EkoSpark.com

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» Svetski dan vode 2010. godine - ČISTA VODA ZA ZDRAV SVET

Svake godine u celom svetu nastaje 1500 kubnih kilometara otpadne vode. Otpadna voda može se na vrlo produktivan način ponovo koristiti u energetici i sistemima irigacije ali to obično nije slučaj. U zemljama u razvoju 80 procenata otpadnih voda se ispuštaju neprečišćene usled nedostatka propisa i sredstava, a populacioni i industrijski bum kreiraju nove izvore zagađenja i uvećanu potrebu za čistom vodom. Iako su usled ovakvog stanja ozbiljno ugrožene svetske zalihe vode, njeno zagađenje je retko gde u razmatranju kao jedno goruće pitanje.

Imajući ovo u vidu, Ujedinjene Nacije su za Svetski Dan Vode 2010. godine uzele temu “Čista Voda Za Zdrav Svet”.

Suštinski cilj istaknut 22. marta ove godine jeste podizanje profila kvaliteta vode na politički nivo kako bi se briga o kvalitetu sprovodila uporedo sa staranjem o kvantitetu vode.

Motivacija ovakve koncepcije je katastrofalna statistika. Preko dve i po milijarde ljudi živi bez odgovarajućih sanitarnih uslova. Po procenama, 884 miliona ljudi, najvećim delom u Africi, nema pristup zdravoj vodi za piće. Oko jedan i po milion dece svake godine umre od oboljenja uzrokovanih zagađenom vodom. Degradacija kvaliteta vode u rekama, jezerima i podzemnim prirodnim akumulacijama ima direktan uticaj na ekosisteme i zdravlje ljudi, što je uzročnik nezamislive ljudske tragedije, a nije potrebno ni pominjati u kojoj je meri razvoj jednog društva ugrožen ovim faktorom. Siromašne porodice imaju manje izgleda da školuju svoju decu zbog njihovog oboljevanja i dodatnih finansijskih pritisaka koje uzrokuje njihovo lečenje, što sledećoj generaciji umanjuje izglede da unaprede sopstvene životne uslove.

I ove godine, Svetski Dan Vode je prilika da se opomene i podseti: ključni pristup treba da bude baziran na strategiji prevencije zagađenja, kontrole i obnavljanja. Mnogobrojne reke, nekada izvor prosperiteta ljudskih zajednica i bogatstva živog sveta, danas su teško zagađene. Degradacija kvaliteta površinske i podzemne vode je dodatno ubrzana sve većim oskudevanjem izvorima vode, negativno se odražavajući na prirodno okruženje i sve blagodeti koje ekosistemi omogućavaju.

 

    Eko Info

    Tehnologija

    SoS Info

    Reciklaža i Otpad

    Energija

    Biodiverzitet

    Vazduh

    Voda

    Hemikalije

    Zdrav Život

    Info – Pojmovi

    Zanimljivosti

 

 

ekospark@gmail.com

 

 

 

Vreme u kome živimo je vreme recesije. Ekonomske poteškoće ugrožavaju investicije u razvoj ali to se po pitanju sanitacije i pristupa čistoj vodi mora po svaku cenu isključiti kao mogućnost, ne samo iz humanih razloga, već i na osnovu činjenice da razvojni progres sam sebe isplaćuje. Procenjeno je da bi ostvarivanje Milenijumskih Razvojnih Ciljeva na polju pristupa čistoj vodi i sanitarnim uslovima dovelo do uštede od preko 84 milijarde dolara na globalnom nivou. Već postoji naučno saznanje koje bi omogućilo da se pozitivne promene sprovedu uz odgovarajuće finansiranje. Ako bi se angažovali svi raspoloživi resursi, moglo bi da se odmah krene u obimnu akciju koja bi uvećala šanse budućnosti sa mnogo više zdravih a mnogo manje žednih.

Na Svetski Dan Vode 2010. godine, njegovim obeležavanjem apelovalo se na vlade, društva, privatni sektor i sve ostale društveno–ekonomske faktore da cilj “Čista Voda Za Zdrav Svet” postave na početak liste prioriteta, jer bez preterivanja; nema zdravog sveta bez čiste vode.

» Dodatni LINKOVI :

      UN Konferencija O Vodama, Pitanja Sa Konferencije

      22. Mart Međunarodni Dan Vode – Hronologija

      Svetski Dan Vode - 22. Mart 2007. god.

      Svetski Dan Vode - 22. Mart 2008. god.

      Zajedničke Vode – Zajedničke Mogućnosti

      Uštedite Vodu I Sebi I Drugima 2010

      Voda I Čovekove Potrebe Za Vodom

      Voda – Najvažniji faktor U Proizvodnji Hrane

      Voda U Svetu I Kod Nas – Zabrinjavajuće Činjenice

 

EkoSpark.com

 
     

 

 

| Copyright EkoSpark © 2008 All Rights Reserved |

| webmaster : DELFIN-DIZAJN |