UN: 2013ta je Međunarodna godina vodnih resursa

Pristup čistoj pijaćoj vodi i sanitarnoj infrastrukturi je ljudsko pravo. Međutim milijarde ljudi širom sveta nemaju ta fundamentalna prava. Cilj Međunarodne Godine je povećanje svesti o izazovima sa kojima se vodovodi suočavaju nakon povećanja potražnje za pristupom od strane sve većeg broja stanovnika planete.

Godina će obeležiti istoriju uspešne saradnje koje su razne inicijative doprinele, kao i da identifikuje najveće probleme po pitanju edukacije, diplomatije, pograničnom upravljanju vodom, finansijske saradnje, državnim zakonima, i poveznosti sa Milenijumskim Ciljevima Razvoja (Millennium Development Goals).

Sledeća konferencija od biće održana u Zaragozi, Španiji od 8-10 januara, a nakon toga 11 februara u štabu UNESCO-a, dok će Svetski dan Vode biti održan 22 marta u agencijama UN-a u Hagu, Nju Jorku, kao i širom sveta.

Inicijativa je pripremila dosta materijala, medju kojima je i ovaj crtež za najmlađe koji ilustruje na koji način voda kruži u prirodi.

(da bi videli sliku u punoj dimenziji, kliknite desnim klikom i izaberite opciju otvori u novi tab/prozor)

.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


9 + = 18

Subscribe: Entries | Comments

Copyright © EkoSpark.com/Blog/ 2024 | EkoSpark.com/Blog/ is proudly powered by dELFIN-dIZAJN

Creative Commons License
EkoSpark is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Serbia License.