Oblast sa puno komaraca

U nekim delovima Belorusije broj komaraca se toliko povećao da su lokalne vlasti u tim delovima postavile znakove obaveštenja pored puteva.

Na lokalinim putevima, u blizini mesta Mikosti jata su ponekad toliko velika da je opasno izlaziti napolje.

Lokalni stanovnici kažu, da zujanje, koje proizvodi jato, može nadjačati ljudski glas.

Naučnici predpostavljaju da je ovakva brojnost uslovljena naglim promenama vremena.

Dosta je opasno naći se u blizini ovakvog jata.

Na sreću, do sada su meštani vešto izbegavali neprijatne susrete.

.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


+ 9 = 12

Subscribe: Entries | Comments

Copyright © EkoSpark.com/Blog/ 2024 | EkoSpark.com/Blog/ is proudly powered by dELFIN-dIZAJN

Creative Commons License
EkoSpark is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Serbia License.