EkoSpark.com

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» JEDNOSTAVNA boca - KOMPLIKOVAN problem !

Za razliku od materijala čije se recikliranje iz ekonomskih razloga vrši još od davnih vremena, recikliranje plastičnih materijala je tehnološki i ekonomski problematično, a u pojedinim područjima još je predmet intenzivnog istraživanja.

Koji postupak prerade će se primeniti, zavisi od stepena nečistoće odnosno sortiranosti otpada i željenog kvaliteta krajnjeg proizvoda.

Preradom materijala (postupkom topljenja) se od istovrsnog i čistog plastičnog otpada mogu dobiti visokokvaliteni reciklati, koji mogu biti upotrebljeni kao zamena originalnim sirovinama, istog ili sličnog kvaliteta. Takav otpad nastaje u proizvodnji plastičnih materijala i pri izradi ambalaže.

Problematičan je otpad iz domaćinstava koji je heterogen i u kome se nalaze mešani, a u zavisnosti od sistema prikupljanja, različito zaprljani plastični materijali.

Troškovi prerade ovakvog otpada, za dobijanje visokovrednih proizvoda, u pravilu prevazilaze cenu novog materijala. Preradom materijala (postupkom topljenja) se od istovrsnog i čistog plastičnog otpada mogu dobiti visokokvaliteni reciklati, koji mogu biti upotrebljeni kao zamena originalnim sirovinama, istog ili sličnog kvaliteta. Takav otpad nastaje u proizvodnji plastičnih materijala i pri izradi ambalaže.

Problematičan je otpad iz domaćinstava koji je heterogen i u kome se nalaze mešani, a u zavisnosti od sistema prikupljanja, različito zaprljani plastični materijali. Troškovi prerade ovakvog otpada, za dobijanje visokovrednih proizvoda, u pravilu prevazilaze cenu novog materijala.

Zbog činjenice da plastični otpad najčešće nije sortiran (zbog zahtevnog i skupog postupka sortiranja i nedovoljno sprovedenog razdvajanja od strane potrošača), našlo se rešenje za preradu mešavine plastičnog otpada. Međutim, ovakvim načinom prerade dobiju se reciklati manjeg kvaliteta. Takvi reciklati na tržištu ne mogu da konkurišu novim materijalima. Zato i proizvodni pogoni nisu baš spremni da prošire svoj proizvodni program i na bazi reciklata.

 

    Eko Info

    Tehnologija

    SoS Info

    Reciklaža i Otpad

    Energija

    Biodiverzitet

    Vazduh

    Voda

    Hemikalije

    Zdrav Život

    Info – Pojmovi

    Zanimljivosti

 

 

ekospark@gmail.com

 

Dobre strane hemijske prerade su: mogućnost prerade mešanog i često zaprljanog plastičnog otpada, ušteda fosilnih goriva i obezbedenost tržišta za proizvode. Međutim, cena hemijske prerade još je visoka i ne pokriva troškove recikliranja.

Razmatrani postupci prerade predstavljaju samo jedan od načina sa kojim se ozbiljan ekološki problem može u značajnoj meri ublažiti, ali mora i može biti profitabilna industrijska delatnost.

»Nazad»

»  Dodatni Linkovi :

      Jednostavna Boca - Komplikovan Problem

      Pojmovi I Definicije

      Razvrstavanje Plastičnog Otpada

      Podne Pločice Od Bačenih Plastičnih Flaša

      Ponesi Torbu - Ne Koristi Plastičnu Kesu

      Zaključak O Pet Ambalaži

 

EkoSpark.com

 
     

 

 

| Copyright EkoSpark © 2008 All Rights Reserved |

| webmaster : DELFIN-DIZAJN |