EkoSpark.com

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» Mere za unapređenje energetske efikasnosti do 2012.

Prema Programu Ostvarivanja Strategije Razvoja Energetike Republike Srbije do 2015. godine za period od 2007. do 2012. godine, definisane su aktivnosti i mere koje je potrebno realizovati do 2012. godine, kao i pri tom procenjene uštede:

 

Zamena grejanja na električnu energiju:

      uvođenjem sistemima daljinskog i centralnog grejanja ili prirodnog gasa

       (zavisno od lokaliteta i sl.)

      procenjena godišnja ušteda od 1.500GWh

 

Zamena sijalica u domaćinstvima i poslovnim objektima:

      subvencija cene sijalica

      poreske olakšice

      saradnja sa EPS-om

      procenjena godišnja ušteda od 701GWh

 

Donošenje novih propisa o spoljnim projektnim temperaturama:

      smanjenje spoljnje projektne temperature na nivou države za 4o C

      smanjenje instalisane snage i investicionih troškova za grejanje

      procenjena ušteda energije grejanja od 10%

 

Dosledna primena JUS U J5.600 i drugih relevantnih standarda:

      procenjeno smanjenje instalisane snage za grejanje za 30 – 40%

      usvojiti maksimalnu dozvoljenu godišnju vrednost finalne energije za grejanje

       od 100 kWh/m2/god.

      procenjena ušteda energije za grejanje do 40%

 

    Eko Info

    Tehnologija

    SoS Info

    Reciklaža i Otpad

    Energija

    Biodiverzitet

    Vazduh

    Voda

    Hemikalije

    Zdrav Život

    Info – Pojmovi

    Zanimljivosti

 

 

ekospark@gmail.com

 

 

Ustanovljeni republički prosek za instalisanu snagu u objektima izgrađenim nakon 1988. godine iznosi 160W/m2, umesto ostvarivih 95W/m2 uz striktnu primenu standarda JUS U.J5. 600: Tehnički uslovi za projektovanje i građenje zgrada.

Prelazak sa paušalnog na obračun za grejanje TPV prema merenju potrošnje toplotne energije

      procenjena ušteda energije za grejanje od 10%

Osnivanje podsticajnih fondova za poboljšanje toplotne zaštite stambenih i nestambenih zgrada

      korišćenje budžetskih sredstava, namenska kreditna i donatorska sredstva

       uz sufinansiranje vlasnika

      za zamenu prozora i poboljšanje izolacije potrebno osnivanje revolving fonda od

       oko 50 miliona evra

Zamena prozora

      potrebna sredstva: 936 miliona evra za višeporodične stambene zgrade i 1.326 mil. eura

       za jednoporodične stambene zgrade

      procenjena godišnja ušteda finalne energije za grejanje: 4,05TWh za višeporodične

       i 3,35TWh za jednoporodične zgrade

     period otplate 7,1 do 10,8 godina uz godišnje uštede od 122,7 miliona evra

     do 2012. predviđa se realizacija kojom bi se ostvarila ušteda od 10% od ovog potencijala

Poboljšanje izolacije zidova objekata

      potrebna sredstva: 341 miliona evra za višeporodične stambene zgrade i 497,9 mil. eura

       za jednoporodične stambene zgrade

      procenjena godišnja ušteda finalne energije za grejanje: 1,9 TWh za višeporodične

       i 1,6 TWh za jednoporodične zgrade

     do 2012. predviđa se realizacija kojom bi se ostvarila ušteda od 10% od ovog potencijala

 Uvođenje pribavljanja sertifikata EE za zgrade

      dugoročna mera saglasna direktivi EU 2002/91/EC (EPBD) o energetskim

       karakteristikama zgrada

» Zaključak :

U Republici Srbiji postoji veliki tehnički potencijal za uštedu energije i primenu mera za povećanje EE u zgradarstvu. Sa druge strane, tzv. tržišni potencijal za povećanje EE je skromniji, pre svega iz sledećih razloga:

      ekonomska nesposobnost većeg dela populacije i drugih potrošača energije

      nedovoljna motivisanost za ulaganje(niske cene i neodgovarajući pariteti goriva i energije,

     normativna naplata potrošnje toplote u DG i slično)

      još uvek nepovoljni uslovi kreditiranja

      neinformisanost većeg dela populacije

 

Realizacijom projekta EE u javnim zgradama – demonstracioni projekti, može se istaći sledeće:

     uspešno su promovisane mere energetske efikasnosti u javnim zgradama u Srbiji

     u toku je prikupljanje i ažuriranje podataka za vrednovanje energetskih, ekonomskih i

       ekoloških efekata realizovanih projekata

     pokazatelji će biti publikovani i korišćeni u promotivnim aktivnostima Agencije radi povećanja

       zainteresovanosti potencijalnih korisnika

     očigledan je uspeh projekata i potreba da se obezbede stabilna sredstva za finansiranje      

         sličnih programa i konkretnih projekata za povećanje EE i primenu OIE.

Takođe, odobrenim kreditom Svetske banke sledi proširenje projekta pod nazivom: Energetska efikasnost u Srbiji; IDA kredit 3870 YF; Komponenta B: Javne zgrade – škole i bolnice, na još oko 80 škola, bolnica i objekata socijalne zaštite, uključujući i objekte Kliničkog centra Niš.

Svoje aktivnosti Agencija za energetsku efikasnost realizuje u tesnoj saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike, kao i drugim ministarstvima i državnim institucijama, sa kojima radi i na utvrđivanju jedinstvenog nacionalnog programa za poboljšanje energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije i uspostavljanju nacionalnog fonda za ovakav program.

» Dodatni LINKOVI :

      Ušteda Energije – Svuda U Vašem Domu     

      Kako Da Štedimo Energiju ?!?

      Primer Daljinskog Grejanja U Gradovima

      Solarna Energija

      Koncentratori

      Ekološki Aspekti Energetski Efikasnijih Kuća

 

 

 

 

 

 

 

EkoSpark.com

 
     

 

 

| Copyright EkoSpark © 2008 All Rights Reserved |

| webmaster : DELFIN-DIZAJN |