EkoSpark.com

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» Sistemi za prečišćavanje i ponovnu upotrebu vode u toaletu

Svrha sistema za prečišćavanje vode i njenu ponovnu upotrebu u toaletu je ušteda vode i do 150 litara dnevno u četvoročlanom domaćinstvu, što na godišnjem nivou iznosi neverovatnih 37 000 litara.

Opis Proizvoda

Dizajniranje sistema je motivisano shvatanjem da je upotreba zdrave vode za piće za ispiranje toaleta kako nepotrebna tako i neracionalna i rasipnička. Kroz rad ovog sistema upotrebljena voda se prečišćava i ponovo upotrebljava, čime se smanjuju troškovi i nepotrebno rasipanje. Sistem je veoma jeftin, ne traži skupo održavanje a predstavlja vrlo kompaktan minijaturni sistem racionalizacije potrošnje vode sa širokom primenom u kućama, stambenim zgradama, apartmanima, hotelima, poslovnim prostorima i školama. 

 

    Eko Info

    Tehnologija

    SoS Info

    Reciklaža i Otpad

    Energija

    Biodiverzitet

    Vazduh

    Voda

    Hemikalije

    Zdrav Život

    Info – Pojmovi

    Zanimljivosti

 

 

ekospark@gmail.com

 

 

 

Princip rada i tehničke karakteristike

Princip rada je jednostavan i zasniva se na prikupljanju vode iz slivnika umivaonika i njenog filtriranja i dezinfekcije u cilju ponovne upotrebe iste vode za ispiranje wc-šolje.

Uređaj se sastoji iz :

Dispenzera tableta za dezinfekciju i prečišćavanje vode.

Filtera koji zadržava krupan materijal, dlake ili zubnu pastu.

Rezervoara  u kome se sakuplja do 20 litara vode iz slivnika.

Kontrolne elektro-jedinice koja prećišćenu vodu doprema u vodokotlić.

Kada se wc-šolja ispira, potapajuća pumpa od 12 volti unutar rezervoara za sakupljanje vode se uključuje i prepumpava u vodokotlić za iduću upotrebu.

Tehničke karakteristike po navodima proizvođača :

Dimenzije rezervoara: 34.5x39.5x24 cm

Zapremina: 20 litara

Elektro-jedinica: niskonaponska pumpa od 12 volti naizmenične struje

Cevovod: poprečni presek 3/8 cola

Pumpa: 12 volti, centrifugalna potapajuća

Masa uređaja: 6 kg

Ovaj uređaj je i mali elektropotrošač. Merenjima je utvrđeno da ovaj sistem troši približno 7 kilovat  časova električne energije godišnje. Proizvođači daju garantni rok od 1 godine.

Montaža i održavanje:

Instaliranje ovog uređaja nije komplikovano ali zbog sopstvene sigurnosti, preporučljivije je da to prepustite vodoinstalateru uz korišćenje tehničkog uputstva.

Održavanje je jednostavno i sprovodi se jednom godišnje a traje ne više od 15 minuta. Tokom te procedure postavljaju se 3 nove dezinfekcione tablete a filter za zadržavanje i uklanjanje krupnog materijala vadi se iz ležaja, ispira i ponovo montira.

Ekološka dobrobit

Ovaj uređaj omogućava smanjenje potrošnje vode od 12 procenata u domaćinstvima i do čak 26 procenata u poslovnim objektima.

Pored toga masovnija primena ovog sistema dovela bi do smanjenja stvaranja otpadnih voda do čak 50 procenata. Jasno je šta bi to u praksi imalo kao rezultat imajući u vidu povećanje broja stanovnika velikih gradova i klasterizaciju manjih naselja oko njih.

» POVEZANI TEKSTOVI :

      Adapter Za Slavinu Sa Infracrvenim Senzorom

      Raspršivač Za Tuš-kabinu Sa Automatskim Podešavanjem

      Umivaonik Integrisan Sa Vodokotlićem

      Smanjenje Hemijskog Zagađenja Koje Potiče Iz Domaćinstva

      Kako Smanjiti Račune Za Struju

      Black & Decker Thermal Leak Detector

 

 

Fresh Start For Fresh Water !

 
     

 

 

| Copyright EkoSpark © 2008 All Rights Reserved |

| webmaster : DELFIN-DIZAJN |