EkoSpark.com

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» UTICAJ ENERGETSKIH IZVORA NA ŽIVOTNU SREDINU

1.  Fosilna Goriva

Vazduh

 1. Sagorevanje fosilnih goriva stvara emisije čađi i prašine, sumpordioksid, okside azota i vodonik sulfid, koji zagađuju vazduh, dovode do kiselih kiša i utiču na globalno zagrevanje;

 2. Transpost i skladištenje prirodnog gasa mogu biti uzrok curenja, eksplozija i požara;

 3. Tornjevi sistema za hlađenje imaju mikroklimatski uticaj;

 4. Sagorevanje fosilnih goriva dovodi do tzv. efekta staklene bašte;

Voda

 1. Ispiranje uglja dovodi do zagađenja vode;

 2. Iste posledice imaju i gomile uglja na stovarištima;

 3. Fosilna goriva dovode do koncentracije kiselina u kišnici;

 4. Rudnička eksploatacija ima negativan uticaj na raspoložive vodne resurse;

 5. Curenja i oticanja nafte dovode do zagađenja vode;

 6. Ekstrakcija uglja ima za posledicu tečni otpad koji zagađuje vodu;

 7. Voda koja se koristi za rashlađivanje generatora za proizvodnju električne energije podiže temperaturu vode u basenu u koji se ispušta;

 8. Sagorevanje tečnog gasa stvara problem odlaganja tečnih rezidua.

Zemljište

 1. Eksploatacija rudničkih kopova, pogoni i cevovodi uzrokuju iskopavanja i premeštanje velikih količina plodnog zemljišta;

 2. Odlaganje pepela i otpada u čvrstom stanju zagađuje zemljište;

 3. Odlaganje kiselina nastalih upotrebom fosilnih goriva povećava kiselost zemljišta;

 4. Rudnička ekploatacija dovodi do sleganja zemljišta.

Okolina / Pejzaž

 1. Odlaganje jedinjenja kiselina dovodi do štetnog uticaja na floru i faunu;

 2. Ekstrakcija fosilnih goriva ugrožava prirodna staništa i smanjuje njihove površine;

 3. Tornjevi sistema za hlađenje i mreže kablova imaju loš uticaj na vizuelni doživljaj pejzaža;

 4. Rudnička eksploatacija, proizvodnja električne energije, transport i odlaganje otpada (cevovodi) takođe imaju loš uticaj na vizuelni doživljaj pejzaža;

 5. Curenje i oticanje nafte dovodi u opasnost živi svet i priobalna područja.

 

    Eko Info

    Tehnologija

    SoS Info

    Reciklaža i Otpad

    Energija

    Biodiverzitet

    Vazduh

    Voda

    Hemikalije

    Zdrav Život

    Info – Pojmovi

    Zanimljivosti

 

 

ekospark@gmail.com

 

 

 

» Dodatni LINKOVI :

      Uticaj Energetskih Izvora Na Životnu Sredinu (II)

      Energija - Magija Koja Pokreće Svet !

      Fosilna Goriva

      Nuklearna Energija

      Nuklearni Otpad

      Radijacija

      Obnovljivi Resursi

 

EkoSpark.com

 
     

 

 

| Copyright EkoSpark © 2008 All Rights Reserved |

| webmaster : DELFIN-DIZAJN |