Dvostrana štampa – momentalna ušteda papira, vremena i para

auto_duplex_printLogično je – štampajte dvostrano i imate 50% više papira. Ali i pored ovog jednostavnog dobitka, vašim trudom sprečavate brojne posledice po životnu sredinu, štedite novac, kao i vreme jer ne morate da ga kupujete često. Pogledajte ostale korisne savete i jednostavne načine na koje doprinosite poboljšanju životne sredine.

 

 

Kako štampati dvostrano ako štampač nema tu opciju?

Dvostrana štampa ili double-sided printing ili duplex printing na engleskom, ili recto-verso na francuskom, je predviđena u većini savremenih štampača, čak i u onim koji nemaju opciju za automatsko dvostrano štampanje. Dovoljno je da pre štampe odete u “Properties” štampača i izaberete opciju za dvostrano štampanje. Zavisno od modela štampača, pokušajte da pretražite na internetu “model štampača” + “duplex print” i naći ćete uputstvo.

Pogledajte sledeći video klip koji prikazuje kako možete štampati na HP-ovim štampačima.

.

.

Znači, prvo štampate “even pages” (neparne br. stranica) pa onda vratite papir u štampač i štampate “odd pages” (parne br. stranica). Probajte nekoliko puta sa par papira na koje ćete označiti stranu pre štampanja, da bi utvrdili kako trebate da postavite papir.

 

Kako štampati dvostrano ako stampač ima duplex dodatak za dvostranu štampu?

Dovoljno je da odete u “properties” štampača pre štampe i izaberete opciju duplex ili double sided printing.

U Wordu 2010 imate već iz programa predviđeni meni koji vam dozvoljava da odredite dvostranu štampu. Kliknite prvo na opciju “Print” pa onda izaberite iz prvog dugmeta ispod imena štampača “Print on both sides” kao što je naznačeno ispod.

4846.Booklet-print-settingsZavisno od modela štampača, moći ćete takođe da odredite odmah iz Word-a u kom će smeru čitanja biti štampane strane (horizontalno ili vertikalno). Kao što vidite, i u wordu postoji opcija za ručno štampanje ukoliko vaš štampač ne poseduje duplex dodatak.

 

Koje su prednosti dvostrane štampe?

Sprečavate seču šuma

Proizvodnja papira je porasla za 400% u zadnjih 40 godina i većina drveta koje (i ako) je zasađeno je topola, što doprinosi isčezavanju drugih tipova drveta.

deforestation-2

Smanjujete količinu štetnih gasova

Azot dioksid(NO2) , koji doprinosi stvaranju kiselih kiša, ugljen diokdis (CO2) koji doprinosi stvaranju efekta staklene bašte, i sumpor dioksid (SO2) koji zagađuje okolinu i sprečava rast biljaka, su gasovi koji se proizvode uporedo sa papirom, što zajedno sa isčezavanjem šuma doprinose dugoročnim i nepovratnim oštećenjem životne sredine.

preuzeto od: caufc.wordpress.com

                  preuzeto od: caufc.wordpress.com

Smanjujete količinu zagađenja vode

Tečni otpad procesa proizvodnje papira doprinosi tkz. cvetanju vode zbog prisustva brojih organiskih materija.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Smanjujete količinu otpada

Papir zauzima najveći deo otpada i kada štampate dvostrano smanjujete količinu koja posle toga završava na otpadu.

paperwaste00331

>

>

>

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.

1 Comment »

 
  • mnicic says:

    U radnom stolu sam do pre dva dana imao kao škart oko 300 listova. Iskorišćena je sada druga strana za neke interne, privremene dokumente. Ekologija.

    Dobar Komentar! Thumb up 12 Thumb down 0

 

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


5 − = 2

Subscribe: Entries | Comments

Copyright © EkoSpark.com/Blog/ 2024 | EkoSpark.com/Blog/ is proudly powered by dELFIN-dIZAJN

Creative Commons License
EkoSpark is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Serbia License.