Osnovana “Mreža za pronalaženje rešenja održivog razvoja” pod okriljem UN-a

Cilj organizacije je da uključi naulnike, inžinjere, preduzetnike i ne-vladine organizacije u razmatranje problema razvoja, privrede, siromaštva i rasta broja stanovnika. Generalni Sekretar Ujedinjenih Nacija Ban Ki-Mun je 24 septembra prošle godine otvorio mrežu Sustainable Development Solutions Network (SDSN) koja bi trebala da pronađe rešenja koja bi se primenjivala na globalnom nivou a sa ciljem postizanja održivog razvoja.

Ciljevi koji su navedeni na web sajtu su:

 • Privredni razvoj i okončanje siromaštva
  • Odgovarajuća zarada, ishrana, sigurnost hrane, sveopšti pristup osnovnim zdravstvenim uslugama, uključujući i sprečavanje izvesnih ne-zaraznih bolesti. Takođe, pristup razvoju od ranog detinjstva, odgovarajuće obrazovanje radi postizanja stručnih sposobnosti, pristup osnovnim uslugama vezanih za infrastrukturu kao što su na primer bezbedna voda i kanalizacija, održiva energija, i širokopojasna povezanost sa internetom.
 • Uključenost društva
  • Da bi se osigurao održivi razvoj, privredna dobit mora ukljućiti celo društvo, kao i da podstiče kvalitete društvenog povezivanja – kulturu, poverenje, poštenje, volonterstvo i požrtvovanost  – i to putem potenciranja etičkih vrednosti društva i poštovanjem ljudskih prava svih osoba
 • Održivost životne sredine
  • Od naročitog značaja je potreba za dizugljenisanjem privrede do 2050te godine. Pošto je privreda sveta u 80% slučaja zavisna od energije koja se proizvodi upotrebom čvrstog goriva, neophodno je da do 2050 bude postignut rezultat preobraženja izvora energije i industrijskog sistema koji ne samo da će odbaciti zafađujuće energente, već će pronaći načina da uskladišti i ukloni ugljen-dioksid koji se već proizveden.
 • Vladavina prava i lična sigurnost
  • Državna i lokalne uprave moraju da izgrade sposobne organe i da teže ka održivom razvoju kroz odgovornost, jasne pokazatelje, i otvorenost prema svim članovima društva. Moraju da poštuju i sprovode vladavinu zakona kao i osnovna privredna i društvena prava. Države moraju da osmisle finansijske strategije i da obezbede neophodna sredstva i da pruže javna dobra koja su neophodna za održivi razvoj. Odluke javne politike moraju biti donešene u skladu sa naučnim dokazima.

Imajući u vidu da već postoje specijalizovane agencije UN-a za zaštitu zivotne sredine kao što je UNEPA, FAO, Svetska Meterološka Organizacija, postavlja se pitanje da li će nova organizacija biti u stanju da doprinese rešavanju mnogobrojnih problema što gorenavedene organizacije nisu uspele iz političkih ili finansijskih razloga.

.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


+ 8 = 12

Subscribe: Entries | Comments

Copyright © EkoSpark.com/Blog/ 2024 | EkoSpark.com/Blog/ is proudly powered by dELFIN-dIZAJN

Creative Commons License
EkoSpark is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Serbia License.