EkoSpark.com

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» OZONSKE RUPE – DA LI IH SHVATAMO OZBILJNO?

U jednoj od epizoda animirane serije „Futurama“ profesor Farnsvort, po izlasku iz njegovog svemirskog broda, iz vremensko-prostorne rupe i postavljanju u orbitu oko planete Zemlje par hiljada godina pre svog vremena, što će reći pedesetih godina prošlog veka, nesvestan greške u navigacionim proračunima prestravljeno uzvikuje:“Dragi Bože, nema veštačkih satelita oko Zemlje...I ŠTA OVAJ SLOJ OZONA RADI OVDE ?!!!“. Na žalost, ako se ne učini nešto po pitanju gubitka ozonskog štita, ovaj crno-humorna šala neće biti nimalo smešna.

Po poslednjim merenjima, debljina ozonskog sloja iznad Evrope se značajno smanjila od početka osamdesetih godina prošlog veka a proces se nastavlja stopom od 8 procenata svake decenije. Radi potpunog razumevanja problematike, treba znati da se ozonski sloj nalazi u stratosferi na visinama  od 20 do 40 kilometara. Sastavljen je od gasovitog ozona (O3), a predstavlja štit koji čuva život na Zemlji odbijajući nazad u svemir štetno UV-zračenje ( elektromagnetni talasi iza ljubičastog kraja talasnih opsega vidljivog spektra). Ovaj više nego potreban štit decenijama je odolevao ekološkim posledicama Industrijske Revolucije i masovne proizvodnje koja je došla sa njom, ali nesmanjen porast intenziteta proizvodnje i saobraćaja počeo je da ga nagriza i degradira. Već 1985. godine naučnici su objavili da je ozonski sloj počeo da se tanji - smanjuje. Ovo je naročito postalo uočljivo na Antarktiku, iznad koga se pojavila prva velika „ozonska rupa“, što će postati ustaljen termin za pojam praznine u prostiranju ozonskog omotača u atmosferi. Ona je dovela do opasnog povećanja intenziteta UV-zračenja.

Od tada, na srednjim visinama iznad Evrope ozonski sloj je tanji 6 do 8 procenata. Merenja i opservacije sa zemlje i iz satelita pokazala su smanjenje debljine sloja ozona koje se dešava tokom zime na severnoj hemisferi.

 

    Eko Info

    Tehnologija

    SoS Info

    Reciklaža i Otpad

    Energija

    Biodiverzitet

    Vazduh

    Voda

    Hemikalije

    Zdrav Život

    Info – Pojmovi

    Zanimljivosti

 

 

ekospark@gmail.com

 

» Supstance koje uništavaju ozonski sloj

Smanjenje debljine sloja ozona u stratosferi izazivaju supstance koje razgrađuju ozon, u nauci skraćeno nazvane ODS (skraćenica od Ozon Depleting Substances). One su rezultat ljudskih aktivnosti. U ovu grupu supstanci spadaju:

      Freon – u primeni u sistemima za hlađenje i rashladnim uređajima;

      Haloni – primenjuju se u protivpožarnim uređajima i sistemima;

      Metil-bromid – koristi se u poljoprivredi; i

      različiti rastvori i pesticidi.

Jednom kada dospeju u atmosferu, ove supstance se polako dižu u više slojeve atmosfere i izazivaju dezintegraciju molekula ozona. Jedan molekul neke od ovih supstanci može da izazove razgradnju hiljada molekula ozona. Ovaj proces je spor i veoma dugo traje, ali neumitno uništava prirodnu barijeru protiv UV-zračenja.

»Dalje»

» Dodatni LINKOVI :

      Ozonske Rupe – Opasnost Po Zdravlje i Živi Svet !

      Šta Je Učinjeno i Šta Se Može Učiniti ?!

      Ozon U Prizemnim Slojevima Atmosfere

      Vazduh i Svetlost

      Ambijentalno Zagađenje Vazduha

      Zagađenje Vazduha U Zatvorenom Prostoru

 

 

 

 

 

 

 

EkoSpark.com

 
     

 

 

| Copyright EkoSpark © 2008 All Rights Reserved |

| webmaster : DELFIN-DIZAJN |