EkoSpark.com

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» Zagađenje vazduha u zatvorenom prostoru

Pažnja javnosti najviše je fokusirana na značaj čistoće vazduha u okolini, dok se kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru veoma mnogo podcenjuje ili potpuno zapostavlja.

Novija naučna istraživanja međutim pokazuju da vazduh u zatvorenom prostoru veoma često može da bude zagađeniji i sa težim zdravstvenim posledicama nego zagađeni vazduh napolju, čak i u velikim industrijskim centrima.

Nekada nismo ni svesni koliko mi u stvari vremena provodimo u zatvorenom prostoru. Posle višečasovnog radnog dana u kancelariji vrlo često smo opet u zatvorenom prostoru naših domova, gde kao i u poslovnim prostorijama ima potencijalno štetnih uticaja od materijala korišćenih u izradi boja kojima su obojeni zidovi i stolarija, audio-video uređaji ispred kojih provodimo dosta vremena, itd. Navešćemo samo par štetnih materija koje mogu biti prisutne oko nas u zatvorenom prostoru;

Formaldehid je vodorastvorljivi, bezbojni toksični gas jakog mirisa. Ima primenu u dezinfekciji, sredstvima zaštite i hemijskim sredstvima namenjenim upotrebi u poljoprivredi. Nalazi se u tutkalu i lepkovima koji se koriste u proizvodnji nameštaja i stolarije i kao vatrostalni agent kod nekih kompleksnijih materijala. Tragove formaldehida je takođe moguće naći u vosku za kućnu upotrebu, ulju, šamponu, zubnoj pasti, pivu, vinu, tapetama, boji, duvanu pa čak i u automobilskom enterijeru i tapacirima. Obzirom da formaldehid nikada ne formira punu hemijsku vezu, može godinama isparavati sa površina koje su tretirane sredstvima u čijem se sastavu nalazi, i to kada se njegov miris već izgubi. Ova isparavanja imaju štetan efekat na respiratorni sistem, kožu i srce.

Azbest predstavlja mineralni kompozit koji se u prirodnom stanju pojavljuje u sastavu izvesnih tipova kamena. Izrazito je jak vatrostalan i nekorozivan materijal koji se koristi kao veoma dobar toplotni izolator, zbog čega je nekada smatran čudotvornim materijalom i bio u širokoj primeni. Dugo je vremena trebalo da ljudi počnu da uviđaju zdravstvene opasnosti uzrokovane udisanjem azbestnih vlakana. Kada jednom sa udisajem dospeju u naš organizam, čestice azbesta ostaju zauvek u plućima i sistemu za varenje gde predstavljaju veliku opasnost i mogu dovesti do pojave raka. Efekti azbesta na organizam mogu biti neprimetni godinama nakon izlaganja česticama ovog materijala. Uprkos ovim opasnostima, materijali koji sadrže azbest predstavljaju malu opasnost po zdravlje ljudi ako se njima na propisan način manipuliše i ako se adekvatno skladište i održavaju.

 

    Eko Info

    Tehnologija

    SoS Info

    Reciklaža i Otpad

    Energija

    Biodiverzitet

    Vazduh

    Voda

    Hemikalije

    Zdrav Život

    Info – Pojmovi

    Zanimljivosti

 

 

ekospark@gmail.com

 

Radon je prirodan nevidljivi radioaktivni gas bez mirisa koji nastaje kao rezultat raspada uranijuma ili radijuma. Može se naći u podzemnim vodama ili čak dospeti u naše domove kroz pukotine u zidovima i podu. Radon se smatra jednim od uzročnika raka, a njegov štetan uticaj može se sprečiti odgovarajućim dihtovanjem pukotina u zidovima i adekvatnom ventilacijom.

Uređaji, nameštaj i stvari koje utiču na unutrašnje zagađenje vazduha

Elektromagnetna polja su nevidljiva polja energije koja nastaju oko mesta protoka električne energije. Elektromagnetna polja postoje svuda u prirodi i živim bićima. Elektromagnetno zagađenje pojavljuje se kada je snaga elektromagnetnog polja znatno veća od normalne bezopasne vrednosti. Previše vremena provedenog u kući u takvim uslovima, radeći za računarom, gledajući TV na malom odstojanju od ekrana kao i spavanje pod električnim ćebetom, mogu imati negativne posledice po zdravlje. Sve više ima dokaza da se dugoročno izlaganje elektromagnetnom zagađenju može smatrati uzročnikom raka, leukemije, poremećaja imunog sistema, pobačaja i drugih zdravstvenih problema. Najviše su ugrožena deca, jer se na osnovu rezultata naučnih istraživanja ustanovilo da elektromagnetna radijacija remeti normalno funkcionisanje telesnih mehanizama koji regulišu rast ćelija.

Preventiva je najbolje rešenje i od najvećeg je značaja sprovođenje nekoliko jednostavnih mera kojima se rizici po zdravlje svode na minimum: izbegavanje pokrivanja električnom ćebabi, postavljanje kućnih uređaja kao što su televizori, električni satovi i računari na najmanje jedan metar od mesta gde duže provodite vreme, gledanje TV programa sa udaljenosti od najmanje 2 metra od ekrana, sedenje na najmanje 60 cm od računarskog monitora uz poželjno korišćene zaštitnog filtera, kao i često ustajanje i kretanje tj, češće pauze u radu za računarom.

» Dodatni LINKOVI :

      Ambijentalno Zagađenje Vazduha

      Atmosfera

      Sastav Vazduha

      Acidifikacija

      Azotifikacija, Defolijacija Šuma

      Vazduh i Svetlost

 

 

EkoSpark.com

 
     

 

 

| Copyright EkoSpark © 2008 All Rights Reserved |

| webmaster : DELFIN-DIZAJN |