EkoSpark.com

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»  14. FEBRUAR - SVETSKI DAN OČUVANJA ENERGIJE

‘’Sunčeva svetlost je neverovatan izvor energije. Svoj novac uložiću u razvoj solarne energije. Nadam se da nećemo prvo čekati dok nam potpuno nestanu nafta i ugalj, pa da se tek onda setimo toga.’’ Thomas Edison 1931

Savremeni način života ne zamisliv je beze energije fosilnih goriva. Fosilna goriva nastala su od fosilnih ostataka biljaka i životinja i trenutno su osnovni izvor energije na Zemlji.

Energija iz fosilnih goriva oslobađa se sagorevanjem, ali prilikom tog sagorevanja takođe se oslobađaju štetni i otrovni gasovi. Najčešće se u atmosferu vrši emisija: ugljen-monoksida (CO), ugljen-dioksida (CO2), sumpor dioksida (SO2), SO3, NO3 ...

Svi ovi gasovi imaju štetno dejstvo na životnu sredinu. Gasovi se najčešće zadržavaju u atmosferi i utiču na stvaranje efekta staklene bašte ili se u dodiru sa vodom u atmosferi pretvaraju u kiseline koja pada na zemlju u obliku kiselih kiša.

U fosilna goriva spadaju: ugalj (lignit, mrki ugalj, kameni ugalj), nafta i zemni gas.

Mnogo brže nego što smo to očekivali, mi smo do sada već potrošili više od polovine ukupnih zaliha fosilnih goriva, dok će u narednih nekoliko decenija sve zalihe biti potpuno potrošene. Iz tog razloga je veoma važno da se što pre razviju i koriste sigurni i obnovljivi izvori energije kao što je energija sunca, vetra, vode i biomase.

Obnovljivi izvori energije nisu ništa novo. Decenijama unazad gradile su se kuće koje su efikasno koristile energiju sunca za grejanje.

Energija vetra se koristila za pokretanje milinova, za prevoz robe na jedrenjacima i za pumpanje vode iz bunara.

Obnovljivi izvori energije se ni danas nisu ništa promenili, ali tehnologija svakako jeste.

Energijom vetra danas se proizvodi toplotna i električna energija, ali prilikom te proizvodnje nema emisije ugljen-dioksida.

Savremene vetrenjače postale su jako efikasne i proizvode električnu energiju koju danas koristi na hiljade domaćinstava širom sveta.

Solarna energija se takođe sve više koristi i sve veći broj zemalja svoj budući razvoj planira na osnovu proizvodnje i eksplatacije energije iz solarnih elektrana.

Tehnologija proizvodnje solarnih panela se sve više razvija i solarni paneli postaju izuzetno efikasni. Sve je više solarnih elektrana u svetu i sve veći broj gradova svoj budući razvoj planira na osnovu njihove izgradnje.

 

    Eko Info

    Tehnologija

    SoS Info

    Reciklaža i Otpad

    Energija

    Biodiverzitet

    Vazduh

    Voda

    Hemikalije

    Zdrav Život

    Info – Pojmovi

    Zanimljivosti

 

 

ekospark@gmail.com

 

U mnogim zemljama posebno u Skandinaviji jedan od glavnih izvora energije je voda. Stvaraju se akumulaciona jezera, grade brane i kanali.

Brana zadržava vodu u akumulacionom jezeru, voda zatim usmereno ponire strmim kanalima i pokreće generatore koji proizvode električnu energiju.

Ovakav način proizvodnje električne energije ne uzrokuje emisiju ugljen dioksida i sapda u obnovljive izvore energije.

Energija biološkog porekla (biomasa) je takođe obnovljiv izvor energije koji se pojavljuje u više različitih oblika.

Kao što su prirodne sile pretvorile ostatke šuma u naftu i gas, na sličan način je danas konstruisana tehnologija za pretvaranje biomase u čvrsta, tečna i gasovita goriva. Sagorevanjem biomase u elektranama može se proizvesti električna energija i toplota.

Bioplin se proizvodi od poljoprivrednog otpada, ostatka hrane ili životinjskog izmeta. On se koristi za proizvodnju toplotne i električne energije ili kao gorivo za automobile.

Bioetanol se proizvodi iz žitarica i šećerne repe, fermentacijom. Postupak destilacije je vrlo sličan onom koji se koristi za proizvodnju alkoholnih pića.

Etanol se može mešati sa benzinom ili koristiti kao gorivo ali u tom slučaju motor automobila mora se dodatno prilagoditi.

Biodizel se proizvodi iz uljane repice, suncokreta i drugih uljarica. Prečišćeno biljno ulje meša se sa alkoholom i daje estre, koji se mogu koristiti kod klasičnih dizel motora.

Prilikom sagorevanja biodizela i bioetanola dolazi do oslobađanja ugljen dioksida, međutim, u toku svog životnog ciklusa biljke apsorbuju ugljen-dioksid i zato biogoriva ne doprinose značajno globalnom zagrevanju.

Posle svih navedenih primera dolazi se do zaključka da nam priroda svakodnevno pruža i to potpuno besplatno mnoge obnovljive izvore energije.

Sa druge strane na Zemlji je sve manje nafte, uglja i ostalih eksplatisanih dobara, čija se cena imajući u vidu sve navedene činjenice svakodnevno povećava.

Pored toga, poslednjih godina je očigledno da se prevelikom upotrebom fosilnih goriva začajno i najverovatnije nepopravljivo uništava životna sredina.

Sasvim prirodno, nameće se zaključak da ako želimo dobro Planeti i svim njenim stanovnicima, sebi i svojim pokolenjima, moramo da što pre zaustavimo dalje korišćenje fosilnih goriva.

Korišćenjem obnovljivih izvora energije štedimo materijalna sredstva a postižemo isti cilj i pritom ne narušavamo životnu sredinu.

 

» POVEZANI TEKSTOVI :

      Solarna Energija

      Koncentratori

      Konverzija Otpada U Proizvodnji Vodonika Kao Goriva

      Plutajuće Vetrenjače

      Kako Da Štedimo Energiju ?!?

      Ekološki Aspekti Energetski Efikasnijih Kuća

      Ekološke Posledice Nastale Primenom Fosilnih Goriva

 

 

EkoSpark.com

 
     

 

 

| Copyright EkoSpark © 2008 All Rights Reserved |

| webmaster : DELFIN-DIZAJN |