EkoSpark.com

 
  EkoSpark.com  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» PLANTAGON staklene bašte – Razvoj urbane poljoprivrede

Broj stanovnika u gradovima se svake godine povećava. Brojne analize i podaci pokazuju  da će se ovakav trend i narednih desetak godina identično nastaviti.

Porast boroja stanovnika prvenstveno zahteva nove količine čiste vode za piće u gradovima i povećno snabdevanje hranom. Treba napomenuti da proizvodnja hrane zavisi od količne padavina i pravilnog navodnjavanja.

Porast broja stanovnika u gradovima takođe uslovljava potrebu za izgradnjom novih stambenih površina što direktno utiče na smanjenje poljoprivrednog zemljišta.

Brojne kompanije koje se bave poljoprivrednim inžinjerstvom na osnovu ovakvih analiza pokušavaju da nađu alternativne načine za uzgajanje voća i povrća u gradovima. Do sada smo imali prilike da vidimo više uspešnih rešenja.

Plantagon staklene bašte omogućiće nam jeftiniji i efikasnij način proizvodnje hrane u gradovima. Bašte nam smanjuju troškove prevoza i emisiju ugljen dioksida a ubrzavaju i olakšavaju isporuku, direktno potrošačima, zbog toga što su bašte smeštene u gradskim oblastima.

Plantagon je jedna od prvih kompanija koja se potpuno posvetila efikasnom, ekonomičnom i ekološkom načinu proizvodnje hrane u gradovima.

Početkom godine u Švedskoj je položen temelj za izgradnju prvog staklenika u kome je omogućeno vertikalno uzgajanje hrane.

Sve je pod nadzorom vrhunskih stručnjaka a štetnog uticaja na životnu sredinu nema. Unutar bašte regulisano je održivo zagrevanje, pa će se i višak ugljen-dioksida koristiti za zagrevanje staklenika.

 

    Eko Info

    Tehnologija

    SoS Info

    Reciklaža i Otpad

    Energija

    Biodiverzitet

    Vazduh

    Voda

    Hemikalije

    Zdrav Život

    Info – Pojmovi

    Zanimljivosti

 

 

ekospark@gmail.com

 

Potencijal je ogroman a ambicije kompanije velike. Prva Plantagon bašta nalzi se u blizini regionalnog energetskog preduzeća Tekniska Verken u Linkopingu. Grad je ovim projektom postao prvi u svetu koji testira novu tehnologiju i sisteme koji uključuju razvijanje održive poljoprivrede u urbanim sredinama.

Prvi staklenik biće izgrađen početkom naredne godine. Projekat je razvijen u saradnji sa kompanijom Seveco. Plantagon bašta dizajnirana je za vertikalno uzgajanje povrća u urbanim sredinama.

U saradnji sa još nekoliko partnera kompanija namerava da razvije integrisana rešenja za energiju, višak toplote, otpad, ugljen-dioksid i vodu.

Dugoročni cilj kompanije je stvarnje prvog međunarodnog, urbanog poljoprivrednog  centra.

Značaj ovog projekta prepoznali su mnogi a kompanija je dobila više nagrada.

Početkom avgusta ove godine kompanija je dobila prestižnu nagradu za najinovativniju kompaniju u Evropi. (link)

Izvor foto: Plantagon Int. AB & SWECO

ekospark\portal

 

 

 

» POVEZANI TEKSTOVI :

      Broj ugroženih vrsta na planeti

      Biološka Raznovrsnost

      Opšti Značaj Biodiverziteta

      Stanje šuma na planeti

      Statistika Degradacije Šumskog Resursa

      Šume Srbije, Istorijske Činjenice (2. deo)

      Degradacija i Uništenje Šuma

EkoSpark.com

 
 

Idi na vrh Up

 

 

 

| Copyright EkoSpark © 2008 All Rights Reserved |

| webmaster : DELFIN-DIZAJN |