EkoSpark.com

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» Sanitacija

Sanitacija je od vitalnog značaja za zdravlje ljudi

Ljudske fekalije su primarni izvor dijaretičkih patogena. Bez sistema sanitacije čija je namena bezbedno sakupljanje i odlaganje fekalija, ugroženi su svi naseljeni u okolini. Dijaretičke bolesti su glavni uzrok smrtnosti dece ispod 5 godina starosti, a mogu se preduprediti odgovarajućom sanitacijom. Pored toga, parazitske infekcije izuzetno loše deluju na zdravlje dece, fizički i umni razvoj. Deca oslabljenog zdravstvenog stanja usled dijareje su podložnija drugim oboljenjima i infekcijama uglavnom respiratornih organa, što je takođe dominantan razlog smrtnosti dece.

Procena stručnjaka je da oko 1,1 milijarda ljudi nema pristup pijaćoj vodi a 2.5 milijarde nema obezbeđene elementarne sanitarne uslove. Više od pet miliona ljudi godišnje umire od bolesti koje su uzrokovane zagađenom vodom, što je deset puta više od broja onih koji poginu u ratovima širom sveta, navodi se u izveštaju UN.

Teze:

1.

Dnevna smrtnost dece ispod 5 godina starosti 2004.godine bila je 5000.

2.

Stopa smrtnosti usled dijaretičkih oboljenja uzrokovanim nedostatkom vode i odgovarajuće sanitacije bila je 88%.

3.

Ukupna stopa smrtnosti dece ispod 5 godina starosti usled dijaretičkih oboljenja bila je 17% izuzimajući neonatalnu dijareju.

4.

Broj godišnjih smrtnih ishoda bolesti vezanih za dijareju kod dece ispod 5 godina starosti bila je 1.5 miliona.

5.

Broj dece ispod 18 godina starosti bez pristupa odgovarajućoj sanitaciji iznosio je 980 miliona, od toga 280 miliona su deca ispod 5 godina starosti.

6.

Stopa redukcije dijaretičkih oboljenja naprednijim vidovima sanitacije bila je 2/3.

7.

Dijaretička oboljenja su drugi najbitniji uzrok smtnosti dece posle upale pluća.

 

    Eko Info

    Tehnologija

    SoS Info

    Reciklaža i Otpad

    Energija

    Biodiverzitet

    Vazduh

    Voda

    Hemikalije

    Zdrav Život

    Info – Pojmovi

    Zanimljivosti

 

 

ekospark@gmail.com

 

      Sanitacija je dobra investicija

Uticaj neadekvatne sanitacije na zdravlje ljudi ima za posledicu i ogromne finansijske i ekonomske troškove koji obuhvataju direktne troškove lečenja bolesti nastalih lošim higijenskim uslovima i gubitak prihoda kroz smanjenu produktivnost, kao i troškove državnih institucija na pružanju zdravstvene zaštite. Pored toga, nisu zanemarljivi ni gubici u vremenu i dodatnim radovima usled udaljenih ili neadekvatnih sanitarnih postrojenja, slab kvalitet pojedinih proizvoda uzrokovan lošim kvalitetom vode, smanjeni prihodi od turizma i troškovi raščišćavanja.

Na kraju, investiranje u opismenjavanje žena u prosvetnim ustanovama sa odgovarajućom sanitacijom doprinosi ekonomskom razvoju. Novac utrošen na unapređivanje sanitacije stvara ekonomsku dobit koja višestruko prevazilazi potrebne investicije u sanitaciju.

Teze:

1.

Na svakih 10% uvećanja pismenosti žena u institucijama sa odgovarajućom sanitacijom, državna ekonomija može zabeležiti porast od 0.3%.

2.

Procenjuje se da 10-godišnje uvećanje očekivanog životnog veka ljudi može rezultirati u vidu 66 milijardi $ kroz veću produktivnost, vreme rada, smanjenje podložnosti bolestima, smrtnosti i troškova lečenja.

3.

1$ investicija u sanitaciju ima povrat od 9.1$ usled poboljšanja produktivnosti, smanjenja broja bolovanja i troškova lečenja.

      Sanitacija doprinosi socijalnom razvoju

Omogućivanje snabdevanja zdravom vodom i odgovarajući higijenski uslovi su prvi korak ka boljem razvoju dece, njihovom školovanju i pravilnom razvoju. Sanitacija omogućava ženama veću privatnost i doprinosi održavanju dečije higijene i čistoće domaćinstva. Škole sa odgovarajućim sanitarnim sistemima imaju bolje uslove za edukaciju dece.

Neodgovarajući higijenski uslovi u školama imaju za posledicu umanjenje efikasnosti prosvetnog sistema, samim tim neodgovarajuću obrazovanost stanovništva i usporeni socijalni razvoj.

Teze:

1.

U svetu jedna od četiri devojčica ne završava osnovnu školu, u poređenju sa jednim od sedam dečaka.

2.

Devojčice su obično zadužene za donošenje vode, što ih dodatno iscrpljuje i oduzima vreme koje bi provele u školi.

3.

Studija vlade Bangladeša utvrdila je povećanje upisivanja dece ženskog pola u osnovne škole nakon obezbeđivanja odgovarajuće sanitacije u školama.

      Sanitacija unapređuje životnu sredinu

U regijama u kojima veliki deo populacije nije snabdeven adekvatnim količinama vode i sistemima sanitacije, kanalizacija odvodi otpadne vode direktno u reke i jezera, što se izrazito negativno odražava na obalske i morske ekosisteme, zagađuje životnu sredinu i izlaže milione dece mogućnosti zaraze. Nepropisno i neadekvatno uređena kanalizacija i odvođenje otpadnih voda i odlaganje tvrdog otpada, ako se razmatra kontekst urbanizacije, industrijskih i otpadnih voda iz domaćinstava, predstavljaju velike probleme u raznim oblicima, od razmnožavanja zaraznih mikroorganizama do zagađenja vazduha, vode i zemljišta.

Posledice loše uređenih kanalizacionih sistema takođe su i nestanak vrednih biodiverziteta. Koralni grebeni nestaju zbog direktnog izlivanja otpadnih voda direktno u mora ili u reke koje se u njih ulivaju, što izaziva rast populacije algi koje tada zaklanjaju sunčevu svetlost i izazivaju odumiranje korala.

Napredno organizovana sanitacija doprinosi unapređenju životne sredine, uvećava sposobnost održavanja ekoloških resursa i sigurniju budućnost dece.

Teze:

1.

Oko 90% kanalizacije i 70% industrijskog otpada u zemljama u razvoju ispušta se direktno u vodene tokove, a time se zagađuju zalihe čiste vode za piće.

2.

80% gradskog življa ima pristup adekvatnoj sanitaciji,a u ruralnim sredinama svega 39

      Sanitacija je sprovodljiva

Nema vremena za gubljenje. Domaćinstva, zajednice, gradske i državne vlasti, građanska društva i privatne kompanije moraju tesno da sarađuju. Mediji i javno mnjenje širom sveta itekako mogu uticati na političke vođe i državne zvaničnike da reaguju inicijativama koje imaju za cilj značajno uvećanje svesti građanstva o potrebi adekvatne sanitacije što bi trebalo da rezultira konkretnim akcijama u tom cilju. Ovde je uloga medija izuzetno bitna zbog svog uticaja na formiranje javnog mnjenja i informisanja auditorijuma.

Teze:

1.

Godišni troškovi postizanja sanitarnih standarda do 2015.iznose 9,5 milijardi dolara.Ukoliko bi se održala,ta investicija bi ostvarila osnovne sanitarne standarde u celom svetu kroz 1-2 decenije.

2.

Ova suma je manje od 1% vojnih ulaganja širom sveta i trećina procenjenih globalnih troškova na flaširanje pijaće vode.

» Dodatni LINKOVI :

      Voda, Strateški Resurs

      Koliko Vode Zaista Trošimo A Da Toga Nismo Ni Svesni

      Voda – Najvažniji faktor U Proizvodnji Hrane

      Voda U Svetu I Kod Nas – Zabrinjavajuće Činjenice

      Izvori Zagađenja Vode

      Sukob Interesa

      Uticaj Čoveka Na Biosferu

      Voda I Čovekove Potrebe Za Vodom

 

 
     

 

 

| Copyright EkoSpark © 2008 All Rights Reserved |

| webmaster : DELFIN-DIZAJN |