EkoSpark.com

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» SPISAK »ŠTETNIH« POLIMERA

Posle detaljnijih istraživanja i analiza slični problemi uočeni su kod većine plastičnih polimernih materijala, dok je polivinil hlorid (PVC) stavljen na »spisak štetnih« jer je otkriveno da i prilikom proizvodnje i u toku raspada dolazi do oslobađanja kancerogenog monomera – vinilhlorida.

Vinilhlorid oštećuje jetru, izaziva neurološke poremećaje, utiče na slabljenje imuniteta i utiče na slabljenje ukupnog zdravlja kod čoveka. Zbog otrovnih aditiva, poput ftalata, olova i kadmijuma, PVC je vrlo teško reciklirati a spaljivanjem takve plastike nastaju još otrovnija jedinjenja (dioksini).

Zbog svega navedenog mnoge zemlje zakonski onemogućuju širu ili komercijalnu upotrebu PVC-a, dok se u Evropskoj Uniji razmatra i potpuna zabrana proizvodnje PVC-plastike.

Drugi »štetni« polimer je polikarbonatna plastika (PC) koja se koristi za proizvodnju dečijih bočica (flašice za mleko), posude za hranu (namenjene za mikrotalasne pećnice) i za unutrašnje oblaganje limenki za piće.

Pre nekoliko godina dokazano je da takva tvrda prozirna plastika ispušta prohormonski otrov bisfenol A koji uzrokuje učestale poremećaje deobe polnih ćelija, koje dovode do teških oštećenja ploda i spontanih pobačaja.

 

    Eko Info

    Tehnologija

    SoS Info

    Reciklaža i Otpad

    Energija

    Biodiverzitet

    Vazduh

    Voda

    Hemikalije

    Zdrav Život

    Info – Pojmovi

    Zanimljivosti

 

 

ekospark@gmail.com

 

 

Poslednja istraživanja proteklih godina dokazala su da i  »poznata« plastika politetrafluoroetilen (PTFE), poznatija kao teflon, takođe štetna i opasna.

Taj otrovni polimer kojim se presvlače metalne površine koristio se donedavno za pripremanje hrane, dok nije otkriveno da se pri visokim temperaturama stvaraju otrovne pare koje su opasne za čoveka, štetno deluju na respiratorni i nervni sistem a kod kućnih ptica izazivaju momentalnu smrt.

» Dodatni LINKOVI :

      Pet plastika ? Ne, Hvala !

      Staklom Protiv Plastike

      Uzmi I Nosi ’’Q-Pack’’ - Grab And Go

      Postupci Prerade Ambalažnog Otpada

      Prikupljanje Plastičnog Otpada

      Simboli Za Označavanje Plastike

 

EkoSpark.com

 
     

 

 

| Copyright EkoSpark © 2008 All Rights Reserved |

| webmaster : DELFIN-DIZAJN |