EkoSpark.com

 
  EkoSpark.com  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» Svetski dan šuma - 21. mart

21. marta obeležava se Svetski dan šuma. Ovaj dan obeležava se akcijama koje se sprovode u cilju promovisanja svesti o značaju i vrednosti šumskog pokrivača, kroz tri ključna aspekta: pružanjem edukativnih informacija o zaštiti, proizvodnji sadnica, pošumljavanju i rekreaciji.

foto: Vladimir Mijailović

Ideja za obeležavanje Svetskog dana šuma nastala je na sednici Generalne skupštine Evropske poljoprivredne konfederacije 1971. godine.

Ovu ideju prihvatila je i podržala Organizacija Ujedinjenih Nacija za hranu i poljoprivredu. Svetski dan šuma se obeležava u celom svetu.

21.mart je izabran kao dan jesenje ravnodnevnice na južnoj, odnosno prolećne na severnoj hemisferi.

Veliki broj šumskih površina nalazi se pod stalnim rizikom degradacije i seče. Porast temeprature i globalno zagrevanje utiču na veći rizik od požara i zato je potrebno da što veće površine pod šumskim pokrivačem budu pod zaštitom i nadzorom.

Šume su od suštinskog značaja za opstanak ljudi i životinja. One pružaju hranu, sklonište i utočište. U šumama se može naći veliki broj lekovitog bilja koje je od izuzetne važnosti za zdravlje. Šume štite od poplava, erozije, klizišta, čuvaju zalihe čiste vode i proizvode kiseonik.

 

    Eko Info

    Tehnologija

    SoS Info

    Reciklaža i Otpad

    Energija

    Biodiverzitet

    Vazduh

    Voda

    Hemikalije

    Zdrav Život

    Info – Pojmovi

    Zanimljivosti

 

 

ekospark@gmail.com

 

foto: Vladimir Mijailović

Šumska prostranstva opravdano se nazivaju plućima planete, jer apsorbuju velike količine ugljen-dioksida, stvarajući kiseonik koji udišemo. One takođe smanjuju količinu štetinih gasova, utiču na smanjenje efekta staklene bašte i na taj način imaju veliki značaj u borbi protiv klimatskih promena.

Glavni razlozi za krčenje šuma su: nove potrebe za zemljištem (konverzija zemljišta) i eksploatacija drveća u proizvodnji.

Ublažavanje i rešavanje ovog problema zateva pošumljavanje novih teritorija. Svetski dan šuma 21.mart upravo ima cilj da podigne svest o važnosti i značaju njihovog očuvanja.

Tekst: ekospark.com | Fotografije: Vladimir Mijailović

 

 

» POVEZANI TEKSTOVI :

      Najpoznatije drveće na svetu

      Stanje šuma na planeti

      Šume Srbije, istorijske činjenice

      Carstvo gljiva (lat.Fungi), neobične vrste

      Broj ugroženih vrsta na Planeti

      Biološka Raznovrsnost

      Opšti Značaj Biodiverziteta

      Degradacija i Uništenje Šuma

EkoSpark.com

 
 

Idi na vrh Up

 

 

 

| Copyright EkoSpark © 2008 All Rights Reserved |

| webmaster : DELFIN-DIZAJN |