EkoSpark.com

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» Arktik na tankom ledu

Satelitska merenja koja je sprovela NASA pokazuju da se ledeni pokrivač Arktika sve više istanjuje. Sloj debelog, čvrsto sabijenog leda starijeg od 2 godine sada čini svega 10 procenata zimskog snežnog pokrivača, u odnosu na nekadašnjih 40 procenata u prošlim decenijama, otkriveno je na osnovu podataka prikupljenim satelitom za praćenje leda, oblaka i merenje nadmorskih visina pojedinih tačaka na kopnu.

Slika 1. Arktički ledeni pokrivač 1979. i 2005. godine

 

    Eko Info

    Tehnologija

    SoS Info

    Reciklaža i Otpad

    Energija

    Biodiverzitet

    Vazduh

    Voda

    Hemikalije

    Zdrav Život

    Info – Pojmovi

    Zanimljivosti

 

 

ekospark@gmail.com

 

 

U toku je dramatično otanjivanje leda, naročito na samom severnom polu a ovaj pad debljine je samo deo decenijski dugog procesa koji se objašnjava kao posledica globalnog zagrevanja. Za preko tri decenije kako NASA prati stanje leda na Arktiku svojim satelitom, nije bilo ovako katastrofalno malih vrednosti kao u poslednjih šest godina. 28. februara ove godine Arktički zimski ledeni pokrivač prostirao se na oko 15.15 miliona kvadratnih kilometara što je peta najgora vrednost izmerena do sada. Ovo znači da je nedostajuća ledena površina jednaka američkoj saveznoj državi Teksas, približno 720 000 kvadratnih kilometara.

Međudržavni Panel o Klimatskim Promenama 2007. godine objavio je da će se prosečne temperature verovatno povećati za 1.9 do 4.6 stepeni Celzijusa do kraja ovog veka. Tako će veći deo letnjeg morskog leda nestati. Najnovija satelitska merenja su međutim pokazala da se topljenje odvija i brže od predviđenog. Da bi se shvatilo o kakvim količinama zarobljene vode u morskom ledu se radi, radi ilustracije služi podatak da bi voda iz otopljenog celokupnog Arktičkog morskog leda mogla da napuni  basene jezera Mičigen i Superior zajedno.

Zbog ovog drastičnog topljenja leda na Arktiku zabrinuti su mnogi svetski eksperti: zoolozi zbog životinjskih vrsta koje žive na ili oko leda, ekolozi zbog smanjenja reflektujuće površine leda koja odbija svetlost Sunca a koju inače voda apsorbuje kao toplotnu energiju (što doprinosi globalnom zagrevanju), kao i zbog toga što ledeni pokrivač Arktika održava umerene temperature na severnoj polulopti, pa čak i američki stručnjaci za bezbednost koji se brinu da će otapanje leda uništiti nekadašnje prirodne ledene barijere između “konkurentnih nacija” a takođe i otvoriti nove trgovinske rute i rudne izvore.

» POVEZANI TEKSTOVI :

      Alpski Glečeri Bi Mogli Da Se Istope Do 2080. god.

      Masovno Rušenje Ogromnih Komada Leda Na Antartiku

      Globalna Kriza - Nestašica Hrane I Nestašica Vode

      Posledice Koje Nas Čekaju Usled Globalnog Zagrevanja

      Rizik ‚‚Nepovratnih Promena‚‚ Na Planeti

      Neke Od Posledica Zagađenja Životne Sredine

 

 

 

 

 

All this and still indifferent ?

 
     

 

 

| Copyright EkoSpark © 2008 All Rights Reserved |

| webmaster : DELFIN-DIZAJN |