EkoSpark.com

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» ZELENA ZONA U LONDONU

Rezidencijalni objekti u Londonu izvor su 44% emisije CO2 sa područja glavnog grada Velike Britanije što je više od dva puta veća količina ugljenika koji u atmosferu dospeva iz gradskog saobraćaja. Da stvar bude još gora, usled populacionog buma u Londonu se svake godine izgradi oko 35 000 novih stanova.

Ovo je bio razlog da se na jednoj čistini u blizini dokova na Temzi počne sa gradnjom prvog velikog zelenog stambenog bloka sa nultom emisijom ugljenika koji bi trebao da bude završen tokom iduće godine. 233 kuće na površini od 1.2 hektara priključene su na kombinovano postrojenje toplana-elektrana, u kome se otpaci iz drvne industrije pretvaraju u električnu energiju i toplu vodu, čemu dodatno doprinose instalirani solarni paneli i farme vetra. Ukoliko bi neka veoma hladna zima zahtevala energetsku podršku iz elektro-mreže ovo postrojenje bi u energetski sistem vratilo istu količinu prethodno utrošene električne energije, kasnije kada dođe proleće.

Takođe je ovim projektom predviđena izgradnja staklenika u kojima bi se uzgajala organska hrana, a stimulisala bi se primena bicikala u cilju smanjenog zagađenja vazduha.

 

    Eko Info

    Tehnologija

    SoS Info

    Reciklaža i Otpad

    Energija

    Biodiverzitet

    Vazduh

    Voda

    Hemikalije

    Zdrav Život

    Info – Pojmovi

    Zanimljivosti

 

 

ekospark@gmail.com

 

Projektovano “zeleno naselje” košta svega 5% više u odnosu na standardne građevinske projekte stambenih zona, što dokazuje da su ovakve zone isplative na duge staze, uzevši u obzir uštedu energije i smanjeni doprinos globalnom zagrevanju.

 

» POVEZANI TEKSTOVI :

      Intelovo „Zeleno“ Zdanje

      41 Pounds.org Protiv Spam Pošte

      10 Praktičnih Saveta Za Vaš Sopstveni Ekološki Doprinos

      Kogeneracione Termoelektrane

      Sekvestracija Co2

 

EkoSpark.com

 
     

 

 

| Copyright EkoSpark © 2008 All Rights Reserved |

| webmaster : DELFIN-DIZAJN |