EkoSpark.com

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» STANJE ŠUMA NA PLANETI

Sa porastom populacije povećavaju se i potrebe čoveka, što uslovljava i neprekidno krčenje šuma. Gotovo da sve analize pokazuju stepen pada šumskih površina u poslednjih 20 godina u skoro svim državama na planeti.

Krčenjem šuma utiče se i dodatno na ubrzavanje klimatskih promena. Bez obzira na veličinu neke države, budućnost svakog podneblja u velikoj meri zavisi od vrste šuma i površine pod šumskim pokrivačem. Smanjenje šumskog pokrivača uslovljava pad kvaliteta vazduha što dalje utiče na pad zdravlja stanovništva i povećava rizik od bolesti.

Podaci pokazuju da je u poslednjih 20 godina došlo do značajnijeg krčenja šuma a da je to usledilo zbog povećanja potražnje za zemljištem, koje se koristi za poljoprivredu ili kao novi stambeni prostor. Šume se takođe seku zbog povećanih potreba za papirom i ogrevom.

Od 1990 godine problem opadanja šumskog pokrivača je najveći u zemljama u razvoju koje neprekidno eksploatišu svoje prirodne resurse – kao što su Indonezija, Gvatemala... Kod ovih zemalja karakteristično je da ne mogu priuštiti cenu pošumljavanja, tako da posle seče šuma nema novih sadnica. Bogatije zemlje poput Švajcarske, Kanade i Švedske su uspele da zadrže površine pokrivene šumom a kod nekih je došlo i do proširenja šumskih oblasti.

Globalno gledano, trend je jasan: šume ubrzano nestaju.

Prirodne katastrofe samo dodatno otežavaju situaciju a broj prirodnih katastrofa se takođe povećava usled klimatskih promena.

Kada pogledamo i uporedimo kako su neke oblasti na planeti izgledale pre samo 100 ili 200 godina a kako one danas izgledaju zaključak je očigledan.

Jedan od najvažnijih parametara je statistika u Brazilu. Šumske površine su smanjene od 520.027 hiljada hektara do 477.698 hiljada hektara za nešto manje od 15. godina – ukupan gubitak je 42.329 hiljada hektara.

 

    Eko Info

    Tehnologija

    SoS Info

    Reciklaža i Otpad

    Energija

    Biodiverzitet

    Vazduh

    Voda

    Hemikalije

    Zdrav Život

    Info – Pojmovi

    Zanimljivosti

 

 

ekospark@gmail.com

 

Statistika - Šume na planeti

Na osnovu studije “Svetskog instituta za resurse” daćemo primere i analizu kroz statistiku.

Studija je urađena 2005. godine i zato su podaci za našu teritoriju dati zajedno sa podacima za Crnu Goru.

Prvih 10 evropskih država najbogatijih šumom su:

 

 

Država

*Mera: u hiljadama hektara

 
  1.

Švedska

27,528

 
 

2.

Finska

22,500

 
 

3.

Španija

17,915

 
 

4.

Francuska

15,554  
 

5.

Nemačka

11,076

 
 

6.

Turska

10,175  
 

7.

Italija

9,979  
 

8.

Ukrajina

9,575  
 

9.

Norveška

9,387  
 

10.

Poljska

9,192  

Zemlje u regionu:

 

 

Država

*Mera: u hiljadama hektara

 
  1.

Rumunija

6,370

 
 

2.

Austrija

3,862  
 

3.

Grčka

3,752  
 

4.

Bugarska

3,625

 
 

5.

Srbija i Crna Gora

2,694

 
 

6.

Bosna i Hercegovina

2,185  
 

7.

Hrvatska

2,135

 
 

8.

Mađarska

1,976

 
 

9.

Slovenija

1,264

 
 

10.

Makedonija

906

 

Po podacima, prvih deset država najbogatijih šumom na planeti su:

 

 

Država

*Mera: u hiljadama hektara

 
  1.

Rusija

808,790

 
 

2.

Brazil

477,698

 
 

3.

Kanada

310,134

 
 

4.

S.A.D

303,089

 
 

5.

Kina

197,290

 
 

6.

Australjia

163,678  
 

7.

Dem. Rep. Kongo

133,610

 
 

8.

Indonezija

88,495

 
 

9.

Peru

68,742

 
 

10.

Indija

67,70

 

*Iznenađenje je Argentina koja je tek na 19. mestu sa - 33,021

   

» POVEZANI TEKSTOVI :

      Najpoznatije drveće na svetu

      Broj ugroženih vrsta na planeti

      Degradacija i Uništenje Šuma

      Biološka Raznovrsnost

      Opšti Značaj Biodiverziteta

      Statistika Degradacije Šumskog Resursa

      Šume Srbije, Istorijske Činjenice (2. deo)

 

 

EkoSpark.com

 
     

 

 

| Copyright EkoSpark © 2008 All Rights Reserved |

| webmaster : DELFIN-DIZAJN |