EkoSpark.com

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» RAZVRSTAVANJE PLASTIČNOG OTPADA

Istovrsnost materijala ima u postupku recikliranja centralni značaj. Ta istovrsnost se po pravilu može postići prethodnim relativno skupim razvrstavanjem. Da bi se dobile visoko kvalitetne plastične mase, trebalo bi prerađivati samo istovrsne plastične mase.

Separacija plastičnih materijala se može raščlaniti na prepoznavanje i razdvajanje.

Prepoznavanje - Karakterizacija i potpuna identifikacija plastičnih materijala je obiman posao, koji zahteva složene analitičke procedure i najsavremeniju opremu. Međutim, u nekim slučajevima je dovoljna samo procena ili orijentaciono utvrđivanje vrste ispitivanog plastičnog materijala. Za takve svrhe su razvijene i usvojene jednostavne i brze metode identifikacije.

Prepoznavanje iskorišćene polimerne ambalaže je najjednostavnije ako se na njoj nalazi oznaka za reciklažu sa navedenom vrstom polimernog materijala od koga je izrađena.

Razdvajanje - Kod razdvajanja plastičnih masa, usitnjeni plastični materijal se sortira prema njegovim fizikalnim osobinama kao što su gustina, umreženost i elektroprovodljivost.

 

    Eko Info

    Tehnologija

    SoS Info

    Reciklaža i Otpad

    Energija

    Biodiverzitet

    Vazduh

    Voda

    Hemikalije

    Zdrav Život

    Info – Pojmovi

    Zanimljivosti

 

 

ekospark@gmail.com

 

 

Za industriju su od posebnog značaja postupci razdvajanja na osnovu razlike u gustini. Pomoću ovih postupka mogu se iz mešavine plastičnih masa izdvojiti frakcije i do 98 % čistoće. Teškoće nastaju kod razdvajanja mekih PVC vrsta. Princip hidrociklonske tehnike zasniva se na razdvajanju frakcija različite specifične mase (gustine) u polju dejstva centrifugalne sile. Pored ovih načina razdvajanja, poznati su i postupci razdvajanja flotacijom, razdvajanje na bazi različite elektroprovodljivosti (elektrostatički uređaji za sortiranje) itd.

» Dodatni LINKOVI :

      Jednostavna Boca - Komplikovan Problem

      Jednostavna Boca - Komplikovan Problem (nastavak)

      Pojmovi I Definicije

      Skupljanje Plastičnog Otpada

      Uzmi I Nosi ’’Q-Pack’’ - Grab And Go – Tehnologija

      Spisak Štetnih Polimera

 

EkoSpark.com

 
     

 

 

| Copyright EkoSpark © 2008 All Rights Reserved |

| webmaster : DELFIN-DIZAJN |