EkoSpark.com

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»  Problem koji nas čeka - E-otpad

Kako pokazuju prva istraživanja nerazvijene zemlje će već za nekoliko godina imati velike probleme sa elektronskim otpadom. U mnogim nerazvijenim zemljama još uvek nema nikakve strategije, a ni povoljnih kredita za otvaranje kompanija koje bi se bavile reciklažom e-otpada, koji se neprekidno povećava.

U razvijenim zemljama situacija je drugačija, uveliko se radi na rešavanju ovog problema i sve veći broj kompanija reciklira e-otpad.

Nerazvijene zemlje će zato imati mnogo veću količinu elektronskog otpada. Istraživanja pokazuju da će do 2030. godine zemlje u razvoju imati za bacanje negde između 400 i 700 miliona računara, što je skoro dva puta više nego razvijene zemlje, koje će imati 200 do 300 miliona računara.

Elektronski uređaji napravljeni su od različitih materijala. Kada neki elektronski uređaj prestanemo da koristimo, mnoge materijale možemo da upotrebimo ponovo, ali mnogi materijali mogu da budu i vrlo štetni, ako se sa elektronskim otpadom ne postupa pravilno.

Kako bi se sprečile moguće negativne posledice po životnu sredinu i zdravlje ljudi, vrlo je bitno da se elektronski otpad sakuplja odvojeno od komunalnog otpada, a zatim ukljanja na ekološki prihvatljiv način.

Reklama napravljena od e-otpada

U e-otpadu se mogu pronaći mnoge opasne supstance:

1. Teški metali – olovo, živa, kandijum, berilijum,

2. Opasne materije – brom koji se nalazi u plastičnim kućištima, PVC, PCB i CFC.

 

    Eko Info

    Tehnologija

    SoS Info

    Reciklaža i Otpad

    Energija

    Biodiverzitet

    Vazduh

    Voda

    Hemikalije

    Zdrav Život

    Info – Pojmovi

    Zanimljivosti

 

 

ekospark@gmail.com

 

 

»  Primer i primena meterijala:

Olovo – CRT monitori, kod lemnjenja, olovo-kiselinske baterije

Bakar – bakarne žice, bakarni provodnici, bakarni vodovi na pločama

Aluminijum – može se naći gotovo kod svih elektronskih uređaja

Gvoždje – metalna kuićišta, spojevi, šrafovi

Silicijum – staklo, tranzistori, IC, štampane ploče

Nikl i Kadmijum – NiCd punjive baterije

Litijum – Litijum jonske punjive baterije

Cink – oplata čeličnih delova

Ugljenik – čelik, plastika, otpornici – gotovo svi EE uređaji

Zlato – oplata konektora, posebno kod računarskih delova

Živa – sijalice, fluorescentne cevi, preklopnici

Računar na kome sada radimo vremenom će postati e-otpad, da bi sačuvali životnu sredinu i ljudsko zdravlje biće neophodno da ga posle upotrebe pravilno recikliramo.

 

 

 

» POVEZANI TEKSTOVI :

      E-otpad ili E-biznis

      Reciklaža E-otpada

      Deca Koja Rade Sa Olovom

      Ekonomičnost... Korak Po Korak…

      Recikliraj Staru Majcu U Torbu Za Kupovinu

      Ponesi Torbu - Ne Koristi Plastičnu Kesu

 

 

EkoSpark.com

 
     

 

 

| Copyright EkoSpark © 2008 All Rights Reserved |

| webmaster : DELFIN-DIZAJN |