EkoSpark.com

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» VeSTI

 

» NISSAN LEAF – EVROPSKI AUTOMOBIL GODINE

Nissan Leaf je postao prvi električni automobil koji je poneo titulu evropskog automobila godine. U žiriju za izbor najboljeg automobila godine učestvovalo je 59 automobilskih novinara iz 23 evropske zemlje. Nissan Leaf, automobil bez emisije štetnih gasova sa pristupačnom cenom, nadmašio je 40 suparnika u borbi za...

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

» Smanjenje izvora hemijskog zagađenja

Širom sveta, oko 400 miliona metričkih tona opasnog hemijskog otpada nastane u periodu od jedne godine. 1989. godine u Bazelu je usvojena Konvencija o Kontroli Prekograničnog Kretanja i Odlaganja Opasnog Otpada na sastanku pod pokroviteljstvom Ujedinjenih Nacija u prisustvu zvaničnika 116 zemalja...

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

» KORPA ZA RECIKLIRANJE OTPADA SA ČITAČEM BAR-KODA

Jednog lepog dana kada korpa za recikliranje otpada postane ustaljena stvar i u Srbiji, počećete i vi da povremeno zbunjeno stojite ispred nje ne znajući sa sigurnošću gde se šta odlaže! To se dešava svuda u svetu i to toliko često da je dizajner Vu Sek Park stvorio korpu za recikliranje sa čitačem bar-koda...

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

» DONOSI LI VISOKA TEHNOLOGIJA NESREĆU ?!

Moramo priznati da je dosadašnja tehnološka revolucija donela čovečanstvu pored koristi i mnogo nesreće i krupnih socijalnih problema: trku u naoružanju, proizvodnju najraznovrsnijeg pa i nuklearnog oružja, radioaktivni otpad i njegovo nagomilavanje; zagađenje vode, vazduha, hrane, zemljišta...

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

» DODGE CIRCUIT – ZAMENA ZA VAJPERA ?

Dodge Circuit EV sportski koncept automobil je prvi potpuno električni model giganta iz Detroita, u potpunosti samostalno razvijen i to u pravom trenutku. Šta će biti sa proizvodnjom Vajpera još se ne zna kao definitivno ali ovaj novi koncept ima sigurno mnogo veće šanse jer uvažava urgentnu potrebu za ekološki prihvatljivim vozilom...

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

» ŠKOTSKA I ENERGIJA VODE

Vlada Škotske je odlučna u postizanju zacrtanih energetskih ciljeva i sve se više okreće ka hidroenergetici. Nova generacija velikih hidroakumulacija i malih postrojenja širom Škotske mogla bi da proizvodi dovoljno čiste energije za više od pola miliona domaćinstava. Planirana je izgradnja do 128 novih akumulacija i malih postrojenja...

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

» Ekološki aspekti energetski efikasnijih kuća

Pasivna kuća troši 80% manje toplotne energije od novih (dobro izolovanih) objekata izgrađenih na konvencionalan način. Ako je prosečan vek stambene zgrade 50 godina onda se može izračunati, da jedna pasivna porodična kuća u toku svoje eksplatacije zaštiti Zemlju od emisije 100 tona ugljen dioksida...

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

» ŠUME SRBIJE, istorijske činjenice

O šumovitosti Srbije postoje podaci iz najranijeg perioda, o bogatstvu i šarolikosti srpskih šuma pisao je veliki broj autora. Zapažanja savremenika iz prošlih vekova i zapisi putnika kroz Srbiju: "Posle Niša ulazi se u lep predeo planina, okićen gustim šumama Srbije. Te divlje šume pružaju se svuda u nedogled, ostavljajući...

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

» Degradacija i Uništenje šuma

Pored svih činjenica još uvek se nedovoljno piše i govori o sve većem i neracionalnijem korisćenju šumskih resursa u svakom delu planete. Ovakva nebriga mogla bi da dovede do velike ekološke katastrofe svetskih razmera, ako uzmemo u obzir koliko važnu ulogu igraju šumski ekosistemi i koliko su zapravo važni za...

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

 

    Eko Info

    Tehnologija

    SoS Info

    Reciklaža i Otpad

    Energija

    Biodiverzitet

    Vazduh

    Voda

    Hemikalije

    Zdrav Život

    Info – Pojmovi

    Zanimljivosti

   

forum i blog na

 

 

ekospark.wordpress.com

 

» Ambijentalno zagađenje vazduha

Hemijska jedinjenja prisutna u vazduhu nazivaju se ambijentalnim polutantima vazduha kada se pojavljuju u neprirodno visokim koncentracijama i imaju potencijalno štetan uticaj na zdravlje ljudi i životnu sredinu. Najveći zagađivači vazduha su sumpor-dioksid, azotni oksidi, ugljen-monoksid, olovo, čestične materije...

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

» Uticaj čoveka na biosferu

Svakodnevno potrebe čoveka su sve veće. On od svojih poljoprivrednih površina više ne dobija samo hranu za sebe i stoku (što je danas usled ogromnog priraštaja čovečanstva i niskog razvoja poljoprivrede u mnogim prostranim i prenaseljenim oblastima zemlje sve aktuelnije) već i različite sirovine za industriju...

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

» Mala boca – a VELIKI problem

Skraćenica pet označava polietilen-tereftalat, materijal koji se u industriji hvali kao zlato među plastičnim materijalima. Pridev „zlatna" PET boca (ambalaža) zaslužuje samo zato što se u njenom sastavu kao neophodna sirovina nalazi nafta, koju inače često zovemo ’’crnim zlatom’’. I tako se nafta koja ujedno spada u ograničena...

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

» PREDNOSTI I MANE KLIMA UREĐAJA

Sa porastom temperature počinje i povećano korišćenje klima uređaja. Broj prodatih uređaja, po rečima trgovaca je svake godine sve veći. Klima uređaji se danas ne tretiraju više kao stvar luksuza, već kao potreba. Odomaćili su se u velikim poslovnim centrima, hotelima, bolnicama ali i stanovima, kioscima, pekarama...

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

» Jedan sat u mraku – Jedan sat planeti

Za Tokijo - Od Koloseuma u Rimu do zgrade opere u Sidneju svi važniji i značajniji spomenici, trgovi i sva važnija kulturno istorijska obeležja većih gradova ostala su bez osvetljenja ili struje na jedan sat u okviru svetske kampanje ‘’opasnost kilimatskih promena’’. Tako se osim upozorenja, ujedno ukazalo na opasnost...

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

» Sanitacija

» Sanitacija je od vitalnog značaja za zdravlje ljudi

» Sanitacija je dobra investicija

» Sanitacija doprinosi socijalnom razvoju

» Sanitacija unapređuje životnu sredinu

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

» Sistemi za prečišćavanje i ponovnu upotrebu vode U ToAletu

Svrha sistema za prečišćavanje vode i njenu ponovnu upotrebu u toaletu je ušteda vode i do 150 litara dnevno u četvoročlanom domaćinstvu, što na godišnjem nivou iznosi neverovatnih 37 000 litara. Dizajniranje sistema je motivisano shvatanjem da je upotreba zdrave vode za piće za ispiranje toaleta nije...

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

» Voda u svetu i kod nas – zabrinjavajuće činjenice

Broj stanovnika na nasoj planeti ubrzano se povećava, potrebe za vodom još i brže, a njena količina se ne menja. Do 2025. godine dve trećine čovečanstva osetiće ozbiljan nedostatak vode. Procene stručnjaka kažu da oko 1,1 milijarda ljudi nema pristup pijaćoj vodi, 2,5 milijarde nema obezbeđene elementarne sanitarne uslove...

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

» Biougalj

Biougalj (eng. Biochar) je sintetička vrsta drvenog uglja (eng. charcoal) koja nastaje tzv. pirolizom biomase, gde se ona podvrgava velikoj temperature radi razbijanja kompleksnog hemijskog sastava na jednostavnije supstantne činioce. Tako dobijeni materijal sličan drvenom uglju predstavlja formu ekstrakcije i prerade ugljenika...

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

» Volvo pokreće proizvodnju hibridnih vozila

Volvo je jeseni 2008. godine, fudbalski rečeno, ostvario het trik: pored već aksiomski prihvaćenih atributa bezbednosti i luksuza automobila ovog renomiranog proizvođača iz Švedske, efikasnost se pojavila kao treći i već se dokazala kroz prve projekte hibridnih konceptnih modela. “Fanovi” kompanije Volvo su već dugo postavljali pitanje...

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

» Greenpeace - organizacija koja je pozitivno promenila svet

Greenpeace je najuticajnija i najveća međunarodna organizacija za zaštitu životne sredine i zaštitu životinja. Organizacija koja ima najveći broj pratičnih akcija u cilju očuvanja životne sredine i životinja širom planete. Greenpeace bannere možete videti i na našem sajtu jer smo smatrali da ova organizacija zaslužuje pažnju svakog...

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

» Kako da štedimo energiju ?!

Malim promenama iz dana u dan, naših navika i kupovinom ekoloških proizvoda  možemo uštedeti energiju i racionalnije koristiti vodu i druge prirodne resurse. Evo nekih saveta, tako jednostavnih a opet tako efikasnih. Potrudite se da nadjete programe i kataloge proizvoda koji štede energiju ( bićete iznenađeni sa koliko malo...

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

» Google i ekospark

Planeta Zemlja, Je jedini dom koji imamo!

zato je neophodno da o njoj vodimo više računa!

ne živi u neznanju, Informiši se.

Pretražuj google i Ekospark...

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

» Tehnologija u službi zaštite prirode

Širom sveta, sve više ljudi postaje upoznato sa činjenicama da prirodni resursi od kojih zavisi opstanak civilizacije nisu ni večni ni nepromenljivi. Nafte je sve manje, vode za piće ionako nema u izobilju, proizvodnja električne energije blisko je povezana  sa narušavanjem ekosistema na većim područjima a odlaganje otpada...

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

 

 

|1 | 2 | 3 |

 

 

» VeSTI

EkoSpark.com

 
     

 

 

| Copyright EkoSpark © 2008 All Rights Reserved |

Licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License

| webmaster : DELFIN-DIZAJN |