EkoSpark.com

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» čovEKOV Uticaj na vodu

Voda je neophodna radi irigacije u poljoprivrednoj proizvodnji, u industriji u proizvodnim procesima i kao medijum u sistemima za hlađenje ili zagrevanje, kao i za potrebe domaćinstava (voda za piće, higijenu, pranje, rekreativne potrebe itd.).

U Evropi kao celini, 53% površinske ili podzemne vode koja se doprema potrošačima koristi se u industrijske svrhe, 26% u poljoprivredi i svega 19% u domaćinstvima. Postoje velike varijable u snabdevanju vodom različitih ekonomskih sektora Evropskih zemalja.

» Zagađenje vode

Postoji nekoliko klasa uobičajenih zagađivača vode:

a) Uzročnici oboljenja (patogeni)

Ova klasa obuhvata bakterije, viruse, protozoe i parazitske crve koji u vodu dospevaju iz otpadnih i fekalnih voda koje stvaraju domaćinstva, ljudi i životinje. Svakog dana oko 14 000 ljudi širom sveta, od čega polovinu čine deca, umre usled ovog tipa zagađenja vode.

Uobičajene bolesti koje se prenose na ljude upotrebom zagađene vode:

Vrsta

Oboljenje

Posledice

Bakterije

Tifusna Groznica

Dijareja, povraćanje, oticanje slezine, upala creva;često sa fatalnim posledicama ako se lečenje ne preduzme na vreme

 

Kolera

Dijareja, povraćanje, dehidratacija; često sa fatalnim posledicama ako se lečenje ne preduzme na vreme

 

Bakterijska Dizenterija

Dijareja; retko fatalna osim kod male dece ako se ne preduzme odgovarajuće lečenje

 

Enteritis

Jaki bolovi u stomaku, mučnina, povraćanje; retko sa fatalnim posledicama

Virusi

Infektivni Hepatitis

Groznica, jaka glavobolja, gubitak apetita, bol u abdomenu, žutica, upala jetre; retko fatalna ali može da uzrokuje trajna oštećenja jetre

Parazitske Protozoe

Amebična Dizenterija

Jaka dijareja, glavobolja, bol u abdomenu, jeza, groznica; ukoliko se ne leči na vreme može da izazove apsces jetre, perforaciju creva i smrt

 

Giardiasis

Dijareja, grčevi u stomaku, nadutost, bledilo, zamor

Parazitski Crvi Schistosomiasis

Bol u abdomenu, osip kože, anemia, hronični umor i uopšteno loše zdravstveno stanje

 

    Eko Info

    Tehnologija

    SoS Info

    Reciklaža i Otpad

    Energija

    Biodiverzitet

    Vazduh

    Voda

    Hemikalije

    Zdrav Život

    Info – Pojmovi

    Zanimljivosti

 

 

ekospark@gmail.com

 

b) Otpad koji se razlaže upotrebom kiseonika

Ovaj pojam se odnosi na organske materije koje razlažu aerobne bakterije. Velika populacija ovih bakterija u vodi zasićenoj ovim materijama štetno deluje na njen kvalitet smanjenjem količine rastvorenog kiseonika u vodi. Ovaj proces može izazvati pomor ribe i uništavanje drugih oblika akvatičnog živog sveta.

c) Vodorastvorljive neorganske materije

U ovu grupu spadaju kiseline, soli i jedinjenja otrovnih metala kao što su živa ili olovo. Povišeni nivoi prisustva ovih metala u vodi mogu je činiti neupotrebljivom za piće, negativno uticati na ribe i vodeni živi svet, umanjiti prinos useva i ubrzati koroziju mašina koje imaju dodira sa vodom. Glavni izvor vodorastvorljivih neorganskih materija je industrija.

d) Neorganski biljni nutrijenti

Ovu grupu čine vodorastvorljivi nitrati i fosfati koji mogu izazvati intenzivni razvoj algi i drugog vodenog bilja. Sa njihovim razvojem opada nivo kiseonika rastvorenog u vodi koji je neophodan za opstanak riba. Ljudi koji piju ovakvu vodu mogu imati zdravstvene probleme u vidu smanjenja  kapaciteta vezivanja kiseonika u krvi.Glavni izvor ove vrste zagađenja je poljoprivreda.

e) Organske materije

Organske materije obuhvataju naftu, benzin, plastiku, pesticide, deterdžente i mnoge druge materije štetne po zdravlje ljudi i opasne po život riba i akvatični život. Glavni izvor ovog zagađenja su saobraćaj, industrija, urbane sredine i sredstva za čišćenje pokućstva.

f) Sedimenti (nataloženi materijal)

Nerastvorljive čestice zemlje i drugih čvrstih materijala vremenom se talože u vodi, najčešće usled erozije zemljišta. U smislu mase, ovo je izrazito najveći zagađivač vode. Sedimenti zamućuju vodu, onemogućavaju fotosintezu i prekidaju lanac ishrane u vodenim staništima.

Pored ovih oblika zagađenja, postoje i radioaktivno zagađenje (izazvano vodorastvorlijivim radioaktovnim izotopima), termalno zagađenje (nakon upotrebe vode u industrijskim ili energetskim rashladnim sistemima) ili genetsko zagađenje (usled neželjenog unošenja nekarakterističnih živih vrsta za specifična vodena staništa, kao što su školjke i fitoplankton).

» Dodatni LINKOVI :

      Dekada Čiste Vode

      Najveća Nestašica Pitke Vode U Istoriji, Procenjuju UN

      Uštedite Vodu I Sebi I Drugima 2010

      Uticaj Čoveka Na Biosferu

      Voda I Čovekove Potrebe Za Vodom

      Voda, Strateški Resurs !

      Koliko Vode Zaista Trošimo A Da Toga Nismo Ni Svesni

      Voda – Najvažniji faktor U Proizvodnji Hrane

      Voda U Svetu I Kod Nas – Zabrinjavajuće Činjenice

 

EkoSpark.com

 
     

 

 

| Copyright EkoSpark © 2008 All Rights Reserved |

| webmaster : DELFIN-DIZAJN |