EkoSpark.com

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» DEKADA ČISTE VODE

Pre dvadeset godina Svetska Zdravstvena Organizacija i ekološke organizacije pokrenule su projekat nazvan "Dekada čiste Vode." Projekat se nadalje razvijao i danas je jedan od ozbiljnih vezanih za za poboljšanje kvaliteta vode kao i ekonomičnije korišćenje vode.

Prema podacima Ujedinjenih Nacija u svetu je 1980. godine više od 100 miliona Ijudi koristilo za piće vodu koja se po medicinsko-sanitarnim normama ne može smatrati pitkom. Sada se oko 80% bolesti širi zbog lošeg kvaliteta vode koju Ijudi piju kao i zbog slabih sanitarno-higijenskih uslova.

Za uspešniju realizaciju ovog poduhvata "Dekade čiste vode" treba godišnje obezbediti oko 20 milijardi dolara odnosno oko 16,5 miliona dolara dnevno Ova sredstva, na žalost, samo su delimično obezbeđena , medutim na cigarete se dnevno u svetu potroši 300 miliona dolara, a na naoružanje oko 1,5 milijardi dolara (oko 6 puta više). Problem snabdevanja stanovništva  zdravom  pitkom vodom naročito je izražen u Africi. Tako na primer da bi stanovništvo Afrike bilo obezbeđeno čistom vodom za piće 2020. godine bilo bi potrebno povećati ulaganja u snabdevanje gradova vodom 2,5 puta, za  uvećanje  kanalizacione  mreže  u gradovima 3 puta, a za obezbeđenje seoskih naselja čistom vodom (pitkom) neophodno je uložiti 8 puta veća sredstva.

Ceo živi svet zavisi od vode. Hemikalije koje se ispuštaju iz fabrika, pesticidi i dubriva sa poljoprivrednih zemljišta svakim danom smanjuju čistoću vode. Mora i okeani sve više postaju deponije otpadaka.

Zagađenost reka i izvora (potoka) hemijskim zagađivačima postala je jedan od najvećih, najkritičnijih problema u dvadesetom veku. Vodom se raznosi hemijska zagađenost koja ulazi u reke i izvore a potiče iz dva veća izvora: zagađenost sa polaznom tačkom zagađenja i zagađenost bez polazne tačke.

 

    Eko Info

    Tehnologija

    SoS Info

    Reciklaža i Otpad

    Energija

    Biodiverzitet

    Vazduh

    Voda

    Hemikalije

    Zdrav Život

    Info – Pojmovi

    Zanimljivosti

 

 

ekospark@gmail.com

 

Zagadenost sa polaznom tačkom zagađenja uključuje one izvore zagadenja iz kojih se jasno   mogu   identifikovati   određene hemikalije,   koje   dolaze   iz   fabrika, rafinerija   i    mesta   izlivanja   cevi (vodovoda).

Zagađenost  bez polazne tačke obuhvata zagađenost od izvora koji se ne mogu precizno indentifikovati, kao što su izlivanje od poljoprivrednih ili rudarskih radova, curenja iz septičkih rezervoara ili kanala odvodnih polja. Procenjuje se da svake godine deset miliona Ijudi širom sveta umire zato što pije zagadjenu vodu.

» Dodatni LINKOVI :

      Dekada Čiste Vode

      Najveća Nestašica Pitke Vode U Istoriji, Procenjuju UN

      Uticaj Čoveka Na Biosferu

      Voda I Čovekove Potrebe Za Vodom

      Voda, Strateški Resurs

      Voda – Najvažniji faktor U Proizvodnji Hrane

      Izvori Zagađenja Vode

      Život Koji Teče

 

 

EkoSpark.com

 
     

 

 

| Copyright EkoSpark © 2008 All Rights Reserved |

| webmaster : DELFIN-DIZAJN |