EkoSpark.com

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» Vek trajanja i način upotrebe CFL sijalica

Prosečan vek trajanja KFS sijalica je od 8 do 15 puta duži od klasičnih sijalica. Tipično imaju naznačen vek trajanja između 6000 i 15000 sati, dok klasične imaju 750 ili 1000 sati (postoje i klasične sijalice sa dugim vekom trajanja – ali su dosta skupe).

Vreme je za štednju energije !

 

Vek trajanja zavisi od više faktora, uključujući: napon, fabričke greške, izloženost kratkotrajnim prenaponima,  izloženost mehaničkim potresima, mrežnoj frekvenciji, temperaturi okoline itd.

Vek trajanja KFS sijalica je značajno kraći ako se uključuju da rade samo nekoliko minuta.

Na primer, ako su periodi uključivanja i isključivanja dugi samo 5 minuta, vek trajanja KFS sijalica može da bude kraći i do 85%, tako da im se anulira prednost nad klasičnim sijalicama.

Što su starije KFS proizvode manje svetlosti nego na početku, kad su nove.

Pri kraju svog veka, može se očekivati da će KFS da proizvode oko 70-80% originalne početne količine svetlosti.

» Stepen iskorišćenja :

Za dat nivo osvetljenja, KFS sijalice troše između jedne trećine do jedne petine električne energije ekvivalentne klasičnoj sijalici. Pošto na električno osvetljenje otpada oko 9% kućne potrošnje električne energije (podatak za SAD 2001. godine), znači prilična ušteda u potrošnji električne energije se može postići upotrebom KFS sijalica umesto klasičnih sijalica.

Tipična KFS sijalica može da pretvori između 17 do 21% električne energije u svetlosnu.

Pošto se osetljivost oka menja sa talasnom dužinom, proizvodnja ili učinak sijalice se meri u lumenima (lm). Lumenski učinak (luminous efficacy) KFS je tipično 60 do 72 lumena na vat (lm/W), protiv 8 to 17 (lm/W) za klasične sijalice.

» Cena CFL - sijalica

Početna investicija je dosta veća jer je cena KFS sijalice za sada 3 – 10 puta veća od klasičnih sijalica. Ali duži vek trajanja kao i manja potrošnja električne energije pokrije vu početnu cenu.

U komercijalnim zgradama KFS su veoma efikasne, jer se ogromni prostori osvetljavaju skoro celo radno vreme.

» Ekološki problemi

» Ušteda energije :

Pošto fluorescentne sijalice „troše“ manje električne energije za istu količinu proizvedene svetlosti, nego klasične sijalice sa užarenom niti, KFS snižavaju neto potrošnju električne energije, znači doprinose u štednji električne energije i zaštiti životne sredine u tom pogledu.

Međutim, dok KFS troše manje električne energije, na drugoj strani, više električne energije je potrebno za njihovu proizvodnju, nego za klasične sijalice. To je opet ublaženo zato što KFS imaju duži vek trajanja.

» Problem sa emisijom žive (Mercury)

Kao i sve fluorescentne sijalice tako i KFS, imaju određenu količinu žive u svom sastavu,

oko 4,0 mg po sijalici i to predstavlja problem jer zagađuje zemljište, vazduh i vodu.

Neki proizvođači proizvode KFS sa manjom količinom žive 1,0 mg do 1,5 mg po sijalici.

U područjima gdje je puno termoelektrana na ugalj (živa se oslobađa prilikom loženja uglja), KFS mogu doprineti smanjenju negativnog uticaja na okolinu. Ovaj efekat je naravno nevažan u područjima gdje nema termoelektrana na ugalj.

Naravno tu je problem odlaganja upotrebljenih KFS sijalica nakon njihovog korišćenja.

‹‹nazad‹‹

» POVEZANI TEKSTOVI :

      CFL Sijalica, Opravdana Alternativa

      Ranci I Putne Torbe Sa Ugrađenim Solarnim Panelima

      Solarni Punjači Za Mobilne Telefone

      Radio Uređaji Sa Više Načina Napajanja Energijom

      Prvi Solarni Mobilni Telefon, Čang

      Ekološki Proizvodi - Osvetljenje

 

 

    Eko Info

    Tehnologija

    SoS Info

    Reciklaža i Otpad

    Energija

    Biodiverzitet

    Vazduh

    Voda

    Hemikalije

    Zdrav Život

    Info – Pojmovi

    Zanimljivosti

 

 

 

ekospark@gmail.com

 

 

EkoSpark.com

 
     

 

 

| Copyright EkoSpark © 2008 All Rights Reserved |

| webmaster : DELFIN-DIZAJN |