EkoSpark.com

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» Konverzija otpada u proizvodnji vodonika kao goriva

Nekoliko kompanija u SAD potpisalo je ugovore o partnerstvu u izgradnji energetskog postrojenja gde bi se energija proizvodila sagorevanjem vodonika konverzijom raznih vrsta otpada. Konkretnije, sistem konvertera plazme razlaže otpad na vodonik kao gorivo i druge ekološki neškodljive proizvode kao prateće produkte sistema. Kao izvor otpada za preradu koristi se materijal sa deponija, medicinski i životinjski otpad. Ovako dobijen vodonik koristi se kao gorivo za rad nekih mašina i za proizvodnju električne energije.

Vodonik – Resurs budućnosti

Ovo bi u praksi moglo da dovede do potpune energetske autonomnosti deponija jer bi manja ovakva postrojenja integrisana u sistem opreme deponija proizvodila struju potrebnu za rad presa, drobilica i drugih teških mašina. Na ovaj način bi otpad dobio korisnu ulogu, a ne samo ulogu  izvora zagađenja vode i zemljišta; pored toga, smanjila bi se i primena fosilnih goriva u proizvodnji energije.

Sistem je još u fazi izgradnje, neki delovi sistema se još usavršavaju a kasnije bi se krenulo u popularizaciju primene ovakvih postrojenja širom sveta. Već sada postoji veliko interesovanje za ovakav način dobijanja vodonika radi njegove primene kao goriva za vozila i mašine, jer pola kilograma vodonika sadrži dva puta više energije nego ista količina goriva za mlazne motore aviona.

 

    Eko Info

    Tehnologija

    SoS Info

    Reciklaža i Otpad

    Energija

    Biodiverzitet

    Vazduh

    Voda

    Hemikalije

    Zdrav Život

    Info – Pojmovi

    Zanimljivosti

 

 

ekospark@gmail.com

 

 

Princip rada postrojenja sastoji se u podvrgavanju otpada ogromnoj temperaturi, što se odvija u konvertorima plazme. Na ovaj način se molekularne veze slabe i dolazi do razlaganja otpada na elementarne komponente. Tokom ovog procesa dolazi do oslobađanja sintetičkog gasa koji se koristi za dobijanje vodonika i metanola, kao i netoksičnog kamena koji ima primenu u građjevini kao odličan abraziv.

Ovo rešenje u masovnijoj primeni sigurno će dovesti do smanjenja količine raznog otpada koja deponije čine sve više problemom a sve manje rešenjem.

Pouzdanost ovih sistema u praksi, kao i njegova cena su jedini preduslovi povećanju broja ovakvih postrojenja u svetu, testiranja su u toku. Nadamo se pozitivnim rezultatima.

» Dodatni LINKOVI :

      Ušteda Energije – Svuda U Vašem Domu     

      Primer Daljinskog Grejanja U Gradovima

      Mere Za Unapređenje Energetske Efikasnosti Do 2012. god. 

      Ekološke Posledice Nastale Primenom Fosilnih Goriva

      Plutajuće Vetrenjače

      Ekološki Aspekti Energetski Efikasnijih Kuća

 

EkoSpark.com

 
     

 

 

| Copyright EkoSpark © 2008 All Rights Reserved |

| webmaster : DELFIN-DIZAJN |