EkoSpark.com

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» “Zajedničke vode – Zajedničke Mogućnosti”

» Svetski dan vode 2009. godine

Ove godina na Svetski Dan Vode, skrećemo pažnju na vode koje prolaze kroz državne granice i spajaju sve nas.

U svetu postoje 263 transteritorijalna jezerska i rečna basena čije površine zahvataju delove državnih teritorija 145 zemalja i pokrivaju skoro polovinu kopnene površine naše planete. Postoje i velike rezerve vode koje lagano cirkulišu ispod međunarodnih granica u vidu preko 270 otkrivenih podzemnih prirodnih akumulacija.

Skoro 40 procenata svetske populacije živi uz reke ili jezera koje u teritorijalnom smislu dele dve ili više država. Imajući u vidu da sve zemlje sveta traže rešenje za problem zadovoljanja potreba za vodom kao i ograničene vodne resurse, postoje predviđanja budućnosti ispunjene konfliktima. Prošlost, međutim, ukazuje da saradnja, a ne sukobi, jesu i ostaju pravo rešenje za eksploataciju transteritorijalnih vodnih resursa.

U proteklih 60 godina zabeleženo je više od 200 internacionalnih sporazuma oko korišćenja zajedničkih voda i svega 37 registrovanih sukoba oko njih. Više je nego naglašena potreba za inoviranjem i ustanovljavanjem mogućnosti saradnje po pitanju međunarodne eksploatacije transteritorijalnih voda. Time bi se uspostavio most razumevanja između zemalja sa različitim nivoima razvoja, vrlo često suprotstavljenim ekonomskim interesima i političkim perspektivama koje imaju zajednički problem – potrebu za vodom.

Svi mi snosimo odgovornost za očuvanje vodnih resursa koji prolaze kroz više državnih granica, u ime sadašnjih i budućih generacija.

Tema Svetskog Dana Vode 2009. je "Zajednička voda – Zajedničke mogućnosti". Specijalna pažnja je posvećena transteritorijalnim vodama. Iznalaženje mogućnosti saradnje u eksploataciji ovih voda može da doprinese izgradnji međusobnog uvažavanja, razumevanja i poverenja među zemljama i promovisanju mira, bezbednosti i održivog ekonomskog razvoja. UNESCO (The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) vodi aktivnosti vezane za Svetski Dan Vode 2009. uz podršku UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) i FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations).

Što se tiče konkretnih poteza, preostaje da se maksimalno unapredi implementacija postojećih međunarodnih sporazuma, a pored njih i pripreme novi, jer za 158 od 263 transteritorijalna rečna ili jezerska basena, kao i podzemne prirodne akumulacije vode, ne postoje nikakvi međunarodni pravni okviri za kooperativnu eksploataciju i nadzor više država na čijim teritorijama se ovakvi vodni resursi nalaze.

 

    Eko Info

    Tehnologija

    SoS Info

    Reciklaža i Otpad

    Energija

    Biodiverzitet

    Vazduh

    Voda

    Hemikalije

    Zdrav Život

    Info – Pojmovi

    Zanimljivosti

 

 

ekospark@gmail.com

 

» Izazovi budućnosti

Svi državni aparati u svetu ulažu velike napore u obezbeđivanju vode potrebne građanima u cilju zdravog, srećnog i produktivnog življenja. Kako se uvećavaju populacija i ekonomije zemalja sveta, tako se na nacionalnom nivou uvećava i potreba za zdravom vodom. Nje ima u dovoljnim količinama za zadovoljavanje potreba čovečanstva, ali ona nije jednako distribuirana svuda na planeti, a i pitanje kontrole i nadzora nad eksploatacijom vodnih resursa nije u svim zemljama adekvatno rešeno. Štaviše, već sada se mnoge zemlje suočavaju sa problemom nedovoljnih vodnih resursa. Do 2025. godine 1.800.000 ljudi živeće u zemljama ili regijama koje apsolutno oskudevaju vodom, a dve trećine čovečanstva imaće vodu uz velike napore.

U nekim područjima dostupnost zdrave vode za upotrebu umanjena je zagađenjem izazvanim fekalnim vodama, industrijom i poljoprivredom. Statistika je uznemirujuća: svakog dana, 2 miliona tona fekalnih voda se ispušta u vodene tokove, a u zemljama u razvoju 70 procenata industrijskog otpada se neprerađeno ispušta u vodene tokove gde zagađuju izvore zdrave pijaće vode.

Od 1900. godine polovina močvarnog zemljišta, jednog od najbitnijih izvorišta obnovljivih resursa vode za piće, potpuno je isušena. Obzirom da se veliki broj ovakvih ekosistema zasićenih vodom nalazi praktično teritorijalno podeljen između dve ili više zemalja, okončanje njihovoh nestanka zahteva ujedinjene napore državnih aparata u cilju zajedničke brige nad transteritorijalnim vodnim resursima.

 Grafikon - 5 najvećih transteritorijalnih rečnih tokova

Dodatnu otežavajuću okolnost u planiranju ovakvih sporazuma i sprovođenje adekvatnih mera predstavljaju i klimatske promene, porast temperature, promene u količinama i periodičnosti atmosferskih padavina, uvećani rizici od suša i poplava. Promene su već počele – glečeri i ledene barijere, gigantski rezervoari zdrave vode u planinskim i polarnim krajevima se već otapaju, što samo po sebi nije jedina posledica već sa sobom donosi još opasnosti u širem spektru.

Svejedno je ako živiš nizvodno ili uzvodno, na istom smo brodu

» Dodatni LINKOVI :

      UN Konferencija O Vodama, Pitanja Sa Konferencije

      22. Mart Međunarodni Dan Vode – Hronologija

      Svetski Dan Vode - 22. Mart 2007. god.

      Svetski Dan Vode - 22. Mart 2008. god.

      Zajedničke Vode – Zajedničke Mogućnosti

      Uštedite Vodu I Sebi I Drugima 2010

      Voda I Čovekove Potrebe Za Vodom

      Voda – Najvažniji faktor U Proizvodnji Hrane

      Voda U Svetu I Kod Nas – Zabrinjavajuće Činjenice

 

 

EkoSpark.com

 
     

 

 

| Copyright EkoSpark © 2008 All Rights Reserved |

| webmaster : DELFIN-DIZAJN |