EkoSpark.com

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» 22. MART MEĐUNARODNI DAN VODE - hronologija

Međunarodno obeležavanje svetskog dana vode je inicijativa koja je usledila sa konferencije Ujedinjenih Nacija o životnoj sredini i održivom razvoju, održanoj u Rio de Žaneiru 1992. godine.

Generalna skupština Ujedinjenih Nacija usvajanjem rezolucije je odredila  22. mart kao međunarodni – Svetski Dan Vode, koji se tako obeležava od 1993. godine.

U saglasnosti sa preporukama konferencije Ujedinjenih Nacija o životnoj sredini i razvoju sadržanim u poglavlju 18.  Agende 21 (izvori sveže vode).

Države sveta pozvane su da posvete ovaj dan primeni ovih preporuka i pokrenu konkretne aktivnosti koje su odgovaraće u nacionalnom kontekstu.

» Svetski Dan Vode 2008. godine – Godina Sanitacije

Svetski Dan Vode 2008. godine Ujedinjene Nacije obeležiće u četvrtak 20-tog marta. Ovaj dan stavlja poseban akcenat na pitanja sanitacije u skladu sa Internacionalnom Godinom Sanitacije 2008. godinom.

Ljudi širom sveta se ohrabruju da obeleže ovaj dan sa ciljem: „obraćanja pažnje na izazove u ovom pogledu“.

Svečanost se održava u Ženevi. Generalna skupština Ujedinjenih Nacija proglasila je 2008 godinu Internacionalnom Godinom Sanitacije sa ciljem podizanja nivoa svesti i ubrzanja progresa radi ostvarivanja milenijumskog razvojnog cilja, da se upola smanji broj od 2.6 milijarde ljudi bez pristupa osnovnoj sanitaciji u periodu do 2015 godine.

Teme konferencije :

▪  Sanitacija je vitalna za ljudsko zdravlje

▪  Sanitacija stvara ekonomsku dobit

▪  Sanitacija doprinosi dostojanstvu i socijalnom razvoju

▪  Sanitacija pomaže životnoj sredini

▪  Unapređenje sanitacije je ostvarljivo

» Svetski Dan Vode 2007. godine – Rešavanje problema nestašice vode

Rešavanje problema nestašice vode bila je tema Svetskog Dana Vode 2007.

Tema Svetskog Dana Vode 2007. dala je uvećani značaj problemu oskudice vode širom sveta i potrebom za povećanjem integracije i saradnje u cilju pronalaženja modaliteta za održivo, efikasno i ravnopravno upravljanje oskudnim vodnim resursima, kako na lokalnom tako i na međunarodnom nivou. Najveći deo ovog izazova čini iznalaženje efikasnijeg načina konzervacije, primene i zaštite svetskih vodnih resursa.

Predviđa se da će svetska populacija dostići preko 8 milijardi do 2030. godine. Da bi se ostalo u koraku sa uvećanom potražnjom za hranom, 14 procenata vode više će se koristiti za potrebe poljoprivrede u narednih 30 godina. Kako raste svetska populacija a razvoj zahteva sve veću alokaciju vode ka velikim gradovima, poljoprivredi i industriji, pritisak na vodne resurse se intenzivira što će neminovno voditi u tenzije i sukobe, kao i preveliko naprezanje životne sredine.

Klimatske promene su faktor usložnjavanja problema, Globalno zagrevanje uzrokuje sve češće suše, intenziviranje oluja i poplava koje uništavaju useve, zagađuju vodu za piće i uništavaju postrojenja u sastavu mreže vodosnabdevanja. Mala poljoprivredna domaćinstva, koja čine većinski segment svetskog ruralnog siromaštva, često nastanjuju izolovana područja oslanjajući se jedino na kišu za održavanje useva radi opstanka, što ih čini posebno osetljive na klimatske promene.

Aktivnosti povodom Svetskog Dana Vode 2007. godine sa ciljem ukazivanja na problem oskudice vode, pored glavne ceremonije u sedištu FAO, odvijale su se i u drugim zemljama, a bilo ih je na stotine, među kojima posebno treba izdvojiti marš u Harareu, Zimbabve.

» Svetski Dan Vode 2006. godine – Voda i Kultura

Tema svetskog dana vode 2006 godine bila je “voda i kultura“ pod rukovodstvom UNESCO-a.

Ova tema privukla je pažnju isticanjem činjenice da postoji mnogo načina, razmatranja, primene i veličanja vode u skladu sa različitim kulturnim tradicijama širom sveta.

Voda je sveta i srce je mnogih religija, u primeni je i u različitim religioznim ritualima i obredima. Fascinirajuće, voda je takođe prisutna i u umetnosti kroz vekove,  u muzici, slikarstvu, književnosti i filmu a takođe je i suštinski faktor mnogih naučnih otkrića.

» Svetski Dan Vode 2005. godine – Voda za Život 2005 - 2015

Generalna Skupština Ujedinjenih Nacija na svom 58. zasedanju decembra 2003. godine proglasila je dekadu 2005. – 2015. Internacionalnom Dekadom akcije : “Voda za Život“ i počela je sa Svetskim Danom Vode 2005 godine. Ova inicijativa postavlja svetski cilj u formi “oštrijeg fokusa na probleme vezane za vodu, istovremeno stremeći ka garantovanju učešća žena u razvojnim naporima vezanim za vodu, i tesnije saradnje na svim nivoima u cilju postizanja ciljeva iz ovog domena a sadržanim u Milenijumskoj Deklaraciji Johansersbuškog plana implementacije svetskog samita o održivom razvoju i Agendi 21“.

» Svetski Dan Vode 2004. godine – Voda i Prirodne Katastrofe

Međunarodna strategija redukcije prirodnih katastrofa UN i svetska meterološka organizacija su sprovele kordinirane manifestacije ovog dana.

Poruka je bila  “vreme, klima i vodeni resursi mogu imati razorni efekat na socio-ekonomski razvoj i dobrobit ``čovečanstva``.

Prema podacima svetske meterološke organizacije ekstremne prirodne katastrofe kao što su tornado, oluje, cikloni, poplave i suše predstavljaju 75% svih prirodnih katastrofa. One za posledicu imaju velike ljudske patnje, gubitak života i materijalnu štetu. Praćenje ovih pojava predviđanje njihovih kretanja i pravovremena upozorenja su suštinski faktori sprečavanja katastrofalnih posledica na stanovništvo i ekonomiju.

» Svetski Dan Vode 2003. godine – Voda za Budućnost

Ovo je bila tema svetskog dana voda 2003. godine koja je pozvala svakog od nas da uspostavi i unapredi kvalitet i količine sveže vode dostupne za buduće generacije.

Ovo je od suštinskog značaja za ostvarivanja dela milenijumskog razvojnog cilja do 2015. godine, a to je smanjenje broja ljudi koji živi bez zdrave pijaće vode i osnovne higijene.

Program zaštite životne sredine Ujedinjenih Nacija bio je vodeća institucija tokom svetskog dana vode 2003. godine sa ciljem da inspiriše političke i lokalne aktivnosti i ohrabri globalno razumevanje potrebe za odgovornijom upotrebom i zaštitom vode.

 

    Eko Info

    Tehnologija

    SoS Info

    Reciklaža i Otpad

    Energija

    Biodiverzitet

    Vazduh

    Voda

    Hemikalije

    Zdrav Život

    Info – Pojmovi

    Zanimljivosti

 

 

 

 

 

ekospark@gmail.com

 

 

 

» Svetski Dan Vode 2002. godine – Voda za Razvoj

Međunarodna Agencija za Atomsku Energiju bila je koordinator obeležavanja Svetskog Dana Vode 2002. godine pod nazivom Voda za Razvoj

Trenutno loše stanje vodnih resursa u mnogim delovima sveta zahteva zajedničko planiranje i upravljanje ovim resursima.

» Svetski Dan Vode 2001. godine – Voda i Zdravlje

Voda i zdravlje bila je tema Sveskog Dana Vode 2001 godine, a koordinator je bila Svetska Zdravstvena Organiacija (WHO).

Poruka ovog dana bila je da su konkretni napori neophodni radi obezbeđivanja čiste vode za piće i unapređivanja zdravlja kao i unapređivanje svesti u svetu o problemu i njegovim rešenjima. Takođe bilo je rečeno da je 22. mart jedinstvena prilika da shvatimo da su rešenja moguća. I da treba pretočiti reči u konkretne političke akcije.

» Svetski Dan Vode 2000. godine – Voda za 21.vek

“Dostupnost i kvalitet vode ubrzano se pogoršavaju.“Čak i ukoliko uslovi ostanu isti u doglednoj budućnosti dobar deo sveta će se naći u stanju krize snabdevanja vodom. Da stvari budu gore stanovništvo se uvećava velikom brzinom i upravo u onim područjima u kojima je već nedovoljno vode“.

To su i bile uvodne reči Vim Kok-a, premijera Holandije prilikom drugog najavljivanja svetskog foruma o vodi i otvaranju ministarske konferencije koja je počela u Holandiji jednu nedelju pre 22.marta 2000 godine.

Od 17. do 22. marta 2000. godine stotine naučnika specijalizovanih za oblast vode, poličara, vodećih eksperata i najviših zvaničnika iz svih delova sveta sakupili su se u Hagu. Ovaj događaj označio je zaključak duge serije sastanaka tokom kojih su razmotrene moguće posledice krize koja preti svima nama.

» Svetski Dan Vode 1999. godine – Svi Žive Nizvodno

Poplave velikih razmera u slivovima velikih reka 1998. godine odnele su hiljade života i prouzrokovale materijalne štete u Kini, Bangladešu i Indiji gde živi oko polovine svetske populacije. Ove poplave nisu bile samo rezultat intenzivnih kiša već i posledica ljudskih aktivnosti u rečnim basenima. Ove tragedije naterale su nas da shvatimo da praktično svi u svetu žive nizvodno.

» Svetski Dan Vode 1998. godine – Podzemne Vode Nevidljivi Resurs

Šesti godišnji Svetski Dan Vode obeležen je 22. marta 1998. godine u organizaciji UNICEF-a i odeljenja za ekonomske i socijalne poslove Ujedinjenih nacija (UNDESA).

» Svetski Dan Vode 1997. godine – Svetska voda, ima li je dovoljno ?

Poruka ovog dana bila je : voda je osnovni element života ali vodni resursi su suočeni sa sve većim zahtevima korisnika.

» Svetski Dan Vode 1996. godine – Voda za žedne gradove

Treći godišnji Svetski Dan Vode obeležen je 22.marta sa temom „Voda za Žedne Gradove. Naglašena je rastuća svetska kriza sa kojom su suočeni gradovi u svetu gde nedostatak vode preti održivosti njihovog socijalnog i ekonomskog ravoja.

» Svetski Dan Vode 1995. godine – Žene i Voda

Po prvi put Lesoto (Afrika) je obeležio Svetski Dan Vode 22.marta 1995 godine, sa temom „Žene i Voda. Konkretne aktivnosti ovog dana bile su u vezi sa dva glavna problema zagađenja vode i degradacijom životne sredine.

» 1994. godineBriga o našim vodnim resursima je obaveza svih nas

Briga o našim vodnim resursima je obaveza svih nas bila je tema Svetskog Dana Voda 1994 godine.

» Dodatni LINKOVI :

      UN Konferencija O Vodama, Pitanja Sa Konferencije

      Svetski Dan Vode - 22. Mart 2007. god.

      Svetski Dan Vode - 22. Mart 2008. god.

      Zajedničke Vode – Zajedničke Mogućnosti

      Dekada Čiste Vode

      Ekološki Projekti Za Čistu Vodu U Srbiji 2007-2008 (arhiva)

      Male Kazne Za `Trovače` Voda - (Iz Arhive)

      Najveća Nestašica Pitke Vode U Istoriji, Procenjuju UN

      Sanitacija

      Uštedite Vodu I Sebi I Drugima 2010

 

 

EkoSpark.com

 
     

 

 

| Copyright EkoSpark © 2008 All Rights Reserved |

| webmaster : DELFIN-DIZAJN |