EkoSpark.com

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» Saradnja radi očuvanja čiste vode – Svetski Dan voda 2013. godine

Svetski Dan voda 2013. biće proslavljen 22. marta pod sloganom Međunarodna saradnja radi očuvanja izvora čiste vode, a u okviru Međunarodne godine voda, pod pokroviteljstvom Unesko-a i Ujedinjenih Nacija.

Kampanje očuvanja izvora vode za piće traju cele godine, a za cilj imaju da na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou pomognu podizanju svesti o mogućnostima očuvanja izvora čiste vode. Zainteresovani učesnici imaće priliku da sarađuju u promovisanju i pronalaženju inovativnih rešenja za očuvanje izvora vode. *link: Uštedite vodu i sebi i drugima

Vrhunac kampanje biće zvanična proslava Svetskog Dana voda, koja se održava 22. marta 2013. godine u Hagu, u organizaciji Vlade Holandije. Ovaj zvanični događaj je prilika za razmenu iskustava i rešavanje problema na globalnom nivou.

Šta je to čista voda?

Pod terminom čista voda ne misli se na vodu iz mora i okeana, već na vodu koju koristimo za piće. Pijaća voda je globalno javno dobro, koje se prirodno nalazi u komadima leda, glečerima, barama, jezerima, rekama, podzemnim vodama i izvorima.

Čista voda za sve

Čista voda je zajednički imenilac neophodan za dobro zdravlje, kvalitetnu hranu i proizvodnju energije. *link: Koliko vode zaista trošimo i koliko nam je potrebno?

Zbog nedovoljne brige o očuvanju vode, sve češće se suočavamo sa potrebom i izazovima kako je zaštititi. Postavlja se pitanje kako da se svet ujedini u odgovoru na temu od životnog značaja: Kako ostvariti saradnju?

O kakvoj saradnji je reč?

Saradnja radi očuvanja izvora čiste vode znači da treba okupiti: naučnike, menadžere, članove Vlada i civilno društvo – kako bismo shvatili značaj sveže vode za sve nas i radili na zajedničkom cilju očuvanja.

Zašto je takva saradnja neophodna?

Postoje ograničeni izvori pijaće vode na Zemlji, a voda ne poznaje političke granice.

Mnoge reke prolaze kroz nekoliko različitih država. Saradnja potvrđuje da će oni na izvoru, kao i oni duž tokova reka, voditi računa o čistoći, kako bi svi mogli da imaju podjednake koristi.

Sveža voda je pravo svakog čoveka i od toga zavise životi svih ljudi na Planeti.

Procenjuje se da će 2050. godine broj stanovnika porasti sa 7 na 9 milijardi ljudi. To će zahtevati povećanje od bar 20 % obradivih površina i 60 % više hidroelektrana.

Potrebna je bolja saradnja

Od 1820. do 2007. godine sklopljeno je 450 sporazuma o saradnji u očuvanju čiste vode.

Preko 90 sporazuma bavi se rešavanjem pitanja pijaće vode u Africi, ali za čak 60% izvora čiste vode na Zemlji nisu napravljeni nikakvi dogovori ni planovi o očuvanju. Hajde da učinimo da rešavanje pitanja čiste vode u svetu bude sila koja će pomiriti sve razlike!

ekospark.com / 21/03/2013 / Ivana R. *blog /   || Infografika 1 || Infografika 2 || || Infografika 3 ||

» Dodatni LINKOVI :

     Puno vode - Puno hrane” - Svetski Dan Vode 2012 god.

     ‘‘Voda i Urbanizacija’’ - Svetski Dan Vode 2011

     22. Mart Međunarodni Dan Vode – Hronologija

     Uštedite Vodu I Sebi I Drugima 2010

     Zajedničke Vode – Zajedničke Mogućnosti

     Svetski Dan Vode - 22. Mart 2007. god.

     Svetski Dan Vode - 22. Mart 2008. god.

     UN Konferencija O Vodama, Pitanja Sa Konferencije

     Voda I Čovekove Potrebe Za Vodom

     Voda – Najvažniji faktor U Proizvodnji Hrane

 

 

    Eko Info

    Tehnologija

    SoS Info

    Reciklaža i Otpad

    Energija

    Biodiverzitet

    Vazduh

    Voda

    Hemikalije

    Zdrav Život

    Info – Pojmovi

    Zanimljivosti

 

ekospark@gmail.com

 

EkoSpark.com

 
     

 

 

| Copyright EkoSpark © 2008 All Rights Reserved |

| webmaster : DELFIN-DIZAJN |