EkoSpark.com

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Međunarodni ekološki kalendar

 

JANUAR
26. januar - Svetski dan obrazovanja o zaštiti životne sredine

FEBRUAR

02. februar - Svetski dan močvarnih područja

14. februar - Svetski dan očuvanja energije

18. februar - Međunarodni dan biološke kontrole

MART

14. mart - Međunarodni dan protiv brana, za reke, vodu i život

15. mart - Svetski dan zaštite potrošača
21. mart - Svetski dan šuma
22. mart - Svetski dan vode
23. mart - Svetski dan meteorologije

*** Poslednja nedelja marta - Sat za našu planetu

 

APRIL
17. april - Svetski dan zdravlja
22. april - Dan planete Zemlje – E
arth Day
24. april - Svetski dan zaštite životinja od eksperimenata nad njima
26. april - Dan Černobilske katastrofe

MAJ
09. maj - Međunarodni dan ptica

12. maj - Svetski dan pravedne trgovine
15. maj - Internacionalni dan klime
22. maj - Svetski dan zaštite biodiverziteta

24. maj - Evropski dan Parkova
31. maj - Svetski dan borbe protiv pušenja  - No Smoking Day


JUN
05. jun - Svetski dan zaštite životne sredine
08. jun - Svetski dan okeana

15. jun - Svetski dan vetra

17. jun - Svetski dan borbe protiv suša i poplava
21. jun - Dan Sunca – Energije

 

JUL
11. juli - Svetski dan populacije

AVGUST
12. avgust - Međunarodni dan mladih

SEPTEMBAR
16. septembar - Svetski dan zaštite ozonskog omotača
22. septembar - Dan bez automobil
a
22. septembar - Međunarodni dan mira

27. septembar - Dan turizma
28. septembar - Dan zelene kupovine

*** Treći vikend septembra - Očistimo svet

 

OKTOBAR
Prvi ponedeljak - Svetski dan staništa
01. do 07. oktobra - Svetska nedelja divljih životinja
04. oktobar - Svetski dan zaštite životinja
11. oktobar - Međunarodni dan za smanjenje prirodnih katastrofa
16. oktobar - Dan hrane
24. oktobar - Dan UN
***Treći vikend oktobra - Dan hranjenja ptica
 

NOVEMBAR                     
01. novembar - Svetski dan vegetarijanstva
03. novembar - Svetski dan čistog vazduha

08. novembar - Svetski dan urbanizma ( urbana ekologija )
17. novembar - Dan ekološk
ih pokreta
20. novembar - Dan deteta
27. novembar - Dan uzdržavanja od kupovine
29. novembar - Dan borbe protiv trgovine krznom

DECEMBAR
02. decembar - *
Dan tragedije u Bopalu

05. decembar - Dan volontera
10. decembar - Dan ljudskih prava
11. decembar - Dan planina

29. decembar - Dan biološke raznovrsnosti

 

*02. decembar - Dan tragedije u Bopalu :

*** U gradu Bopal u Indiji oko 4.500 ljudi umrlo, 500 oslepelo a 50.000 otrovano gasom iscurelim iz fabrike pesticida. Dan se obeležava kao dan prevencije industrijskih akcidenata.

 

 

    Vox Populi

    Blog i Forum

    Akcije

    Eko Turizam

    Galerija

    Linkovi

    Eko Kalendar

ekospark@gmail.com

 

 

 

 

...I najduže putovanje počinje samo jednim korakom...

 
     

 

 

| Copyright EkoSpark © 2008 All Rights Reserved |

| webmaster : DELFIN-DIZAJN |