EkoSpark.com

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» PRIKUPLJANJE PLASTIČNOG OTPADA

Plastični otpad koji se nađe u čvrstom komunalnom otpadu (koji je po sastavu vrlo heterogen) je zaprljan i pomešan sa ostalim vrstama materijala. Da bi se takav otpad mogao iskoristiti, neophodno ga je prvo prikupiti i pripremiti.

U okviru pripreme za recikliranje, plastični otpad je neophodno odvojiti od drugih vrsta otpada, zatim ga identifikovati i razdvojiti po vrstama, usitniti, oprati, osušiti i regranulirati odnosno preraditi ponovo u ambalažu ili neke druge proizvode.

Za izvođenje ovih operacija potrebna je specifična oprema pa je i cena dobijanja reciklata visoka. Ustanovljeno je, da bi odvojenim sakupljanjem po kontejnerima, čitav proces prerade bio jeftiniji i jednostavniji.

 

    Eko Info

    Tehnologija

    SoS Info

    Reciklaža i Otpad

    Energija

    Biodiverzitet

    Vazduh

    Voda

    Hemikalije

    Zdrav Život

    Info – Pojmovi

    Zanimljivosti

 

 

ekospark@gmail.com

 

Izdvajanje korisnih materijala iz otpada se može organizovati na dva načina:

»    Od strane samih građana (u domaćinstvima, školama, trgovinama, neproizvodnim preduzećima, ulicama i dr.)

»    Centralizovanim sistemom u posebnim postrojenjima - fabrikama sa kompletnim tehnološkim linijama.

» Dodatni LINKOVI :

      Postupci Prerade Ambalažnog Otpada

      Simboli Za Označavanje Plastike

      Ekološki Status Ambalaže

      Peticija Za Zabranu Najlon Kesa U Srbiji

      Plastičan Otpad

      Podne Pločice Od Bačenih Plastičnih Flaša

 

EkoSpark.com

 
     

 

 

| Copyright EkoSpark © 2008 All Rights Reserved |

| webmaster : DELFIN-DIZAJN |