EkoSpark.com

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» Saobraćaj kao uzročnik acidifikacije

Treba naglasiti da pitanje zagađenja koje potiče iz saobraćaja izaziva prilično veliku brigu u stručnim krugovima. Okolnosti koje karakterišu stanje u saobraćaju u svim delovima sveta, a to su između ostalih povećan intenzitet transporta ljudi i dobara, usporeni razvoj novih i efikasnih tehnologija, mala efikasnost katalizatora izduvnih gasova na motornim vozilima (naročito pri hladnom vremenu), kao i traljavo prilagođavanje automobila novim ekološkim standardima, čine ovaj problem prilično teškim.

Nije samo drumski saobraćaj jedan od glavnih uzročnika pojave kiselih kiša. Brodovi na rutama u Evropskim vodama su 2000. godine u atmosferu ispustili 3.6 miliona tona oksida azota i 2.6 milion tona sumpor-dioksida. Ako se ne bi sprovodio nadzor nad ovim izvorom zagađenja, emisije ovih polutanata bi se uvećale 10 do 30 procenata tokom decenije, što bi značilo da bi do 2010. godine nivo zagađenja iz brodskog prevoza bio više od tri četvrtine ukupnog zagađenja kopnenim emiterima u EU. Ribarski brodovi vrlo malo doprinose ovom zagađenju (dva procenta od ukupne vrednosti), feriboti nekih 11-12 procenata a najveći deo, 86 procenata otpada na kargo plovila.

 

    Eko Info

    Tehnologija

    SoS Info

    Reciklaža i Otpad

    Energija

    Biodiverzitet

    Vazduh

    Voda

    Hemikalije

    Zdrav Život

    Info – Pojmovi

    Zanimljivosti

 

 

ekospark@gmail.com

 

» Dodatni LINKOVI :

      Acidifikacija

      Azotifikacija, Defolijacija Šuma 

      Vazduh i Svetlost

      Ambijentalno Zagađenje Vazduha

      Sastav Vazduha

      Zagađenje Vazduha U Zatvorenom Prostoru

 

 

EkoSpark.com

 
     

 

 

| Copyright EkoSpark © 2008 All Rights Reserved |

| webmaster : DELFIN-DIZAJN |