EkoSpark.com

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» EKOLOŠKI STATUS AMBALAŽE

Ambalaža u značajnoj meri utiče na promenu prirodnih odnosa u životnoj sredini. Njen uticaj počinje korišćenjem sirovina, nastavlja se postupcima proizvodnje, komercijalne primene i ne završava se korišćenjem upakovanog proizvoda. U toj fazi ambalaži prestaju funkcionalne karakteristike i ona postaje ambalažni otpad.

Rešavanje problema plastičnog ambalažnog otpada se najčešće završava njegovim odlaganjem na deponije, ali nažalost, zbog neznanja, bahatosti i neodgovornosti većine  najčešće završava van deponija. Deponije velikog broja gradova i u razvijenim zemljama praktično su popunjene a nove se zbog visokih cena ne grade odgovarajućom brzinom.

Ovakav način uklanjanja otpada je naročito nepovoljan za plastični ambalažni otpad iz više razloga (zauzimanje velikog prostora zbog voluminoznosti, nerazgradivost tih materijala pod uticajem atmosferilija i odlaganje korištenja sirovina i energije vezane u polimerima na neodređeno vreme). Iskorišćena i odbačena ambalaža može estetski narušiti životnu sredinu. Pored toga, ona u svim fazama može uticati na zagađenje vazduha, vodotokova i zemljišta, što je posebno izraženo u neadekvatnim postupcima sa odbačenom ambalažom.

 

    Eko Info

    Tehnologija

    SoS Info

    Reciklaža i Otpad

    Energija

    Biodiverzitet

    Vazduh

    Voda

    Hemikalije

    Zdrav Život

    Info – Pojmovi

    Zanimljivosti

 

 

ekospark@gmail.com

 

 

Zaštiti životne sredine se mora posvetiti potrebna i svakim danom sve veća pažnja. Prihvatajući činjenicu da je ambalaža "nužno zlo", te da će njena količina rasti svakog dana zbog sve većeg stepena finalizacije hrane i pića i da će biti uslovljena porastom broja potrošača (stanovnika planete Zemlje), njen ekološki status dominantniji je od ekonomskog.

U cilju obnove, unapređenja i smanjenja nepovoljnih uticaja ambalaže na životnu sredinu potrebno je preduzeti sve potrebne mere i radnje prihvatajući filozofiju da "životnu sredinu nismo nasledili od roditelja, nego smo je pozajmili od dece". Sa imperativom osvajanja novih tehničkih i tehnoloških rešenja moramo prihvatiti i obavezu zaštite, obnove i unapređenja životne sredine, što je jedino moguće usvajanjem postulata tzv. održivog razvoja. Pod tim pojmom podrazumeva se intenzivan naučno-istraživački rad na osvajanju i primeni novih tehničkih i tehnoloških rešenja koja će obnavljati i unapređivati životnu sredinu.

Idući u susret Evropskoj Uniji, Srbija treba da prilagodi privredni sistem uslovima poslovanja na tržištu Evropske Unije i da u tom okviru izgradi jedinstvenu ekološku politiku i adekvatnu zakonodavnu regulativu u oblasti zaštite životne sredine.

Iako zahtev za uvođenje sistema zaštite životne sredine važi samo za zemlje članice Evropske Unije, sve će biti veći pritisak na evropske proizvođače da se snabdevaju isključivo kod onih podugovorača koji takođe primenjuju sisteme za zaštitu životne sredine.

» Dodatni LINKOVI :

      Postupci Prerade Ambalažnog Otpada

      Prikupljanje Plastičnog Otpada

      Simboli Za Označavanje Plastike

      Peticija Za Zabranu Najlon Kesa U Srbiji

      Plastičan Otpad

      Podne Pločice Od Bačenih Plastičnih Flaša

 

 

 

 

Score it Now !

 
     

 

 

| Copyright EkoSpark © 2008 All Rights Reserved |

| webmaster : DELFIN-DIZAJN |