EkoSpark.com

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» OZONSKE RUPE Opasnost po zdravlje i živi svet

Rezultat smanjenja debljine sloja ozona i njegove postepene dezintegracije jeste opasnost po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Uvećana stopa oboljevanja od raka kože, očne katarakte i slepila direktne su posledice gubitka sloja ozona. Postepeno, ljudski imuni sistem postaje slabiji, tako da uopšte nisu besmislene apokaliptične vizije čovečanstva koje živi pod zemljom. Navešćemo detaljnije opasnosti po zdravlje ljudi i druge oblike života na zemlji.

Kod ljudi, kao što je već istaknuto, povećanje intenziteta UV-zračenja može izazvati rak kože, kataraktu oka i slepilo ali i opekotine, snežno slepilo, starenje kože i opadanje imunog sistema. Rak kože bez melanoma (tumora) je jedan od najčešćih oblika raka kože kod ljudi i ustanovljena je njegova korelacija sa intenzitetom UV-zračenja. Takođe postoje i individualni faktori rizika od raka kože, kao što su: bleda koža sa malo pigmenta; plave, zelene ili kestenjaste oči; svetla kosa; ispoljena tendencija zadobijanja opekotina pri sunčanju umesto preplanulog tena; ozbiljne opekotine od sunčanja u prošlosti; veliki broj mladeža; pegavost kože i porodična sklonost ka oboljevanju od raka kože.

Treba napomenuti da je utvrđena različita osetljivost na UV-zračenje kod različitih populacija: u Norveškoj je stopa pojavljivanja melanoma kože 15.89% kod žena a 14.12% kod muškaraca, dok je u Turskoj ta stopa mnogo manja i iznosi 0.87% kod žena i 1% kod muškaraca.

Posledice UV-zračenja visokog intenziteta su velike i po floru i faunu. Populacija riba u svetskim okeanima i morima će drastično opasti, tako da će opasti i izlov riba u svrhu ljudske ishrane. Razvoj biljaka biće usporen a sa time će opasti i prinosi. Mnoge biljke i životinje, npr. pingvini, najverovatnije će izumreti.

Otkriveno je da se UV-zračenje negativno odražava na vodene ekosisteme jer dovodi do smanjenja produkcije fitoplanktona (mali plutajući organizmi, uglavnom alge i bakterije prisutne u vodenim ekosistemima) i štetnih posledica po ribe, račiće, krabe, vodozemce i druge vodene životinje u ranoj razvojnoj fazi. Fitoplankton formira osnovu lanca ishrane u okeanima i morima. Više od 30 procenata potrošnje proteina životinjskog porekla u ishrani čovečanstva potiče iz mora, a taj procenat je još veći u zemljama u razvoju. Promene u produkciji fitoplanktona odražavaju se i na koncentraciju prirodnog ugljen-dioksida u atmosferi što može da bude jedan od faktora formiranja tzv. „efekta staklene bašte“. UV-zračenje se odražava i na razvoj kopnenih biljaka, čak i na sadašnjem nivou.

 

    Eko Info

    Tehnologija

    SoS Info

    Reciklaža i Otpad

    Energija

    Biodiverzitet

    Vazduh

    Voda

    Hemikalije

    Zdrav Život

    Info – Pojmovi

    Zanimljivosti

 

 

ekospark@gmail.com

 

 

 

 

 

Uočljive su razlike u osetljivosti na ovaj vid zračenja među vrstama; biljke imaju različite mehanizme za otklanjanje posledica UV-zračenja i do određenog nivoa mogu da se adaptiraju na povećano zračenje.

»Dalje»

» Dodatni LINKOVI :

      Šta Je Učinjeno i Šta Se Može Učiniti ?!

      Ozonske Rupe – Da li ih shvatamo ozbiljno ?

      Ozon U Prizemnim Slojevima Atmosfere

      Vazduh i Svetlost

      Ambijentalno Zagađenje Vazduha

      Zagađenje Vazduha U Zatvorenom Prostoru

 

 

EkoSpark.com

 
     

 

 

| Copyright EkoSpark © 2008 All Rights Reserved |

| webmaster : DELFIN-DIZAJN |