajne vode "

Kunibert

".....Rodna godina žirom bila je za Srbiju velika sreća ...."

Ami Bue

" Svinje žive na hiljade, leti i zimi, u hrastovitim šumama, tako da ni sami vlasnici ne znaju koliko ih imaju. Srbija je jako bogata zemlja"

Mount Rtanj (South Serbia)

Vuk Karadžić,

" ... Srbija ..... sva je osim ravnica zarasla u šumi, po najvišem rastu bukove, potom grabove, leskove, lipove, klekove, brezove šume"

OtoPirih 1829 godine

"Cela Srbija je tako bogata šumama da drvo nema nikakve vrednosti..."

Kester, 1832 godine

"Reke u Srbiji nisu plovne jer su pune stabala a obale su obrasle visokim drvećem i šipragom".

De Boa-le-Kont 1837 godine.

"... Prostrane hrastove šume koje se šire po zemlji glavna su grana javnog bogatstva ali samo drvo ostaje bez vrednosti pošto se nema čime izneti, te se neprestano viđa paljenje šuma kao način kojim se čini mesta plugu, a tako propadaju drva i iščezavaju šume "

 

    Eko Info

    Tehnologija

    SoS Info

    Reciklaža i Otpad

    Energija

    Biodiverzitet

    Vazduh

    Voda

    Hemikalije

    Zdrav Život

    Info – Pojmovi

    Zanimljivosti

 

ekospark@gmail.com

 

 

Ami Bue 1840 godine.

"To je neprekidna šuma hrastova, u kojoj ima mesta ili dolina obešumljenih rukom čovečijom. Uopšte mogu se predeli koje pruža centralna Srbija uporediti sa onima koje imaju šumoviti Ardeni "

Josif Pančić 1869. godine

"Gledajući sa Koponika većinu zapada zauzima naša Srbija, koja nam se sa ovog uzvišenog mesta predstavlja gotovo skroz pokrivena gustom šumom gde samo oštro oko može da raspozna manja zelenila."

Panos – Panciceva Omorika

Predeli Srbije pred kraj XIX veka sa potpuno uništenom vegetacijom...

Drastično smanjenje šuma ide do kraja Drugog Svetskog Rata kao posledica podizanja naselja, objekata domaćinstva, za potrebe istih, ishranu stoke i prodaje drveta.

Posle oslobođenja nastaju velike promene. Srbija se postepeno i brzo industrijalizuje. Industrija privlači seosko stanovništvo i napuštaju se poljoprivredne površine. Međutim obnavljanje šuma je spori proces koji je neprimetan zbog njene stalne upotrebe.

Obnavljanje šuma na ogolelim padinama nakon migracije seoskog stanovništva u procesu industrijalizacije je sporo i nedovoljno

Danas je Srbija van svojih pokrajina, ako se uporedi sa mnogim zemljama Evropske Unije, jedna od najsiromašnijih zemalja jer očuvane šume pokrivaju samo oko jedne petine njene teritorije. To znači da su za samo dva Ijudska veka u Srbiji posečene šume sa oko 60% njene teritorije - dakle više od polovine njenih šuma.

U Srbiji se u poslednjih dvadeset godina malo vodilo računa o šumama, sve što nam se desilo u ekonomskom i političkom smislu uticalo je da u velikoj meri oštetimo, totalno uništimo i bez neke strategije sačuvamo preostala šumska gazdinstva.

Drvene kuće i površine pod šumama koje su ostale a o kojima su pisali mnogi putopisci čak pre jedanaest vekova na putu kroz Srbiju trebamo da sačuvamo i cenimo.

Zato su neophodni novi i strožiji zakoni ali i neophodna edukacija stanovništva jer moramo da sačuvamo i unapredimo ono što nam je ostalo u nasledstvu.

Osim turizma i zdravog života slika o šumovitoj Srbiji govorila bi i o našim duhovnim vrednostima, jer sačuvati prirodno i kulturno nasleđe direktno uslovljava povoljniju budućnost jednog naroda.

« nazad «

» Dodatni LINKOVI :

      Biodiverzitet

      Biološka Raznovrsnost

      Opšti Značaj Biodiverziteta

      Ekosistem

      Statistika Degradacije Šumskog Resursa

      Šume Srbije, Istorijske Činjenice

      Degradacija I Uništenje Šuma

 

 

think Green won’t feel Blue

 
     

 

 

| Copyright EkoSpark © 2008 All Rights Reserved |

| webmaster : DELFIN-DIZAJN |