EkoSpark.com

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» OZONSKE RUPE Šta je učinjeno i šta se može učiniti ?!

Svetska zajednica je preuzela mere u cilju očuvanja ozonskog omotača. Naučnici, poslovni ljudi, političari, predstavnici javnih organizacija i medija zajedno su počeli da rade na rešavanju ovog velikog problema i može se konstatovati da su točkovi počeli da se okreću ali još uvek nedovoljnom brzinom da bi se negde stiglo za kratko vreme. Usvojeni su važni dokumenti kao što je Bečka Konvencija i Montrealski Protokol. Oni regulišu primenu supstanci koje razgrađuju ozon (ODS), uz izraženu tendenciju ka njenom smanjivanju i postepenoj eliminaciji ovih supstanci iz upotrebe. Više od 160 zemalja sveta je već potpisalo ove dokumente. 1991. godine bogatije i razvijenije zemlje osnovale su internacionalni fond pod nazivom Global Environmental Facility (GEF) koji podržava napore zemalja u razvoju usmerene na regulisanje ovog problema, što obuhvata i restruktuiranje proizvoda koji primenjuju supstance iz grupe ODS pri svom radu.

Bez obzira na pomenuto, svi treba da shvate da se u sledećih 10 do 15 godina uprkos već preduzetim merama očekuje dalje opadanje debljine ozonskog sloja. Tek nakon ovog kriznog perioda može se ostvariti restauracija i  postepeni povratak na nekadašnje stanje ovog jedinstvenog štita što će najverovatnije potrajati do sredine ovog veka. Dok se to ne desi, biće kritično važno da se primenjuju preventivne mere protiv opekotina pri sunčanju, naročito tokom leta, uz obavezno nošenje naočara dizajniranih da čuvaju oči od štetnog UV-zračenja. Svetska Zdravstvena Organizacija je publikovala preporuke koje sadrže jednostavne korake u cilju sopstvene zaštite i zaštite dece. Po njima, bebe mlađe od 12 meseci uvek treba da budu u hladovini, deci treba ograničiti izloženost podnevnom Suncu, pri kretanju tokom tog dela dana nositi odgovarajuću odeću, šešir i naočare, izdašno nanositi na kožu sredstva za sunčanje širokog spektra zaštitnih faktora (od SPF 15 pa naviše), ne zapostavljati zaštitu od prejakog Sunca pri svakom odlasku u prirodu i izbegavati kvarcne lampe za dobijanje tena i solarijume.

 

    Eko Info

    Tehnologija

    SoS Info

    Reciklaža i Otpad

    Energija

    Biodiverzitet

    Vazduh

    Voda

    Hemikalije

    Zdrav Život

    Info – Pojmovi

    Zanimljivosti

 

 

ekospark@gmail.com

 

Pored brige o sopstvenom zdravlju, treba da vodite računa i o značaju vaših potrošačkih navika koji je izuzetno veliki. Pri kupovini obratite pažnju da li proizvod nosi oznaku „Ozone Friendly“, čime se deklariše odsustvo supstanci koje uništavaju ozon, a pored njih u primeni su i oznake „Freon Free“ i „CFC Free“.

Ukoliko se odmah po ubrzanoj proceduri donesu odgovarajuće mere i obezbedi njihova potpuna primena u praksi, ima nade za ostvarenje vizije čovečanstva koje se na prelazu ovog veka u sledeći, degradacije ozonskog štita seća samo kao neprijatnog dela istorije ljudske civilizacije.

»Dalje»

» Dodatni LINKOVI :

      Ozonske Rupe – Da li ih shvatamo ozbiljno ?

      Ozonske Rupe – Opasnost Po Zdravlje i Živi Svet !

      Ozon U Prizemnim Slojevima Atmosfere

      Vazduh i Svetlost

      Ambijentalno Zagađenje Vazduha

      Zagađenje Vazduha U Zatvorenom Prostoru

 

 

 

EkoSpark.com

 
     

 

 

| Copyright EkoSpark © 2008 All Rights Reserved |

| webmaster : DELFIN-DIZAJN |