EkoSpark.com

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» HEMIJA I HEMIJSKI PROIZVODI

Globalni ekonomski razvoj je u značajnoj  meri pokrenuo progres i inovacije u hemijskoj industriji. Do sada je nauka utvrdila postojanje preko deset miliona hemijskih jedinjenja, prirodnih i veštačkih. 100 000 od njih se komercijalno proizvodi a 200 do 300 novih hemikalija svake godine dospeva na tržište. Procene pokazuju da je trenutni obim proizvodnje hemikalija u svetu oko 400 miliona tona. U ovoj sferi Evropa je jedan od najvećih proizvođača sa 38 procenata ukupnog globalnog prometa hemijskih proizvoda.

HEMIJSKA GRUPA

PROCENTUALNU UDEO

Industrijski gasovi

1 %

Sintetička guma

1 %

Veštačka vlakna

2 %

Đubriva

2 %

Farbe i pigmenti

3 %

Agrohemikalije

3 %

Sapuni i deterdženti

5 %

Boje i mastila

6 %

Parfemi i kozmetika

7 %

Plastike

15 %

Farmaceutski proizvodi

23 %

Ostale neorganske hemikalije

4 %

Ostale organske hemikalije

15 %

Ostale hemikalije

13 %

Tabela 1. Glavne grupe hemikalija i njihovo prisustvo na evropskom tržištu

Hemikalije su uzrok ozbiljne zabrinutosti. Značajan broj njih putem tržišta pronalazi svoj put do miliona potrošača a preko njih i do životne sredine. Mnoge hemikalije se nakon upotrebe odbacuju ili direktno ispuštaju u okolinu. Toksični proizvodi se tako mogu naći u vazduhu, vodi, zemljištu, biosferi, čak i u hrani koju konzumiramo.

Kompleksnost hemijskih proizvoda i ritam njihovog razvoja proteklih godina nisu bili usklađeni sa sistematskim istraživanjem njihovog ekološkog uticaja. U svakom slučaju, primećeni su ozbiljni neželjeni efekti po okolinu i zdravlje ljudi.

VRSTA PRIMENE

PROCENTUALNI UDEO

Finalna potrošnja

28 %

Usluge

18 %

Poljoprivreda

9 %

Tekstil i garderoba

8 %

Metalurgija, mehanički inžinjering i elektroinžinjering

8 %

Građevinski sektor

5 %

Automobilska indistrija

5 %

Proizvodnja papira

4 %

Ostalo

15 %

Tabela 2.  Primena hemikalija u Evropi

Štetnost hemijskog proizvoda po ekosisteme i ljudsko zdravlje zavisi od njegovih svojstava, forme, koncentracije i stupnjevitosti potencijalnog izlaganja. Suštinski je bitno da javnost bude upoznata sa hemijskim proizvodima koji su uobičajeno u primeni a sadrže opasne supstance:

 

    Eko Info

    Tehnologija

    SoS Info

    Reciklaža i Otpad

    Energija

    Biodiverzitet

    Vazduh

    Voda

    Hemikalije

    Zdrav Život

    Info – Pojmovi

    Zanimljivosti

 

 

ekospark@gmail.com

 

Zagađenost sa polaznom tačkom zagađenja podrazumeva one izvore zagađenja iz kojih se jasno mogu identifikovati određene hemikalije, koje dolaze iz fabrika, rafinerija i mesta izlivanja cevi (cevovoda).

-          tekstil: neki tekstilni materijali sadrže *teške metale (* metali velike specifične težine, kao što su živa, kadmijum i olovo, koji se sakupljaju u vitalnim organima i postepeno intoksikuju domaćina);

-          boje i lakovi: mnogi od ovih proizvoda sadrže teške metale, pigmente, rastvarače i organske rezidue;

-          lekovi: neki lekovi sadrže organske rastvarače i rezidue dok se teški metali mogu naći u tragovima;

-          kožna galanterija: koža može sadržati teške metale;

-          plastika: plastična ambalaža i drugi proizvodi od plastike sadrže organohlorna jedinjenja i organske rastvarače;

-          akumulatori i baterije: sadrže teške metale;

-          proizvodi od lima, metala i čelika: sadrže teške metale, pigmente, ulja i fenole;

-          pesticidi i herbicidi: obično sadrže organohlorna i organofosfatna jedinjenja.

Utvrđivanje putanje kretanja određenih opasnih hemikalija u životnoj sredini često je komplikovano i to zbog same činjenice da se iste te hemikalije nalaze u prirodi. Jednom ispuštene u okolinu, hemikalije se uključuju u kompleksne prirodne atmosferske, geohemijske i biološke cikluse. Disperzija hemijskih proizvoda u prirodi se odvija kroz nekoliko ekoloških segmenata:

» Detaljno objašnjenje: »Link»

» Dodatni LINKOVI :

      Hemija I Hemijski Proizvodi : Potreba I Problem !?!

      Hemijski Otpad

      Živa – Nešto Detaljnije

      Periodni Sistem Elemenata

      Simboli Za Označavanje Plastike

      Smanjenje Izvora Hemijskog Zagađenja

      Olovo, Svuda Oko Nas…

 

 

EkoSpark.com

 
     

 

 

| Copyright EkoSpark © 2008 All Rights Reserved |

| webmaster : DELFIN-DIZAJN |