EkoSpark.com

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» Polutanti U MLEKU

Sve ukazuje na to da su polarni krajevi jedan od najvećih svetskih kolektora trajnih organskih polutanata. Obzirom na svega šest meseci perioda sa dnevnom svetlošću, pa samim tim i usporenim, dugotrajnim periodom raspadanja, trajni organski zagađivači imaju izuzetno dug vek trajanja na područjima velikih severnih geografskih širina.

Iako do polarnih krajeva stiže veoma mali deo ovih materija, one se u velikim količinama akumuliraju u telima morskih životinja. Zbog činjenice da se na meniju lokalnog življa svakodnevno nalaze velike količine ribe i morskih sisara koji su na vrhu lanca ishrane a imaju debele naslage sala, stanovništvo Arktika je u velikoj zdravstvenoj opasnosti.

Pre nekoliko godina naučnici su se uputili na daleki Sever u nameri da izvrše zdravstvenu kontrolu populacije za koju su smatrali da je izložena malim koncentracijama modernih hemijskih sredstava, ili da čak uopšte i nije ugrožena. Ono što su ustanovili bilo je neprijatno iznenađenje.

Starosedelačko stanovništvo udaljenih delova kanadske Severozapadne Teritorije i Bafinovog Ostrva, daleko severnije od arktičkog kruga, jedno je od najizloženijih na svetu a ustanovljeno je i zašto: jedan jedini zalogaj sirove kitove masti sadrži veću količinu trajnih organskih plutanata nego što se sme uneti tokom cele jedne nedelje. Inuitske žene imaju dva do deset puta veću koncentraciju ovih materija u svom mleku u odnosu na žene sa juga Kanade i deset puta više hlordana, iako žive u području par hiljada kilometara udaljenim od bilo kakve poljoprivredne aktivnosti.

 

    Eko Info

    Tehnologija

    SoS Info

    Reciklaža i Otpad

    Energija

    Biodiverzitet

    Vazduh

    Voda

    Hemikalije

    Zdrav Život

    Info – Pojmovi

    Zanimljivosti

 

 

ekospark@gmail.com

 

» Dodatni LINKOVI :

      DDT – Početak I Kraj Hemijskog Trijumfa Nad Prirodom !?!

      Fosfor: Kriza Koja Se Nazire !?!

      Hemija I Hemijski Proizvodi

      Hemija I Hemijski Proizvodi : Potreba I Problem !?!

      Živa – Nešto Detaljnije

      Periodni Sistem Elemenata

      Simboli Za Označavanje Plastike

      Smanjenje Izvora Hemijskog Zagađenja

 

EkoSpark.com

 
     

 

 

| Copyright EkoSpark © 2008 All Rights Reserved |

| webmaster : DELFIN-DIZAJN |