EkoSpark.com

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» Voda i čovekove potrebe za vodom

Zemlju nazivamo „plava planeta“ zbog dominacije vode nad kopnom, ali je ipak samo 0,6% vode na planeti pogodno za piće. Od ukupne količine vode koju upotrebljava čovečanstvo, suštinske potrebe su zadovoljene sa 3%, dok se ostatak uglavnom neracionalno troši, a kontrola potrošnje i uštede su ne samo mogući nego i preko potrebni.

Ukupno potrošena voda u prosečnom domaćinstvu (procentualni udeo):

  kupanje 37%;

  ispiranje toaleta 21%;

  pranje odeće 17%;

   dnevna lična higijena 7%;

  pranje sudova 5%;

  čišćenje domaćinstva 5%;

  piće i pripremu hrane 3%;

  ostale aktivnosti 8%.

Čovečanstvo polako počinje da uviđa da nekontrolisana potrošnja vode i njeno zagađivanje vode u katastrofu nesagledivih razmera i posledica. Postoje principi zaštite i očuvanja koje treba primenjivati u svakodnevnom životu da bi se ovo sprečilo. Od suštinskog je značaja prihvatanje novih navika u upotrebi vode, nastalih na svesti o potrebi racionalnog korišćenja ovog resursa uz doprinos svih nas u njegovoj zaštiti i očuvanju. Od nas zavisi da li ćemo raspolagati sa dovoljno vode zadovoljavajućeg kvaliteta i da li će element koji je stvorio život u budućnosti odnositi živote svojom zagađenošću, sve većom nedostupnošću, promenama balansa kretanja površinskih tokova i hidrološkog ciklusa, a možda i ratnim sukobima koji će se možda voditi oko njega.

Od nas zavisi da li će biti sprečeno da mračne, apokaliptične vizije čovečanstva u ovom i narednom milenijumu postanu realnost našeg potomstva.

 

    Eko Info

    Tehnologija

    SoS Info

    Reciklaža i Otpad

    Energija

    Biodiverzitet

    Vazduh

    Voda

    Hemikalije

    Zdrav Život

    Info – Pojmovi

    Zanimljivosti

 

 

ekospark@gmail.com

Pa evo šta pojedinci i društvo u celosti mogu da učine na planu uštede i očuvanja kvaliteta vode:

proveravati ispravnost cevi vodododne instalacije u vašem domaćinstvu radi smanjenja gubitaka u mreži;

primenjivati sistem navodnjavanja kap-po-kap radi smanjenja gubitaka vode isparavanjem;

uticati na razvijanje svesti o neophodnosti sistema za prečišćavanje otpadnih voda;

uvođenje cirkularnih sistema protoka industrijskih voda;

uvođenje taksi koje će obezbediti sredstva za sisteme prečišćavanja.

» Dodatni LINKOVI :

      Čovekov Uticaj Na Vodu

      Najveća Nestašica Pitke Vode U Istoriji, Procenjuju UN

      Sanitacija

      Sukob Interesa

      Uticaj Čoveka Na Biosferu

      Voda I Čovekove Potrebe Za Vodom

      Voda, Strateški Resurs

      Život Koji Teče

 

 

EkoSpark.com

 
     

 

 

| Copyright EkoSpark © 2008 All Rights Reserved |

| webmaster : DELFIN-DIZAJN |