Lifesaver – Boca za prečišćavanje vode

Majkl Pričard je mnoge ljude na planeti svojim pričama i predavanjima podsetio na važnost i značaj čiste vode za piće, posebno u područijima gde nje nema ili u situacijama posle elementarnih nepogoda.

.

.

Pronalazak koji je razvio `LifeSaver` boca za prečišćavanje vode, ovih dana imala je svoju primenu posle brojnih elementarnih nepogoda i tragedija širom sveta.

.

.

(ukoliko odmah klikom na play ne dobijete prevod, kliknite na share, a zatim na play)

.

Svi veliki pronalazci često dele sličnu sudbinu, počinju da se koriste ili primenjuju mnogo posle njihovog otkrića. Postavlja se pitanje da li čovečanstvo ne uči ništa na svojim greškama ili nije spremno da prihvati promene i napredak.

.

Subscribe: Entries | Comments

Copyright © EkoSpark.com/Blog/ 2024 | EkoSpark.com/Blog/ is proudly powered by dELFIN-dIZAJN

Creative Commons License
EkoSpark is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Serbia License.