EkoSpark.com

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» CFL sijalica, opravdana alternativa !

Vreme je za štednju energije !

Kompaktna fluorescentna sijalica (KFS) (eng: compact fluorescent lamp (CFL)), takođe je poznata pod imenom štedljiva sijalica (eko sijalica) i spada u vrstu fluorescentnih sijalica.

Napravljena je sa namerom da zameni klasičnu sijalicu sa užarenom niti (incandescent light bulb), pa je tako i njeno sijalično grlo potpuno isto kao i kod klasične sijalice.

KFS „troše“ manje električne energije, imaju duži vek trajanja ali su zato dosta skuplje.

Spiralni tip kompaktne fluorescentne sijalice ima nešto niži stepen iskorišćenja od cevastog tipa zbog debljeg sloja fosfora na donjoj strani ali je i pored toga jedna od najprodavanijih CFL-sijalica.

Kao i sve fluorescentne sijalice, tako i kompaktna fluorescentna sijalica (KFS sijalica) sadrži živu koja je veoma toksična i zbog toga nastaju problemi jer su posle upotrebe kao otpad rizične po životnu sredinu.

KFC sijalice zrače drugačiji svetlosni spektar od sijalica sa žarnom niti tj. klasičnih sijalica. Svetlo kod KFC sijalice je „hladnije“ od svetla klasičnih sijalica.

 

Konstrukcija :

 

Najvažniji tehnički napredak bio je zamena elektromagnetnog dela sa elektronskim delom, koji je odstranio većinu treperenja kao i efekat sporog paljenja, karakterističnog za fluorescentne sijalice.

Glavna dva dela sijalice su : gasom napunjena cev i elektronska komponenta ’’blast(elektromagnetni ili elektronski).

Električna struja iz balasta dolazi do gasa gde prouzrokuje emitovanje ultraljubičastog  svetla.

Ultraljubičasto svetlo zatim deluje na fosforni sloj unutar cevi, koji počinje da emituje vidljivu svetlost.

Elektronski balast sadrži mali elektronički krug (ispravljač, filter, tranzistore), priključen na rezonantni visoko-frekventni (40 kHz) invertor (pretvarač) (DC - AC).

Kod standarnih KFS sijalica, pošto pretvarač nastoji da stabilizuje struju sijalice, a samim tim i proizvedenu svetlost, za raspon ulaznog napona, ove sijalice nisu pogodne za kontinuisanu regulaciju jačine svetlosti od nule pa do pune svetlosti.

CFL sijalice se proizvode i za jednosmernu i naizmeničnu struju.

»dalje»

 

» POVEZANI TEKSTOVI :

      Vek Trajanja I Način Upotrebe CFL Sijalica

      Ranci I Putne Torbe Sa Ugrađenim Solarnim Panelima

      Solarni Punjači Za Mobilne Telefone

      Prvi Solarni Mobilni Telefon, Čang

      Ekološki Proizvodi - Osvetljenje

 

 

    Eko Info

    Tehnologija

    SoS Info

    Reciklaža i Otpad

    Energija

    Biodiverzitet

    Vazduh

    Voda

    Hemikalije

    Zdrav Život

    Info – Pojmovi

    Zanimljivosti

 

 

 

ekospark@gmail.com

 

 

 

 

EkoSpark.com

 
     

 

 

| Copyright EkoSpark © 2008 All Rights Reserved |

| webmaster : DELFIN-DIZAJN |