EkoSpark.com

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» Turizam i Zagađenje

Ekološke posledice se ispoljavaju na različitim nivoima:

» Na lokalnom nivou se ispoljava velika konkurencija oko korišćenja zemljišta i izvora vode za piće, zagađenje vode i vazduha, buka i neželjene prirodne pojave ( klizišta, lavine... );

 

» Na regionalnom nivou, negativni efekti obuhvataju zagađenje vode i vazduha, nestanak prirodnih staništa i pad biodiverziteta;

 

» Na globalnom nivou, emisije gasova iz gužvi u drumskom saobraćaju u turističkim mestima i krčenje šuma su deo doprinosa globalnim klimatskim promenama;

Jezero Bovan, Srbija

Održivi turizam

Smatra se da dostizanje održivog turizma zahteva balans pet glavnih elemenata bez dominacije jednog od njih: ekonomije, zadovoljstva turista, društva, kulture i životne sredine. Potreba za uspostavljanjem održivog turizma je predmet rada na međunarodnom nivou. Iako ovaj pojam nije potpuno definisan, sledeći elementi se mogu predočiti.

 ☼  briga o biološkim limitima u okviru kojih treba da se zadrže ljudske aktivnosti;

   uočavanje međuzavisnosti ekonomije i ekoloških sistema;  

   dugoročna perspektiva definisanja planske politike, obzirom da je održivi turizam cilj koji

      se ne može ubrzo ostvariti.

Babin Zub (1.758 m), Srbija

Održivi turizam može se podržati na više načina:

1. Adekvatno upravljanje

Turistička mašinerija može svoje poslovanje da učini održivim:

»  održavanjem i promovisanjem prirodnih, socijalnih i kulturnih diverziteta;

»  integracijom turizma u šire obime planiranja;

»  obukom osoblja u cilju što bolje ponude;

»  odgovornim marketingom koji kod turista razvija poštovanje prema prirodi, socijalnim

    i kulturnim specifičnostima sredine u koju turista dolazi, a takođe i uvećava njegovo

    zadovoljstvo;

»  preduzimanje istraživanja i kontrole što doprinosi brzom rešavanju nastalih problema.

Jezero Zavoj, Srbija

2. Podrška lokalnim ekonomijama

»  ohrabrivati široki spektar lokalnih ekonomskih aktivnosti koje u obzir uzimaju i ekološke

     posledice;

»  uključiti lokalnu zajednicu u unapređivanje turističke ponude;

»  konsultovati ulagače i javnost, obzirom da se saradnja između turističke delatnosti

     i lokalnih zajednica, organizacija i institucija smatra veoma bitnom u prevazilaženju

     potencijalnih sukoba interesa.

»  reduciranje stvaranja otpada i potrošnje resursa smanjuje troškove čišćenja okoline

     i doprinosi kvalitetnijoj turističkoj ponudi.

«nazad« 

» LINKOVI :

1. Morska letovališta

2. Gradovi i kulturna baština

3. Prirodni parkovi i zaštićena područja

4. Ruralne zone

5. Planinski centri

 

 

    Vox Populi

    Blog i Forum

    Akcije

    Eko Turizam

    Galerija

    Linkovi

    Eko Kalendar

ekospark@gmail.com

 

 

 

EkoSpark.com

 
     

 

 

| Copyright EkoSpark © 2008 All Rights Reserved |

| webmaster : DELFIN-DIZAJN |