EkoSpark.com

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» Energija - Magija koja pokreće svet !

Svet kakav znamo ne bi mogao da opstane bez energije. Ovaj sve prisutni pokretač sistema od kojih zavisi svaka ljudska aktivnost obezbeđuje nam toplotu u domovima, gorivo za automobile, obradu zemlje i rad mašina. „Kroćenje“ energije podiglo je standarde življenja na nezamislive nivoe. Tako naviknuti na sve blagodeti koje nam daje primena energetskih resursa, ponekada naprosto ne možemo da poverujemo da je nekada davno bilo moguće živeti bez nje.

Uslovno rečeno, energija nastaje na nekoliko načina. U EU proizvodnja  energije uglavnom je bazirana na sagorevanju fosilnog goriva (uglja, prirodnog gasa i nafte) i čini 56% ukupne proizvodnje energije. Nuklearna energija u ukupno ostvarenoj proizvodnji učestvuje sa 35% a obnoljivi energetski resursi sa 9%. U Centralnoj i Istočnoj Evropi sagorevanje fosilnih goriva obezbeđuje 80 ukupnih energetskih potreba, nuklearna energija 12% a obnovljivi resursi 8%.

Energetski izvori dele se na primarne i proizvedene. Primarni izvori energije nastaju korišćenjem neobnovljivih energetskih resursa (čvrstih goriva, sirove nafte, prirodnog gasa), obnovljivih energetskih resursa (vodna i geotermalna energija, *biomasa {*količina materijala dobijenog od biljaka i životinja}, snaga vetra i svetlost Sunca), kao i nuklearna energija. Primena ovih energetskih resursa u EU varira od države do države, što takođe dovodi i do različitih obima proizvodnje. Dakle svi ovi resursi obezbeđuju primarnu proizvodnju energije a takođe ih je moguće klasifikovati prema uticaju na globalno zagrevanje na karbon-intenzivne (čvrsta goriva, nafta, gas) i na resurse sa malo ili bez ugljenika (vetar, solarna i nuklearna energija, geotermalna energija i vodne snage).

Proizvedeni energetski resursi nastaju transformisanjem primarnih energetskih resursa do krajnjeg potrošača a primeri su električna energija, naftni derivati i toplotna energija.

Brana na reci Yangtze u Kini

 

    Eko Info

    Tehnologija

    SoS Info

    Reciklaža i Otpad

    Energija

    Biodiverzitet

    Vazduh

    Voda

    Hemikalije

    Zdrav Život

    Info – Pojmovi

    Zanimljivosti

 

ekospark@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na žalost, proizvodnja energije u svim fazama proizvodnog ciklusa, od ekstrakcije goriva, preko proizvodnje do finalne potrošnje, ima značajno štetne efekte po životnu sredinu. Transport i skladištenje gasa uvek stvara rizik od curenja, eksplozije i požara; sagorevanje fosilnih goriva praćeno je ispuštanjem dima sa velikim sadržajem kiselina, prašine, čađi i drugih štetnih supstanci; površinski kopovi rudnika dovode do potpune degradacije pejzaža i narušavanja eko-sistema na tom području; proizvodnja nuklearne energije je dosta rizična, a problem skladištenja radioaktivnog otpada i dalje zadaje glavobolje.

» Dodatni LINKOVI :

      Fosilna Goriva

      Nuklearna Energija

      Nuklearni Otpad

      Radijacija

      Obnovljivi Resursi

      Uticaj Energetskih Izvora Na Životnu Sredinu (I)

 

 

 

 

EkoSpark.com

 
     

 

 

| Copyright EkoSpark © 2008 All Rights Reserved |

| webmaster : DELFIN-DIZAJN |