EkoSpark.com

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»  MAPA NUKLEARNIH ELEKTRANA

Nuklearni akcident u Japanu skrenuo je pažnju mnogih na potencijalni rizik od mogućih akcidenata u nuklearnim elektranama. Ljudi širom sveta postavili su mnoga pitanja. Gde se sve nalaze nuklearne elektrane, u kakvom su stanju, koliko su stare i koliki je rizik od zemljotresa u padručiju na kome se one nalaze.

Poslednje pitanje je i ono ključno. Zemljotres ja jedan od najvećih potencijalnih rizika, kao što smo se to nažalost uverili i u Japanu.

Najprecizniji odgovor na postavljeno pitanje o riziku dat je sledećom mapom.

Mapa Nuklearnih Elektrana i Zone gde su zemljotresi mogući.

Tačke na mapi predstavljaju nuklearne elektrane a bojama su označene teritorije na kojima su mogući zemljotresi.

Razlike u boji predstavljaju mogućnost da se u tom području dogodi snažniji ili zemljotres slabije jačine. U obojenom područiju, po datim proračunima, postoji 10 procenata mogućnosti da se zemljotresi dogode u narednih 50 godina.

Kriza u nuklearnim reaktorima u Fukušimi, usmerila je pažnju svetske javnosti na industriju i kompanije koje proizvode nuklearne elektrane.

Sve informacije, kao i odgovori na mnoga pitanja mogu se pronaći na sajtu Svetske agencije za nuklearnu energiju. Na sajtu postoje svi podaci, o količini energije koju elektrane proizvode, o stanju i godini proizvodnje.

Zahvaljujući ovim podacima napravljena je mapa u programu Google Earth, na kojoj se nalazi  spisak svih operativnih nuklearnih reaktora širom sveta, njihova snaga i lokacija.

Mapa daje jedinstvenu sliku i presek stanja nuklearnih elektrana u svetu.

Google Eearth – Mapa i svi podaci o Nuklearnim Elektranama (link)

Ono što se odmah može uočiti na ovoj karti je veliki broj nuklearki u Japanu, što pokazuje i koliko je zapravo Japan velika nuklearna sila. Nažalost, ako se pogleda prva karta na našem sajtu, na kojoj su prikazana područija u kojima su zemljotresi mogući, jasno je, da je u Japanu rizik od akcidenta veliki.

Pogledajte mape na našem sajtu i procenite sami.

 

    Eko Info

    Tehnologija

    SoS Info

    Reciklaža i Otpad

    Energija

    Biodiverzitet

    Vazduh

    Voda

    Hemikalije

    Zdrav Život

    Info – Pojmovi

    Zanimljivosti

 

 

ekospark@gmail.com

 

Koliko su nuklearke stare i kada su izgrađene ?

Posle detaljnih analiza ovih dana došlo se do podatka da je više od 60 procenata nuklearnih elektrana pušteno u rad pre 1975 godine, najviše u Americi.

Sledeći grafikon pokazuje gde se nalaze nuklearne elektrane, izgrađene do 1975. godine u svetu.

 

52.5 %

Sjedinjene Američke Države

 

11 %

Japan

 

8.2 %

Rusija

 

6.6 %

Engleska

 

4.9 %

Indija

 

4.9 %

Švajcarska

 

3.3 %

Kanada

 

8.2 %

Ostale Države

 

   

» POVEZANI TEKSTOVI :

      Akcident U Fukušimi

      Černobil – Uticaj Radijacije Na Biodiverzitet

      Nuklearna Energija

      Nuklearni Otpad

      Radijacija

      Energija - Magija Koja Pokreće Svet

      Obnovljivi Resursi

 

 

EkoSpark.com

 
     

 

 

| Copyright EkoSpark © 2008 All Rights Reserved |

| webmaster : DELFIN-DIZAJN |